נגישות בהתקנים ניידים של Galaxy

תפריט 'נגישות' מוצג. זה כולל אפשרויות עבור 'קורא מסך', 'שיפורי נראות', 'שיפורי שמיעה' ו'אינטראקציה ומיומנות'. תפריט 'נגישות' מוצג. זה כולל אפשרויות עבור 'קורא מסך', 'שיפורי נראות', 'שיפורי שמיעה' ו'אינטראקציה ומיומנות'.

Voice Assistant
ו‏‫ערכת הלימוד‬ של Voice Assistant

Voice Assistant יכול להפוך לעיניים שלך כשאתה משתמש בטלפון. תכונה זו מספקת לך שליטה מלאה בטלפון, גם אם אינך יכול לראות אותו. כאשר Voice Assistant מופעל, הטלפון מספק משוב בדיבור כדי לסייע למשתמשים עיוורים ולקויי ראיה. לדוגמה, היא מתארת את מה שנוגעים בו, בוחרים בו או מפעילים אותו. תוכל גם לערוך טקסט או לשנות הגדרות מסוימות כמו עוצמת קול או קצב הדיבר באמצעות מחוות החלקה והקשה מוכרות.

* הסימולציה של תמונות ההתקן מוצגת למטרות הדגמה.