עזרה עם נגישות

מדריך ניווט גלובלי

שימוש בסרגל הניווט הגלובלי באתר שלנו

1. כיצד למצוא תפריטי משנה בסרגל הניווט הגלובלי

 כיצד למצוא תפריטי משנה בסרגל הניווט הגלובלי

1.1 על מנת למצוא תפריטי משנה של פריט בסרגל הניווט הגלובלי, יש להקיש על מקש ה-Tab עד להגעה לפריט.

תפריטי המשנה יוצגו באופן אוטומטי לאחר לחיצה על מקש ה-Enter על הפריט הנבחר.

למשל, על מנת למצוא פריטי משנה של "מוצר", יש להקיש על Tab עד להגעה לפריט.  לאחר לחיצת Enter על הפריט, ניתן יהיה למצוא תפריטי משנה מרובים כמו "ניידים, תצוגות, מזגנים, עוד, ואתרים גלובליים".

1.2 על מנת לגלוש בין פריטי המשנה של קבוצה בסרגל הניווט הגלובלי, יש להקיש על מקש ה-Tab כאשר הפריט הראשי נמצא במוקד.  למשל, כדי לנווט אל פריטי המשנה של "טלפונים חכמים", יש להקיש על Tab כאשר מוקד המקלדת נמצא בפריט זה.

1.3 כדי לנווט לקבוצה הבאה בסרגל הניווט הגלובלי, יש להקיש על מקש ה-Tab ולדפדף כך בין כל פריטי המשנה בקבוצה הנוכחית עד תומם.  הרכיב הבא שיהיה במוקד הוא הקבוצה הבאה.

למשל, כדי לנווט לקבוצה הבאה לאחר "Smartphones,Tablets", יש להקיש על מקש ה-Tab ולדפדף כך בין כל פריטי המשנה בקבוצה הנוכחית עד תומם.  בלחיצה על Tab בפריט המשנה האחרון בקבוצה, יעבור מוקד המקלדת אל הקבוצה הבאה (“תצוגות”).

1.4 כדי לחזור אל הפריט הקודם בסרגל הניווט הגלובלי, יש להחזיק את מקש ה-Shift ולהקיש על Tab פעם נוספת.  פעולה זו תעביר את מוקד המקלדת אל הפריט הקודם.  ניתן להקיש על Shift+Tab מספר פעמים כדי לחזור לאחור בהתאם לצורך.

למשל, כדי לחזור אל “Smartphones” כאשר מוקד המקלדת נמצא ב-"Tablets", יש להקיש Shift + Tab פעם אחת.  

2. כיצד להשתמש בחיפוש בסרגל הניווט הגלובלי

 כיצד להשתמש בחיפוש בסרגל הניווט הגלובלי

2.1 על מנת להתמקד בחיפוש בסרגל הניווט הגלובלי, יש להקיש על מקש ה-Tab, לדפדף כך בין כל אפשרויות התפריטים הזמינות עד שמוקד המקלדת מגיע לסמל "חיפוש" ולהקיש על מקש ה-Enter.

2.2 על מנת להזין מילת חיפוש בשדה החיפוש בסרגל הניווט הגלובלי, יש להקיש על מקש ה-Tab פעם אחת כאשר מוקד המקלדת נמצא בסמל החיפוש.

פעולה זו תעביר את המוקד מסמל החיפוש לשדה החיפוש.  בשלב זה, ניתן להקליד את מילת החיפוש המבוקשת.

2.3 על מנת לדפדף בין הצעות החיפוש בסרגל הניווט הגלובלי, יש להקיש על מקש ה-Tab לאחר הזנת מילת חיפוש בשדה החיפוש, עד שהמקלדת תתמקד בהצעה הראשונה ברשימה.

בשלב זה ניתן יהיה לעבור אל ההצעות הבאות עם לחיצה נוספת על מקש ה-Tab.

2.4 על מנת לחפש מונח המוצע לחיפוש בסרגל הניווט הגלובלי, יש להקיש על מקש ה-Enter כאשר מוקד המקלדת נמצא במונח המוצע לחיפוש.

פעולה זו תעביר אותך לדף תוצאות החיפוש שבו יופיעו מוצרים ותכנים שתואמים למילת המפתח המוצעת.

2.5 על מנת לחפש בדיוק את מילת המפתח שהזנת בסרגל הניווט הגלובלי, יש להקיש על מקש ה-Enter בסיום הקלדת מילת המפתח בשדה החיפוש.

פעולה זו תעביר אותך לדף תוצאות החיפוש שבו יופיעו מוצרים ותכנים שתואמים למילת המפתח שהוזנה.

מדריך תפריט המסנן

שימוש בתפריט המסנן באתר שלנו

1. כיצד לגשת לתפריט המסנן או לדלג עליו

  כיצד לגשת לתפריט המסנן או לדלג עליו

1.1 על מנת לגשת לתפריט המסנן, יש להקיש על מקש ה-Tab עד להגעת מוקד המקלדת לפריט המסנן.  בשלב זה ניתן להקיש על מקש ה-Tab פעם נוספת כדי לדלג לאפשרות התפריט הראשונה.

1.2 על מנת לדלג על תפריט המסנן, יש להקיש על מקש ה-Tab מספר פעמים כאשר מוקד המקלדת נמצא בפריט המסנן.

פעולה זו תעביר את מוקד המקלדת בין קבוצות המסננים.  כאשר מוקד המקלדת נמצא בקבוצת המסננים האחרונה, יש להקיש על מקש ה-Tab פעם אחת כדי לעזוב את תפריט המסנן ולהמשיך לרכיב הבא בדף.

2. כיצד לדפדף בין אפשרויות המסנן ולבחור אותן

 כיצד לדפדף בין אפשרויות המסנן ולבחור אותן

2.1 על מנת להרחיב את התצוגה של קבוצת מסננים ולהציג את אפשרויות המסנן שלה בתפריט המסנן, יש להקיש על מקש ה-Enter פעם אחת כאשר מוקד המקלדת נמצא בקבוצת המסננים.

פעולה זו תרחיב את תצוגת קבוצת המסננים ותציג את אפשרויות המסנן שלה.

2.2 על מנת לדלג לאפשרות המסנן הראשונה של קבוצת המסננים בתפריט המסנן, יש להקיש על מקש ה-Tab פעם אחת כאשר מוקד המקלדת נמצא בקבוצת המסננים.

פעולה זו תעביר את המוקד אל אפשרות המסנן הראשונה בקבוצה זו.

2.3 על מנת לדלג לקבוצת המסננים הבאה בתפריט המסנן, יש להקיש על מקש ה-Tab פעם אחת כאשר מוקד המקלדת נמצא בקבוצה הקודמת. אם קבוצת המסננים נמצאת בתצוגה מורחבת, יש להקיש על מקש ה-Tab מספר פעמים עד לסיום הדפדוף בין כל אפשרויות המסנן הזמינות בקבוצה זו.

2.4 על מנת לדלג לאפשרות המסנן הקודמת או לקבוצת המסננים הקודמת בתפריט המסנן, יש להחזיק את מקש ה-Shift ולהקיש על מקש ה-Tab פעם אחת. פעולה זו תעביר את מוקד המקלדת אל הפריט הקודם. ניתן להקיש על Shift+Tab מספר פעמים כדי לחזור לאחור בהתאם לצורך.

2.5 על מנת לבחור אפשרות מסנן, יש ללחוץ על מקש ה-Space פעם אחת. על מנת לבטל בחירה באפשרות מסנן, יש ללחוץ על מקש ה-Space פעם נוספת.

3. כיצד לנקות את כל המסננים הנבחרים

 כיצד לנקות את כל המסננים הנבחרים

3.1. על מנת לגשת לאפשרות "אפס מסננים" בתפריט המסנן, יש להקיש על מקש ה-Tab מספר פעמים עד לסיום הדפדוף בין כל המסננים הזמינים. כאשר מוקד המקלדת מגיע למסנן האחרון, יש להקיש על מקש ה-Tab כדי להעביר את מוקד המקלדת אל האפשרות "אפס מסננים".

3.2 על מנת לנקות את המסננים הנבחרים בתפריט המסנן, יש להקיש על מקש ה-Enter פעם אחת כאשר מוקד המקלדת נמצא באפשרות "אפס מסננים". פעולה זו תנקה את אפשרויות המסנן שנבחרו עד כה.

מדריך קישורי דילוג

שימוש בקישורי דילוג באתר שלנו

1. גישה לקישורי דילוג ושימוש בהם

 גישה לקישורי דילוג ושימוש בהם

1.1 דלג לתוכן. קישור דילוג זה הוא הקישור הראשון בו נתקלים בכל דפי האתר שלנו לאחר הקשה על מקש ה-Tab. על מנת לדלג על סרגל הניווט הגלובלי ולעבור ישירות לתוכן של הדף, יש להקיש על מקש ה-Enter כאשר מוקד המקלדת נמצא בקישור "דלג לתוכן".

1.2 דלג לעזרה עם נגישות קישור דילוג זה הוא הקישור השני בו נתקלים בכל דפי האתר שלנו לאחר הקשה על מקש ה-Tab. במידה ורוצים לדלג על הדף כולו ולעבור ישירות לקישור לעזרה עם נגישות בכותרת התחתונה של התפריט, יש להקיש על מקש ה-Enter כאשר מוקד המקלדת נמצא בקישור "דלג לעזרה עם נגישות".