Innovation

יש לך שאלות?
יש לך שאלות?

אוויר רענן, ללא דיחוי

8-Pole Inverter – חסכון בזמן ובחשמל

אנו מציעים את מערכות מיזוג האוויר הראשונות בעולם המשתמשות במנוע ה-8-Pole Inverter. מאפיין הליבה של טכנולוגיית האינוורטר הדיגיטלית המתקדמת של Samsung, מתבטא בהפחתת תנודת מומנט הכוח כדי להגיע במהירות לקצב הקירור המרבי. הפעולה החלקה משפרת את היעילות, ומקררת במהירות מבלי לבזבז חשמל.

8-Pole Inverter; השבחת אוויר; מזגני Samsung

חורף קשה? אין בעיה.

יעילות גבוהה וביצועים מתקדמים

יעילות גבוהה וביצועים מתקדמים
היחידות החיצוניות של Samsung כוללות מדחס Dual Scroll Inverter עם Flash Injection – טכנולוגיה המשלבת נוזל וגז לקבלת ביצועים איכותיים גם בתרחישי עומס חלקי וטמפרטורה המגיעה למינוס 25°C.

מדחס Dual Scroll Inverter; השבחת אוויר; מזגני Samsung