מימוש סקינים בפורטנייט

תנאים והתניות למימוש סקין GLOW ורגשון LEVITATE בפורטנייט

אנא קראו את התנאים וההתניות למבצע זה ("תנאים והתניות") בקפידה. השתתפות במבצע זה תהווה הסכמה מצדכם למלא אחר תנאים והתניות אלה. אם אינכם מסכימים עם תנאים והתניות אלה, אנא אל תשתתפו במבצע זה.

כל המשתתפים במהלך מבצע זה מסכימים להישמע לתנאים וההתניות הבאים:

 

1. מבצע: 

סקין Glow ורגשון Levitate לפורטנייט ("מבצע"). מקדמת המבצע היא Samsung Electronics ,Israel (Proprietary) Limited ח.פ.: ו/או הסוכנים שלה ("המארגנת").

 

2. תקופת המבצע: 

    2.1. המבצע יימשך מ-27 בספטמבר 2019 (00:00) עד ל-31 בדצמבר 2019 (23:59) ("תקופת המבצע"), במדינת ישראל.

    2.2. ניתן להאריך או לקצר את תקופת המבצע לשיקול דעתה של המארגנת.

 

3. מי רשאי להשתתף:

    3.1. על כל המשתתפים:

        3.1.1. להיות אזרחי מדינת ישראל ו/או תושבים חוקיים בה;

        3.1.2. להתגורר במדינת ישראל בתאריך תחילת משך המבצע;

        3.1.3. להיות אישיות משפטית טבעית, בני 18 (שמונה עשרה) לפחות בזמן תחילת משך המבצע. משתתפים מתחת לגיל 18 (שמונה עשרה) חייבים לקבל הסכמה הורית כדי להשתתף.

    3.2. השתתפות במבצע זה כוללת את המארגנת, המנהלים שלה, החברים בה, השותפים שלה, עובדיה, סוכניה, יועציה וכל אדם אחר השולט ישירות או נשלט על ידיה או כל ספק מוצרים ושירותים ביחס למבצע ובני/בנות זוגם, שותפיהם לחיים, הוריהם, ילדיהם, אחיהם/אחיותיהם, שותפים או עמיתיהם העסקיים.

 

4. כיצד לקבל זכאות למבצע: 

    4.1. על המשתתף:

        4.1.1. לרכוש אחד ממכשירי Samsung Galaxy הבאים ("מכשיר מזכה"): Samsung Galaxy Note10,‏ ‏Note10+, S10e,‏ S10‏, S10+, Note9‏, S9,‏ +S9,‏ Note8,‏ S8,‏ S8+ ,S7,‏ S7 edge,‏ Tab S6‏, Tab S4,‏ Tab S3‏, (A9 (2018‏, A70 ו-A80;

        4.1.2. להוריד למכשיר המזכה ולהתקין עליו את כל עדכוני התוכנה העדכניים של Samsung מתפריט ההגדרות;

        4.1.3. להיות בעל חשבון Epic Games;

        4.1.4. להתקין את אפליקציית פורטנייט על המכשיר המזכה שלו מחנות Samsung Galaxy או Galaxy Game launcher;

        4.1.5. למלא אחר ההנחיות בחנות פורטנייט לקבלת ההטבה.

    4.2. ההטבה נגישה רק על גבי מכשיר מזכה.

 

5. האם אוכל להשתתף במבצע יותר מפעם אחת?

    5.1. המבצע מוגבל להטבה אחת למכשיר מזכה.

    5.2. במקרה של כל סכסוך בנושא זה, המארגנת תהיה הבוררת היחידה של הסכסוך והחלטתה תהיה סופית.

 

6. הטבה:

    6.1. המבצע יאפשר למשתתף הזדמנות לממש סקין Glow ורגשון Levitate בתוך המשחק פורטנייט, בלעדיים ל-Samsung Galaxy ("ההטבה").

    6.2. ההטבה ניתנת על בסיס כל הקודם זוכה ועד גמר המלאי.

    6.3. ניתן לממש את ההטבה רק באמצעות אפליקציית פורטנייט.

    6.4. ההטבה אינה ניתנת להעברה. לא ניתן לקבל תחליף, זיכוי במזומן, ולא ניתן להאציל את ההטבה הלאה.

    6.5. ההטבה אינה צוברת ריבית.

    6.6. ההטבה עשיה להיות שונה מהמוצג בחומר הפרסומי ביחד לצבע ומפרטים, בכפוף לזמינות ולשיקול דעתה הבלעדי של המארגנת בבחירת האמור.

    6.7. המארגנת שומרת על הזכות לשנות את ההטבה בכל עת, אם הדבר ייראה לנחוץ בעיניה, ולהחליפה בפריט בעל ערך כלכלי דומה.

    6.8. המארגנת לא תישא באחריות לכל עלות הקשורה בהליך מימוש ההטבה.

 

7. מימוש ההטבה:

    7.1. כדי לממש את ההטבה, על המשתתף למלא אחר הצעדים ו/או ההנחיות על גבי המכשיר המזכה שלו.

        7.1.1. צעד 1: להוריד למכשיר המזכה ולהתקין עליו את כל עדכוני התוכנה העדכניים של Samsung מתפריט ההגדרות;

        7.1.2. צעד 2: להוריד ולהפעיל את אפליקציית פורטנייט מחנות Samsung Galaxy או Galaxy Game Launcher;

        7.1.3. צעד 3: היכנסו לחשבון Epic Games שלכם או הירשמו לחשבון Epic Games חדש;

        7.1.4. צעד 4: עברו אל חנות פורטנייט. סקין GLOW אמור להופיע בחנות תחת "הטבות לזמן מוגבל". לחצו עליו. ודאו שהחנות שלכם מכוונת ל-Samsung בהגדרות > חשבון > תוכן > בחירת חנות Android;

        7.1.5. צעד 5: תופיע הודעה שתבקש מכם לרשום כרטיס אשראי, אם טרם עשיתם זאת. לחצו על הבא על גבי ההודעה ורשמו כרטיס אשראי (הכרטיס שלכם לא יחויב);

        7.1.6. צעד 6: לחצו על סקין פורטנייט GLOW שוב כדי לבחור באפשרות לממש את הסקין והרגשון לעצמכם, או להעניק אותם לחבר לא יאוחר מה-31 בדצמבר 2019. יש להפעיל אימות דו-שלבי ("2FA") לצורך ההענקה;

        7.1.7. צעד 7: סקין GLOW שלכם לפורטנייט יהיה זמין בלוקר שלכם. תקבלו גם את רגשון Levitate כחלק מתהליך המימוש.

    7.2. יש להשלים את כל הצעדים עד ה-31 בדצמבר 2019, או לוותר על הזכות לממש את ההטבה.

 

8. הגבלת חבות משפטית:

    8.1. במידה המותרת בחוק להגנת הצרכן מס' 68 מ-2008 וכל חוק חל אחר:

        8.1.1. המשתתף יפצה בזאת את המארגנת בגין כל נזיקין או הפסדים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עונשיים מכל סוג ללא קשר לאופן גרימתם, ובין אם עלו במסגרת חוק החוזים או הפרת חוק או בכל אופן אחר, עקב השתתפות המשתתף במבצע.

        8.1.2. המארגנת לא אחראית (באופן מפורש או מרומז) לכל אחריות, ייצוג וחבות משפטית ביחס למבצע זה (מלבד אחריות למוות או פציעה גופנית עקב רשלנותה ו/או מעשה הונאה שלה).

        8.1.3. כל המידע האישי שהועבר במהלך השימוש באפליקציות צד ג' לא ינוטר על ידי המארגנת ולא יימצא בשליטתה. המשתתף נושא באחריות לוודא כי הוא מודע לתנאים ולהתניות החלים על שימוש באפקליציות צד ג'. המשתתף יאשר את הבנתו ויסכים לשפות את המארגנת בגין כל חבות משפטית העולה מכל טיב שהוא.

 

9. כללי:

    9.1. בהתאם למדיניות ושיטות החיסיון של המארגנת, אף אחד מפרטי הרישום של משתתף במבצע זה לא ייחשף על ידי המארגנת והיא לא תעשה בהם שימוש.

    9.2. חיובים בגין תקשורת נתונים עשויים להיגבות בגין הורדת אפליקציית פורטנייט ושימוש בה. תעריפי הרשת חלים.

    9.3. חיובים בגין תקשורת נתונים עשויים להיגבות בגין הורדת תוכנה ו/או עדכוני תוכנה של Samsung. תעריפי הרשת חלים.

    9.4. המשתתף מחויב באמור בתנאים ובהתניות, ובאופן ספציפי, לכך שרק הטבה אחת תוענק לכל מכשיר מזכה. אם יהיה כל סכסוך ביחס לעניין זה, המארגנת תהיה הבוררת היחידה של הסכסוך והחלטתה תהיה סופית.

    9.5. פרטי המשתתפים לא ישמשו את המארגנת לתכתובות הקשורות ל-Samsung אם המשתתפים יבחרו שלא לקבל תכתובות נוספות מהמארגנת.

    9.6. מידע ביחס למבצע המפורסם על גבי חומרי פרסום מאושרים יהיו גם הם חלק מהתנאים וההתניות למבצע.

    9.7. המארגנת ראשית לתקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את התנאים וההתניות האלה, בכל עת, ללא הודעה מראש, ותיקונים אלה ייחשבו כחלים מרגע פרסום התנאים וההתניות המתוקנים באתר המארגנת http://www.samsung.com/il. מוטל על המשתתף לבדוק את האתר בעקביות כדי להתעדכן בתנאים ובהתניות.

    9.8. המארגנת והסוכנויות שלה שומרות על הזכות לאמת בכל עת את תקפות ההשתתפות של המשתתפים (כולל זהותו, גילו ומקום מגוריו של המשתתף) ולדחות כל משתתף שלא הסכים לתנאים והתניות אלה. שגיאות והשמטות יתקבלו לפי שיקול דעתה הבלעדי של המארגנת. אי-אכיפה מצד המארגנת של כל אחת מזכויותיה בכל שלב לא מהווה ויתור עליהן.

    9.9 המארגנת וסוכנויותיה שומרות על הזכות לתקן כל שגיאה ו/או השמטה ביחס למבצע. תנאים והתניות אלה יגברו על כל שגיאה ו/או השמטה על כל מסמך או חומר פרסומי שפורסם בציבור.

    9.10. אם מבצע זה משתבש בכל דרך או לא ניתן לבצעו כצפוי באופן סביר מכל סיבה שמעבר לשליטתה הסבירה של המארגנת, כולל בין היתר קשיים טכניים, התערבות לא מורשית או הונאה, המארגנת שומרת על הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובמידה המלאה ביותר המותרת בחוק: (א) לפסול כל משתתף; או (ב) לשנות, להשהות, לסיים או לבטל את המבצע בהתאם, בכפוף לאישור הרשויות הרגולטוריות הרלוונטיות.

    9.11. להוציא כאשר זה מותר בחוק, המארגנת שומרת על הזכות לבטל, להשהות או לסיים מבצע זה, ללא הודעה מראש בכל עת, וביטול, השהייה או סיום אלה ייחשבו כחלים מרגע הפרסום באתר המארגנת http://www.samsung.com/il. המארגנת לא תישא בחבות משפטית כלפי כל משתתף ו/או צד שלישי עקב כל ביטול, השהייה, או סיום כאלה. לפיכך המשתתף מוותר על זכויותיו שעשויות לעמוד לו כנגד המארגנת ומכיר בזאת בכך שלא תהיה לו זכות תגובה או טענה מכל סוג כנגד המארגנת.

    9.12. מבצע זה כפוף הן לתנאים ולהתניות אלה והן לתנאים ולהתניות של האפליקציה הקשורה במבצע, שהם התנאים וההתניות של פורטנייט.

    9.13. כל סכסוך או טענה העולים מתוך המבצע או ביחס אליו יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ויפורשו בהתאם אליהם.

    9.14. המארגנת לא נושאת בכל חבות משפטית או אחריות אם זו עלתה מנסיבות לא צפויות כלשהן ושאינן בשליטתה הסבירה, בגין חוסר יכולת לספק את המבצע או בגין עיכוב באספקתו, עקב, בין היתר, חוסרי מלאי, שביתה, השבתה, הרס או הסרת האפליקציה הרלוונטית של צד ג', כל אי-שקט או אי-סדר ציבורי, מהומה, איום במלחמה, כל פעולה הננקטת על ידי רשות ממשלתית או ציבורית מכל סוג, שריפה, פיצוץ, סופה, שיטפון, רעידת אדמה או מקרי כוח עליון אחרים.

    9.15. אם חלק מסוים מסעיף בתנאים והתניות אלה או כולו הינו בלתי חוקי, לא תקף או לא ניתן לאכיפה:

        9.15.1. הוא יפורש במידה הנחוצה לוודא כי הוא אינו בלתי חוקי, לא תקף או לא ניתן לאכיפה, אך אם זה בלתי אפשרי;

        9.15.2. הוא יוצא מתוך תנאים והתניות אלה ויתר התנאים וההתניות האלה ימשיכו להיות תקפים במלואם.