Galaxy Fold בצבע כסף הנראה בזווית קלה מלמטה, נפרש, עם גרפיקה פרפר צבעוני על המסך.
מספר טלפונים מדגם Galaxy S10 plus, במבט מהצד ומלמטה על הטלפונים המונחים על משטח אופקי. כולם בשחור, פרט לאחד שנמצא באמצע, שמוצג עם שיפוע פריזמטי במסך, כאשר טלפון Galaxy S10 plus מונח מעליו ושני הטלפונים האחרים משני הצדדים שלו.

Unbox your phone

Galaxy S8

לשקול מחדש את יכולות הטלפון

Galaxy S7 edge ו-Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 edge ו-Galaxy S7

הטלפון החכם שחושב בגדול

Galaxy Note5

Samsung Galaxy Note5

טלפונים לכל צורך

כל שאר הטלפונים

טלפוני Samsung

Galaxy A5 | A7

MORE THAN YOU NEED

Galaxy A5 | A7

+Galaxy J6

יותר מהמצופה

Samsung Galaxy J6+
Galaxy Note10 מונח על גבי Galaxy Note10 plus, ושניהם מונחים על גבם בזווית עם S-Pen כחול המונח על גבי Galaxy Note10. כל אחד מהטלפונים מציג מסך עם גרפיקה של מעברי צבעים מצד אחד ומסך טקסט מצדו השני Galaxy Note10 plus | Note10.

Galaxy A5 | A7

MORE THAN YOU NEED

Galaxy A5 | A7
מסננים

מסננים פעילים

  סדר לפיחדשות ביותר

  * תיאור התכונה עשוי להשתנות במפרט.
  * כל המפרטים והתיאורים המובאים כאן עשויים להיות שונים מהמפרט הנוכחי ומתיאורים עבור המוצר.סמסונג שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בדף אינטרנט זה ובמוצר המתואר כאן, בכל עת, ללא התחייבות על סמסונג למסור הודעה כאמור. כל פונקציונליות, תכונות, מפרטים, GUI (ממשק משתמש גרפי) ומידע אחר על המוצר המובא בדף אינטרנט זה, כולל, אך לא רק, ההטבות, עיצוב, תמחור, מרכיבים, ביצועים, זמינות, ויכולות של המוצר כפופים לשינוי ללא הודעה או התחייבות. התכנים בתוך המסך הם דמויות מדומות והנם למטרות הדגמה בלבד.
  * התמונות להמחשה בלבד והאביזרים נמכרים בנפרד.
  * התכונות והמפרטים מדויקים נכון לזמן ההשקה המסחרית אך ייתכן ויהיו שינויים ללא הודעה מוקדמת.
  * זיכרון זמין למשתמש: זיכרון המשתמש נמוך מנפח הזיכרון הכולל לצורך אחסון מערכת ההפעלה והתוכנות המשמשות להפעלת תכונות המכשיר. זיכרון המשתמש בפועל משתנה בהתאם למפעיל, ועשוי להשתנות לאחר ביצוע עדכוני תוכנה.
  * רשת: רוחבי הפס שבהם תומך המכשיר עשויים להשתנות לפי האזור או ספק השירות;
  * סוללה - חיי הסוללה בפועל משתנים בהתאם לסביבת הרשת, לתכונות ולאפליקציות שנעשה בהן שימוש, לתדירות השיחות וההודעות, למספר הפעמים שבהן הסוללה נטענת ולגורמים רבים אחרים.