כיצד לכבות את ההתראה במכונת הכביסה?

תאריך עדכון אחרון : ינו׳ 19. 2022

עקבו אחרי המדריך הבא אם ברצונכם לכבות את צליל ההתראה בסיומו של מחזור כביסה. המידע המפורט בהמשך משמש כמדריך כללי עבור כל מכונות הכביסה שלנו והוא צריך לעזור לכם. עם זאת, אם אתם מעוניינים בהנחיות ייעודיות עבור הדגם שברשותכם, עיינו במדריך למשתמש אשר מצורף למכשיר.

כיבוי של צליל ההתראה

באפשרותכם לכבות או להפעיל את צליל ההתראה הנשמע בסיומו של מחזור כביסה בהתאם לצורך. נווטו אל הפונקציה Sounds on/off (כיבוי/הפעלה של צלילים) והעבירו למצב Off (כיבוי). כאשר הפונקציה כבויה, מנגינת הסיום, ההתראה ומנגינת הכיבוי לא יושמעו. 

עם זאת, יתר הצלילים שאותם המכונה משמיעה ימשיכו לפעול. לדוגמה, הצליל שנשמע בעת לחיצה על לחצנים מופעל כברירת מחדל ולא ניתן לכבות אותו.

לאחר כיבוי הצליל, ההגדרה תישמר גם אם תאתחלו את מכונת הכביסה. 

הערה: 

  • השיטות להפעלה ולכיבוי של ההתראה עשויות להשתנות בהתאם לדגם של מכונת הכביסה. 
  • אם אינכם מוצאים את הפונקציה בדגם שברשותכם, עיינו במדריך למשתמש אשר מצורף למכשיר כדי לקבל הנחיות מפורטות.

סוג 1. דגם עם לוח בקרה AI

שלב 1. לחצו על הלחצן Options (אפשרויות) (①) למשך 5 שניות. 

שלב 2. סובבו את החוגה (ידית כפתור) (②) בכיוון השעון כדי להיכנס ל-Alarm settings (הגדרות התראה).

שלב 3. הקישו על הסמל O (③) כדי להפעיל או לכבות את ההתראה.

washing machine how to turn off alarm on ai panel model

סוג 2. דגם עם לוח בקרה LED

שלב 1. הקישו בו-זמנית על Spin (סיבובים) (①) ועל Options (אפשרויות) (②) למשך 5 שניות.

שלב 2. בדקו את נורית החיווי של ההתראה על לוח הבקרה. (כאשר ההתראה פועלת, נורית אדומה דולקת ליד סמל הפעמון).

washing machine how to turn off alarm on led panel model

הערה: 

  • זמינות הטכנולוגיות והפונקציות עשויה להשתנות בהתאם למדינה, ספק השירות, סביבת הרשת והמוצר.
  • לפני שאתם מנסים את החיבור לאפליקציה, ודאו שתוכנת המכשיר והאפליקציות הרלוונטיות מעודכנות לגרסה האחרונה.
  • תמונות המסך במאמר עשויות להשתנות בהתאם לדגם המכשיר שברשותכם.

תודה על המשוב שלך