כיצד מחברים את העט S Pen של Note9 באמצעות Bluetooth?

תאריך עדכון אחרון : ספט׳ 29. 2020

הפיקו את המרב מהתוכנות של Note9 באמצעות השימוש S Pen כשלט רחוק בעל טווח פעולה של עד 10 מטרים.

 

העט המסופק עם Note9 מחובר כבר למכשיר ולכן אין צורך לבצע חיבור ידני ל-Bluetooth.

 

אם תרצו לחבר S Pen נוסף למכשיר, חברו אותו באמצעות Bluetooth ותיהנו ממלוא התפקודיות שלו.

שימו לב: ניתן לחבר רק עטי S Pen שאושרו על-ידי Samsung והתומכים בטכנולוגיית Bluetooth דלת אנרגיה (BLE).

חיבור S Pen נוסף
1 הכניסו את ה-S Pen אל תוך החריץ כדי להתחיל את החיבור.
2 פתחו את לוח ההתראות על-ידי החלקתו מטה מחלקו העליון של המכשיר.
3 הרחיבו את האפשרויות בלוח ההתראות.
4 החליקו את לוח ההתראות שמאלה.
5 הקישו על S Pen כשלט רחוק.
6 הקישו עליו שוב כדי להפעילו מחדש.

הסמל S Pen בשורת המצב יהבהב וייתכן שיידרשו מספר דקות כדי שיתחבר.

שימו לב: אין לנתק את ה-S Pen מהמכשיר בזמן שהוא מתחבר. פעולה זאת תפסיק את התהליך.

לאחר התחברות ה-S Pen, ייעלם הסמל S Pen משורת המצב.

 

אם הוא אינו מצליח להתחבר, או אם תרצו להשתמש ב-S Pen הקודם, חברו אותו מחדש לפי השלבים הקודמים.

איפוס ה-S Pen

ניתן לאפס את חיבור ה-S Pen בשתי דרכים:

1 לחיצה ארוכה על סמל ה-S Pen מרוחק.
2 מסך ההגדרות של S Pen מרוחק ייפתח אוטומטית.
3 הקישו על הסמל "אפשרויות נוספות".
4 הקישו על בצע איפוס ב-S Pen.

באפשרותכם לבצע את הפעולה גם דרך הגדרות:

1 פתחו את המסך הגדרות.
2 הקישו על תכונות מתקדמות.
3 הקישו על S Pen.
4 הקישו על S Pen כשלט רחוק.
5 הקישו על הסמל "אפשרויות נוספות".
6 הקישו על בצע איפוס ב-S Pen.

תודה על המשוב שלך