מהי תיקייה מאובטחת ואיך משתמשים בה?

תאריך עדכון אחרון : פבר׳ 01. 2021

'תיקייה מאובטחת' מגנה על היישומים ועל התוכן הפרטי שלכם, כגון תמונות ואנשי קשר, כך שאנשים אחרים לא יוכלו לגשת אליהם. ניתן לאבטח את היישומים והתוכן הפרטי שלכם גם כאשר המכשיר אינו נעול.

לפני שתבדקו את הפתרונות המומלצים המובאים להלן, ודאו שמותקנת במכשיר גרסת התוכנה העדכנית ביותר. כדי לבדוק כיצד לעדכן את התוכנה של המכשיר, יש לבצע את הפעולות הבאות: 

1 היכנסו אל הגדרות > חפש עדכוני מערכת.
2 הקישור הורד והתקן.
3 בצעו את ההנחיות שמופיעות על המסך

חשוב: 'תיקייה מאובטחת' היא אזור אחסון נפרד ומאובטח. לא ניתן להעביר את הנתונים שבתיקייה מאובטחת למכשירים אחרים דרך שיטות שיתוף שלא אושרו, כמו USB או Wi-Fi Direct. ניסיון לבצע התאמה של מערכת ההפעלה או לשנות את התוכנה יגרום לכך שהתיקייה המאובטחת תינעל אוטומטית ולא ניתן יהיה לגשת אליה. לפני שמירת נתונים בתיקייה המאובטחת, כדאי לוודא שיש לכם עותק גיבוי של הנתונים במקום מאובטח אחר. 

 

הערה: כדי להשתמש בתיקייה מאובטחת, עליכם להיכנס לחשבון Samsung שלכם.

הגדרת תיקייה מאובטחת
1 היכנסו אל הגדרות > בחרו זיהוי ביומטרי ואבטחה.
2 הקישו על תיקייה מאובטחת > אשרו את התנאים וההתניות של תיקייה מאובטחת.
3 הזינו את פרטי חשבון Samsung שלכם ולאחר מכן הקישו על אישור.
4 בחרו את סוג הנעילה, הקישו על הבא ובצעו את ההנחיות שמופיעות כדי להשלים את ההגדרה. כשיטה נוספת, תוכלו להגדיר קוד נעילה ביומטרי לביטול נעילה של התיקייה המאובטחת.
5 מסך 'תיקייה מאובטחת' יופיע, והסמל של יישום 'תיקייה מאובטחת' יתווסף למסך היישומים.

הערה: כאשר מפעילים את היישום 'תיקייה מאובטחת', יש לבטל את הנעילה של היישום באמצעות שיטת הנעילה שקבעתם.

איפוס קוד נעילה

אם שכחתם את הקוד לביטול הנעילה של תיקייה מאובטחת, תוכלו לאפס אותו דרך חשבון Samsung שלכם.

1 היכנסו אל הגדרות > זיהוי ביומטרי ואבטחה > הקישו על תיקייה מאובטחת.
2 הקישו על מקש שכחתי סיסמה בחלקו התחתון של המסך הנעול ולאחר מכן הקישו על איפוס.
3 הזינו את הסיסמה לחשבון Samsung שלכם.
4 בחרו קוד לביטול נעילה או תבנית והקישו על המשך.
הגדרת נעילה אוטומטית לתיקייה מאובטחת

ניתן להגדיר את המכשיר כך שתבוצע נעילה אוטומטית של התיקייה המאובטחת כאשר לא נעשה בה שימוש.

1 היכנסו אל הגדרות > זיהוי ביומטרי ואבטחה > תיקייה מאובטחת.
2 הקישו על החל 'נעילה אוטו' בתיקייה מאובטחת'.
3 בחרו אפשרות נעילה.
העברת תוכן לתיקייה מאובטחת

העברה של תוכן כמו תמונות או סרטונים לתיקייה מאובטחת. בצעו את השלבים המתוארים להלן כדי להעביר תמונה מאחסון ברירת המחדל אל התיקייה המאובטחת.

1 עברו אל תיקייה מאובטחת > הקישו על הוסף קבצים.
2 הקיש על תמונות, בחרו תמונות להעברה והקישו על סיום.
3 בחרו אם ברצונכם להעתיק את הקבצים או להעביר אותם. שימו לב: בחירה ב-העתק תיצור גרסה אחרת של הקובץ בתוך תיקייה מאובטחת ואילו בחירה ב-העבר תעביר את הקובץ המקורי.

הערה: השיטה להעברת תוכן יכולה להשתנות לפי סוג התוכן.

העברת תוכן מתיקייה מאובטחת

העברת תוכן מתיקייה מאובטחת אל היישום המתאים באחסון ברירת המחדל. בצעו את השלבים המתוארים מטה כדי להעביר תמונה מהתיקייה המאובטחת אל אחסון ברירת המחדל.

1 עברו אל תיקייה מאובטחת והקישו על גלריה.
2 בחרו תמונה, הקישו על אפשרויות נוספות (סמל הנקודות האנכיות) והקישו על הוצא מתוך תיקייה מאובטחת. הפריטים שנבחרו יועברו לגלריה באחסון ברירת המחדל.
הוספת יישומים

ניתן להוסיף יישום לשימוש בתיקייה מאובטחת.

1 עברו אל תיקייה מאובטחת > הקישו על הוסף יישומים.
2 בחרו יישום אחד או יותר שמותקנים במכשיר והקישו על הוספה. כדי להוסיף יישומים מחנות Google או מחנות Galaxy, הקישו על הורד מ-חנות Play או הורד מ-Galaxy Store.
הוספת חשבונות

ניתן להוסיף את חשבונות Samsung או Google שלכם, או חשבונות אחרים, כדי לסנכרן עם היישומים בתיקייה המאובטחת.

1 עברו אל תיקייה מאובטחת > הקישו על אפשרויות נוספות (שלוש הנקודות האנכיות).
2 הקישו על הגדרות > חשבונות > הוסף חשבון.
3 בחרו את סוג החשבון.
4 בצעו את ההנחיות שמופיעות כדי להשלים את הגדרת החשבון.
הסתרת תיקייה מאובטחת

ניתן להסתיר את קיצור הדרך של התיקייה המאובטחת ממסך היישומים.

1 עברו אל תיקייה מאובטחת > הקישו על אפשרויות נוספות (שלוש הנקודות האנכיות).
2 הקישו על הגדרות > כבו את האפשרות של הצג סמל במסך היישומים.

לחילופין, החליקו כלפי מטה את 'לוח ההגדרות המהירות' והקישו על תיקייה מאובטחת כדי לכבות.

גיבוי ושחזור של תיקייה מאובטחת

ניתן לגבות תוכן ויישומים מתיקייה מאובטחת ב- Samsung Cloud באמצעות חשבון ה-Samsung שלכם, ולשחזר אותם מאוחר יותר.

 

גיבוי נתונים

1 עברו אל תיקייה מאובטחת > הקישו על אפשרויות נוספות (שלוש הנקודות האנכיות).
2 הקישו על הגדרות ואז גבה ושחזר.
3 הקישו על הוסף חשבון ובצעו את ההוראות שמופיעות כדי להשלים את הכניסה לחשבון ה-Samsung שלכם.
4 הקישו על גבה נתוני תיקייה מאובטחת.
5 בחרו את הפריטים שברצונכם לגבות והקישו על גיבוי. הנתונים יגובו ל- Samsung Cloud.

שחזור נתונים

1 עברו אל תיקייה מאובטחת > הקישו על אפשרויות נוספות (שלוש הנקודות האנכיות).
2 הקישו על הגדרות > גבה ושחזר > שחזור.
3 בחרו מכשיר לשחזור הנתונים.
4 בחרו את הפריטים שברצונכם לשחזר והקישו על שחזור. הנתונים המגובים ישוחזרו למכשיר שלכם.
הסרת התקנה של תיקייה מאובטחת

ניתן להסיר התקנה של תיקייה מאובטחת, כולל התוכן והיישומים שבה.

1 עברו אל תיקייה מאובטחת > הקישו על אפשרויות נוספות (שלוש הנקודות האנכיות).
2 הקישו על הגדרות > הגדרות נוספות > הסר.

כדי לגבות תוכן לפני הסרת התקנה של תיקייה מאובטחת, סמנו את התיבה 'הוצא קובצי מדיה מתוך 'תיקייה מאובטחת' והקישו על הסר

הערה: ההגדרות והמסכים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לספק השירות האלחוטי, לגרסת התוכנה ולמכשיר. 

אם נתקלתם בהתנהגות בלתי צפויה במכשירי Samsung, כולל טאבלטים ומוצרים לבישים, ניתן לשלוח לנו שאלה דרך יישום Samsung Members.
תודה על המשוב שלך