מתג אוניברסלי

מתג אוניברסלי

מתג אוניברסלי

מתג אוניברסלי מאפשר לכם לייעד נגיעות או מחוות מסוימות כדי לשלוט בפעולות ספציפיות בטלפון שלכם. באפשרותכם להגדיר מתג יחיד או לקבל מתגים מרובים עם מכשיר חומרה חיצוני או עם המצלמה הקדמית. באפשרותכם להגדיר הגדרות "מתג אוניברסלי" רבות ככל שיידרש כדי להתאים לצרכים שלכם.

החלף

קיימים שני סוגים של מתגים שניתן להשתמש בהם. באפשרותכם להוסיף מתגים מרובים כדי להקצות פעולות מסוימות לשליטה בטלפון שלכם.

 • • מצלמה

  השתמשו במצלמה הקדמית (המסוגלת לתמוך בשישה מתגים: פתחו את הפה, מצמצו בעיניים והניעו את הראש שמאלה, ימינה, למעלה ולמטה)

 • • מתג חומרה חיצונית

  בחרו מתוך מתגי חומרה שונים וחברו אותם למכשיר שלכם באמצעות Bluetooth או כבל USB

פעולות המתגים

בעת בחירת פריט או מיקום ספציפיים על המסך, באפשרותכם לבצע פעולות קשורות שונות.

 • • בחירת פריט (נדרש)

  עיינו בתפריט הפעולה בחלונית הקופצת הקשור לפריט או למיקום שנבחרו

 • • מעבר לפריט הבא/הקודם

  העבירו את מיקוד הסריקה לפריט הבא או לפריט הקודם

 • • הפעלה או השבתה של סריקה אוטומטית

  הפעילו או השביתו את 'מסך סריקה אוטומטי ותפריטים'

 • • מסך הבית, חזרה, אפליקציות שהיו בשימוש לאחרונה

  הפעילו תכונות באמצעות פעולות המקבילות ללחיצה על הלחצנים המתאימים

 • • שיחה עם Bixby

  התקשרו ל-Bixby (לחיצה ממושכת על מקש הצד)

 • • פתיחת הודעות או לוח מהיר

  פתחו את לוח ההודעות או את הלוח המהיר

 • • העלאה/הורדה של עוצמת השמע

  הגבירו או הפחיתו את עוצמת הצלצול או המדיה

 • • הקשה

  הפעילו את הפריט שנבחר

 • • מגע והחזקה

  געו בפריט שנבחר והחזיקו אותו

 • • גלילות

  גללו את המסך בכיוון שנבחר

בחירה בפריט או במיקום

המתג האוניברסלי מספק שתי דרכים שונות לבחירת פריט על המסך כברירת מחדל: באמצעות בחירה כקבוצה ובאמצעות בחירה כפריט אחר פריט.
- סריקה קבוצתית מאפשרת לכם לבחור קבוצה במהירות, ולאחר מכן לבחור את מה שאתם רוצים מתוך הקבוצה.
- סריקת פריט אחר פריט מאפשרת לכם לבחור פריטים בודדים.

תוכלו גם להתחיל בסריקת נקודה.
- סריקת נקודה מאפשרת לכם לבחור מיקום ספציפי על המסך על-ידי בחירת נקודת מפגש מסריקות אנכיות ואופקיות.

 • • מסך סריקה אוטומטית ותפריטים

  הפעילו או כבו סריקה אוטומטית (מצב סריקת שורה)

 • • מספר הסריקות

  הגדירו את מספר הפעמים שהסריקה פועלת

 • • שיטת סריקת ברירת מחדל

  בחרו בין סריקת שורה וסריקת נקודה

 • • כיוון הסריקה

  הגדירו את כיוון הסריקה, מלמעלה למטה או מלמטה למעלה

 • • מהירות סריקה

  הגדירו את מהירות הסריקה עבור סריקת שורה וסריקת נקודה

 • • הקישה לביצוע סריקה איטית באופן זמני

  הפחיתו את מהירות סריקת הנקודה באופן זמני כדי שתוכלו לבחור בקלות רבה יותר

התאמת התזמון

ניתן לכוונן את הגדרות תזמון המתג האוניברסלי בדרכים הבאות:

 • • השהיה בפריט הראשון

  בחרו את משך ההשהיה הנוסף כדי להתעכב רגע על הפריט הראשון בזמן סריקה אוטומטית

 • • הקישה אוטומטית על הפריט שנבחר

  בחרו בפריט, לאחר פרק זמן מוגדר, הפריט יוקש באופן אוטומטי. הקישו שוב על המתג אם ברצונכם להציג את תפריט הפעולה הקשור לפריט שנבחר במהלך הזמן שהוגדר

 • • משך ההקשה

  בחרו כמה זמן יש להפעיל מתג כדי שהוא יזוהה כפעולת מתג (חייב להיות פחות ממשך הקשה אוטומטית)

 • • התעלמות מפעולות חוזרות

  כאשר אותה פעולה חוזרת על עצמה, התעלמו ממנה אלא אם כן עבר זמן מוגדר

משוב

המתג האוניברסלי מספק משוב קולי ומשוב שמע. הוא גם מאפשר לכם לשנות את צבע כוונת הסריקה בזמן סריקת נקודה או את צבע מיקוד קווי המתאר כדי לשפר את הנראות.

תפריט פעולות

בעת בחירת פריט או מיקום ספציפי על המסך, תפריט הפעולה יופיע כך שבאפשרותכם לבצע פעולות שונות.

 • • מחוות

  לחצו, לחצו לחיצה ארוכה, גללו מעלה, גללו מטה, החליקו שמאלה, החליקו ימינה, גררו, וגררו ושחררו

 • • פעולות

  התמקדו בתוכן של מסך, סובבו את המסך, הגדירו מצב קול, כבו את המסך, פתחו הודעות וצלמו צילומי מסך

 • • הגדרות

  התאימו את מהירות הסריקה, שנו את שיטת הסריקה, שנו את כיוון הסריקה, הפעילו את השמע וכבו את הצליל

 • • אפליקציות שנפתחו לאחרונה

  הפעילו את מסך האפליקציות שנפתחו לאחרונה

 • • מסך הבית

  עברו למסך הבית

 • • חזרה

  עברו למסך הקודם

 • • מקשים קשיחים

  התאימו את עוצמת הצלצול ועוצמת המדיה, פתחו את Bixby, שוחחו עם Bixby והציגו תפריטי כיבוי (מקביל ללחיצה ארוכה על מקש ההפעלה)

 • • הצגת תפריט קלט טקסט

  בעת בחירת תיבת קלט טקסט, תפריט זה יופיע כדי לאפשר לכם לבחור תווים, להזיז את הסמן, להעתיק, להדביק ולגזור

 • • תפריט לפי הקשר

  מקמו תפריט לפי הקשר בתפריט הפעולה בחלונית הקופצת בהתאם לפעילות

 • הסימולציה של תמונות ההתקן מוצגת למטרות הדגמה.