موبایل | تلویزیون | لوازم خانگی

Explore our Galaxy

نمای جلوی Galaxy Tab S7+‎ که صفحه نمایش بزرگ آن را با تصویری به رنگ آبی، نارنجی، و ارغوانی روی صفحه نشان می‌دهد. قلم S Pen که به تبلت تکیه دارد نمای جلوی Galaxy Tab S7+‎ که صفحه نمایش بزرگ آن را با تصویری به رنگ آبی، نارنجی، و ارغوانی روی صفحه نشان می‌دهد. قلم S Pen که به تبلت تکیه دارد

+Galaxy Tab S7 | S7

دو تلفن Galaxy Note20 Ultra به رنگ برنزی مات، یکی از قسمت پشت و دیگری از جلو دیده می‌شود. تلفنی که از پشت دیده می‌شود قلم S Pen همرنگ دارد که به آن تکیه داده شده است، و تلفنی که از جلو دیده می‌شود تصویر زمینه گرافیکی روی صفحه دارد.

Galaxy Note20 | 20 Ultra

نمای جلوی Galaxy Buds Live به رنگ برنزی مات نمای جلوی Galaxy Buds Live به رنگ برنزی مات

Galaxy Buds Live

UHD 4K MU8990

UHD 4K MU8990

تصویر را بزرگ تر ببینیم

Soundbar Series 7 Soundbar Series 7

Soundbar Series 7

QuickDrive™ QuickDrive™

QuickDrive™‎

Explore #DoWhatYouCant

از مرز توانت فراتر برو

تصویر هوایی دو زن که در کنار هم روی چمن‌ها دراز کشیده‌اند. زن سمت چپ یک بلوز یقه‌دار آبی به تن دارد، در حالی که زن سمت راست یک تاپ سبز لیمویی پوشیده است. سر آنها از دو انتهای مخالف به هم چسبیده است. هر دوی آنها به دوربین لبخند می‌زنند.
کشف کنید
SAMSUNG WITHIN
ما پرسیدیم، شما پاسخ دادید، و بر همین اساس آنچه را دوست داشتید ارائه کردیم
کشف کنید
جدا بمانید، با هم بمانید
کشف کنید
کشف کنید
جدا بمانید، با هم بمانید
کشف کنید
خانمی در داخل آپارتمان روی میزی خم شده است و روی برگه کاغذی در تخته گیره‌دار چیزی می‌نویسد
کشف کنید
بهره‌وری
نحوه کار کردن از خانه و موفق بودن
کشف کنید
BTS در حال گرفتن سلفی گروهی. همه اعضا روی زمین نشسته‌اند و با Galaxy S20+‎ که در دست جونگ کوک است یک سلفی BTS می‌گیرند.
کشف کنید
عکاسی
نمای نزدیک و پشت صحنه‌ها با BTS
کشف کنید
Samsung Galaxy Workshop
بیشتر بدانید
ثبت نام دوره "عکاسی در سفر"
برای یک سفر آموزشی آماده اید؟
بیشتر بدانید