مشاغل Samsung Electronic

Do what you can't

 

جستجوی مشاغل

با فرصت‌های جذاب آشنا شوید و برای پیوستن به ما هم‌اکنون درخواست دهید.
تصویر نشانگر جستجوی مشاغل

کار در Samsung

Samsung مکانی شگفت‌انگیز برای کار در کنار افراد بزرگ، در محیطی برجسته، پشتیبانی جامع برای کارمندان، و فرصت تبدیل شدن به بخشی از نوآوری است که حقیقتاً تغییری در زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان ایجاد می‌کند.

تصویر نشانگر کار در Samsung در مبحث مشاغل

زمینه‌های شغلی

فرقی ندارد که چه نوع کاری می‌خواهید انجام دهید؛ در هر صورت اینجا در Samsung فرصتی برای شما وجود دارد. اینجا جایی است که می‌توانید در آن تبدیل به یک متخصص پیشتاز جهانی در زمینه کاری خود شوید و شغلتان را تا افق‌های نوینی پیش ببرید.

تصویر نشانگر زمینه‌های شغلی در مبحث مشاغل