کنار یکدیگر برای فردا!
توانمندسازی افراد

 

مدرسه هوشمند

ما متعهد به افزایش کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه آموزش و پرورش و ایجاد دسترسی به محیط‌های آموزشی هوشمندتر هستیم تا بتوانیم از قوه خلاقیت دانش‌آموزان حمایت کرده و خلاء دیجیتال را کم کنیم.

The sun shines on everyone and everything. It shines on the windows of the bus in the downtown of Johnnesburg, skyscrapers within the city and even all the little leaves in Phomolong. The sun truly illuminates us all equally. However, this small and quiet village of Phomolong used to be my entire world. Now, as an adult, I commute from Phomolong to the city. It takes me only an hour to travel back and forth between those two completely diffrent worlds. But children in Phomolong think that the city is infinitely distant, like the universe. What are you looking at? I thought there would see something different. Oh, so by climbing up a tree thought you see a wider world? How did you know? Because I thought so too. Please, come down. I had a big dream but had no idea what it was or how I could turn it into reality. I just had a vague idea for an unknown wider world. where is this place? This is a power plant for a dream. You're right. The little girl over there is me. People around world at this very moment are looking at me as a high school girl. Yes, the internet connects the past, the present and also the future. I learned how to use a computer and the internet here for the first time. And this little computer monitor opened a new world for me. It helped me realize what I wanted to achieve and become. Then when I went to university, I realized that I excelled at computing. My job is to interact with people locally and around the world. I learned how to do that here and also acquired the necessary skills at this school. Do you want to come sit here? You can also find what you were looking for on that tree, in this place. Samsung's solar-powered internet school showed me what is beyond my horizons and offered me with the chance to become a part of that world. This miraculous experience has always been sustaining me until today. Whether you're young or old, tall or short, and live in the city or countryside, the sun shines on all of us equally. Just like the sun I hope children in Phomolong will have equal opportunities in education. I sincerely hope they dream and make their dreams come true in the wider world. Just as I.

از سال 2018، بیش از 2.8 میلیون دانش‌آموز از مزایای «مدرسه هوشمند سامسونگ» بهره‌مند شده‌اند.

 

ما برای کاهش شکاف‌های آموزشی محلی می‌کوشیم و سعی داریم با ارائه محیط آموزشی هوشمند که بر پایه جدیدترین فناوری‌های حوزه فناوری اطلاعات است، به شکوفایی استعدادهای خلاق کمک کنیم. شرکت سامسونگ به دانش‌آموزان محروم که فرصت‌هایشان برای برخورداری از آموزش مناسب محدود است، آموزش برنامه‌نویسی نرم‌افزار را با بهره‌گیری از فناوری ارائه می‌دهد. برنامه‌های ما نیز در جهت ایجاد محیط آموزشی مثبت و مجهز به فناوری اطلاعات و مواد آموزشی متناسب با نیازهای محلی گام برمی‌دارد.

 

برنامه مدرسه هوشمند

 
<h3>برنامه مدرسه هوشمند و تغییرات حاصل در آموزش و پرورش</h3> <ul> ><li>Smart devices, content and solution, and teacher training are organically connected.</li><li>Teacher led learning → Student led learning → Creative learning </li></ </ul>
مزیت
 • کلاس تعاملی

  اشتراک‌گذاری و نظارت آنی از طریق تبلت‌ها و رایانه‌ها راه را به سوی ارتباطات باز و محیط‌های آموزشی فعال باز می‌کند.

   
 • فعالیت‌های مشارکتی

  فعالیت‌های تیمی، تکالیف گروهی، و بحث‌های گروهی به کمک تبلت‌ها به صورت یکپارچه حمایت می‌شوند و در نتیجه به ایجاد روحیه کار تیمی در بین دانش‌آموزان کمک می‌کنند.

   
 • محیط انگیزشی

  معلمان به طور مرتب میزان درک دانش‌آموزان از جلسات تدریس و نیز عملکردشان در امتحانات و آزمون‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. معلمان فرصت‌های آموزشی انفرادی را نیز در صورت نیاز فراهم می‌سازند.

   
 • محتوای دیجیتال

  دانش‌آموزان قادر به بارگیری (دانلود) برنامه درسی، کتب درسی، و مواد آموزشی گوناگون (برگه، عکس، صدا، مطالب ضبطی، فیلم‌ها، برنامه‌ها و آدرس‌های اینترنتی) برای هریک از درس‌ها هستند، که نهایتاً به افزایش بازدهی یادگیری کمک می‌کند.

   
جهت اطلاع از موضوعات بیشتر، به اتاق خبر Samsung Electronics سر بزنید