اشتغال و جامعه

اعتقاد به جامعه

ایجاد آموزش فنی و حرفه‌ای و زیرساخت‌های لازم برای آینده‌ای بهتر

 

روستای نانوم

ما می‌کوشیم که عوامل ایجادکننده فقر را از بین ببریم و از طریق فراهم‌سازی زیرساخت جامع مورد نیاز برای زندگی اولیه در مناطق کم‌درآمد و محروم، اساس استقلال اقتصادی را بنیان گذاریم. این برنامه از طریق همکاری با دولت‌های محلی، نه تنها باعث تقویت زیرساخت اجتماعی می‌شود، بلکه کارمندان ما را به مشارکت فعالانه در توسعه تک‌تک جوامع تشویق می‌کند.

My family fishes and hunts. The kind of animals are paca, tapir, and various types of fish. To fish, first we need to learn the technique. We must go to a quiet river...and observe in detail to see if there are any fish in the area. And we need to have patience. I like to compare it to my studies... The canoe is like a classroom... And the silent river is like the people, quiet. The fishing rod is like my notebook that helps me to learn. In the future I would like to be a biologist. God willing. Me and biology...I'm starting to like it. I'm going to learn better, I think, with technology, and I hope to make a lot of memories here. My name is Micaeli. I live in the Barreinha community. I'm indigenous Bare.

در سال 2017، 41 روستا با بیش از 65,000 ساکن در 4 کشور را مورد حمایت خود قرار دادیم

ما عوامل ایجادکننده فقر را از بین می‌بریم و از طریق فراهم‌سازی زیرساخت جامع مورد نیاز برای امرار معاش اولیه در مناطق کم‌درآمد و محروم، اساس استقلال اقتصادی را بنیان می‌گذاریم.

 

روستای دیجیتال آفریقا

روستای نانوم در آفریقا که روستای دیجیتال نامیده می‌شود، زیرساخت جامع مورد نیاز برای امرار معاش اولیه را در مناطق کم‌درآمد و محروم فراهم می‌سازد.
این روستا زیرساخت‌هایی همچون مدارس و مراکز درمانی سیار در مناطق دورافتاده را فراهم می‌نماید که برق آن با ژنراتورهای انرژی خورشیدی تأمین می‌شود.

 
 • مدرسه اینترنتی با انرژی خورشیدی

  بهره‌برداری از پنل‌های خورشیدی؛ قابلیت کار در هرجایی که نور خورشید وجود داشته باشد

 • فانوس خورشیدی

  تأمین چراغ‌های LED خورشیدی برای بهبود شرایط زندگی در جامعه

 • مرکز خدمات درمانی سیار

  برداشتن موانع اقتصادی و جغرافیایی از سر راه خدمات درمانی از طریق دستگاه‌های کنترل از راه دور در داخل خودرو

 • مرکز پزشکی راه دور

  سرورهای راه دور برای ذخیره‌سازی اطلاعات بیماران و اشتراک‌گذاری/مدیریت آنها در بیمارستان‌ها به صورت آنلاین

 • ژنراتور خورشیدی

  برق تجدیدپذیر و قابل ذخیره‌سازی از طریق پنل‌های خورشیدی

 
 • مدرسه اینترنتی با انرژی خورشیدی

  بهره‌برداری از پنل‌های خورشیدی؛ قابلیت کار در هرجایی که نور خورشید وجود داشته باشد

 • فانوس خورشیدی

  تأمین چراغ‌های LED خورشیدی برای بهبود شرایط زندگی در جامعه

 • مرکز خدمات درمانی سیار

  برداشتن موانع اقتصادی و جغرافیایی از سر راه خدمات درمانی از طریق دستگاه‌های کنترل از راه دور در داخل خودرو

 
 • مرکز پزشکی راه دور

  سرورهای راه دور برای ذخیره‌سازی اطلاعات بیماران و اشتراک‌گذاری/مدیریت آنها در بیمارستان‌ها به صورت آنلاین

 • ژنراتور خورشیدی

  برق تجدیدپذیر و قابل ذخیره‌سازی از طریق پنل‌های خورشیدی

جهت اطلاع از موضوعات بیشتر، به اتاق خبر Samsung Electronics سر بزنید