داده‌های محیط زیست

حفاظت از محیط زیست بر اساس اصول دقیق و شفاف

طرح تصویری کلیدی از صفحه داده‌های محیط زیست
قوانین و رهنمودها
  • سیاست‌های محیط زیست، سلامت و ایمنی 1.93 MB دانلود
  • استانداردهای کنترل مواد مصرفی در محصولات 1.39 MB دانلود
  • بیانیه انطباق REACH SVHC 189 KB دانلود
  • سیستم جمع‌آوری پسماند بر اساس منطقه 609 KB دانلود
  • دفع صحیح محصولات الکترونیکی 2.64 MB دانلود
  • الزامات مورد نیاز برای همکاران حوزه خدمات بازیافت 180 KB دانلود
مشاهده موارد بیشتر بستن
محصول و گواهی‌های کارگاه
مشاهده موارد بیشتر بستن
اثر زیست محیطی محصولات
  • نتایج ارزیابی چرخه عمر (LCA) 595 KB دانلود