این کلیپ ویدئویی، توصیف‌کننده موضوع مدیریت زیست‌محیطی شرکت سامسونگ الکترونیکس است. «ما از پایبندی صرف و منفعلانه به قوانین و مقررات زیست‌محیطی گامی فراتر نهاده‌ایم. ما با عملی کردن مدیریت زیست‌محیطی، کارافزارهای سازگار با محیط زیست را در اختیار مشتریان می‌گذاریم و مسیر را به سوی آینده‌ای پایدار هدایت می‌کنیم. سلامت محیط زیست امری ضروری برای آینده ماست.»

"PlanetFirst"

شعار ما که عزم و عمل سامسونگ الکترونیکس را نسبت به اولویت دادن به کره زمین و محیط زیست در بر می‌گیرد. سامسونگ الکترونیکس در بیانیه‌ی سال 1992 خود پیرامون موضوع محیط زیست، پایه‌های مدیریت زیست‌محیطی را به عنوان فلسفه‌ای برای قرن 21 بنا نهاد. از آن زمان، ما از پایبندی صرف و منفعلانه به قوانین و مقررات زیست‌محیطی گامی فراتر نهاده‌ایم. ما با عملی کردن مدیریت زیست‌محیطی، کارافزارهای سازگار با محیط زیست را در اختیار مشتریان می‌گذاریم و مسیر را به سوی آینده‌ای پایدار هدایت می‌کنیم. سلامت محیط زیست امری ضروری برای آینده ماست.

دستگاه مدیریت زیست‌محیطی

این تصویر حاوی فلسفه بنیادی مدیریت زیست‌محیطی است. مضمون آن بدین شرح است «در کار خود هم به بشریت و هم به طبیعت احترام بگذارید و زندگی را گرامی بدارید تا بتوانید در فراهم نمودن زمینه رشد و شکوفایی انسان و حفظ محیط‌ زیست سهیم باشید.


این تصویر حاوی چشم‌انداز سیستم مدیریت زیست‌محیطی است. مضمون این چشم‌انداز بدین شرح است «به مشتریان، تجربه‌های جدید و سازگار با محیط زیست ارائه دهید و از طریق ارائه محصولات و فناوری‌های نوین و سازگار با محیط زیست، در ایجاد آینده‌ای پایدار برای جامعه جهانی پیشقدم شوید.

این تصویر حاوی شعار مدیریت زیست‌محیطی است. این شعار عبارت است از

شاخص کلیدی عملکرد 2020 : مدیریت سبز

ما در Samsung Electronics، اهداف مدیریت سبز زیر را در جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای، ساخت محصولات دارای کمترین اثر زیست‌محیطی و همچنین دستیابی به اقتصاد چرخه‌ای تدوین کرده‌ایم.

کاهش گازهای گلخانه‌ای در مرحله بکارگیری محصول

این اطلاع‌نگاشت حاوی شاخص کلیدی عملکرد 2020: مدیریت زیست‌محیطی است. هدف آن کاهش میزان 250,000,000 تن از گازهای گلخانه‌ای انباشته‌شده از سال 2009 تا 2020 در مرحله استفاده از محصول است.

میزان انطباق محصولات نوظهور با استانداردهای دارای برچسب محیط زیست (Eco-Label)

این اطلاع‌نگاشت حاوی شاخص کلیدی عملکرد 2020: مدیریت زیست‌محیطی است، که هدف آن، انطباق 90 درصدی محصولات جدید با استانداردهای برچسب محیط زیست (Eco-Label) است.

ضایعات جمع‌آوری‌شده در سطح جهانی

این اطلاع‌نگاشت حاوی شاخص کلیدی عملکرد 2020: مدیریت زیست‌محیطی است، که هدف آن، جمع‌آوری 3,080,000 تن محصولات پسماند از سال 2009 تا سال 2020 است.

شدت انتشار گازهای گلخانه‌ای

این اطلاع‌نگاشت حاوی شاخص کلیدی عملکرد 2020: مدیریت زیست‌محیطی است، شدت مورد نظر برای انتشار گازهای گلخانه‌ای در کارگاه‌های سطح جهان، میزان 1.55 تن CO2e در ازای هر 100 میلیون وون است.

نرخ بازیافت پسماند کارخانه‌ای

این اطلاع‌نگاشت حاوی شاخص کلیدی عملکرد 2020: مدیریت زیست‌محیطی است، نرخ بازیافت مورد نظر برای پسماندهای کارخانه‌ای 95 درصد است.

میزان مصرف آب

این اطلاع‌نگاشت حاوی شاخص کلیدی عملکرد 2020: مدیریت زیست‌محیطی است، شدت مصرف آب مورد نظر، 50 تن در ازای هر 100 میلیون وون است.

اقدام آب و هوایی

تغییرات اقلیمی بر جای‌جای جهان اثر می‌گذارد.
با کاهش گازهای گلخانه‌ای و ابتکاراتی در این راستا، پاسخ ما به تغییرات اقلیمی روی تغییری برای داشتن آینده‌ای پایدار و سبز متمرکز شده است.

تصویر اصلی از صفحه «تغییرات اقلیمی»

محصولات دوستدار محیط زیست

محصولات الکترونیکی را دوستدار محیط زیست سازگارتر کرد.
ما در شرکت سامسونگ الکترونیکس، به هنگام توسعه تمامی محصولات خود که از مرحله برنامه‌ریزی آغاز می‌شود، محیط زیست را مد نظر قرار می‌دهیم. ما تلاش داریم با بکارگیری فناوری‌های پیشرفته، به آسایش زندگی افزوده و زندگی را هرچه بیشتر با الگوهای زیست‌محیطی همراه کنیم.

تصویر اصلی از صفحه «محصولات دوستدار محیط زیست»

بهره‌وری منابع

حفاظت از منابع محدود کره زمین، مصرف آنها در مدت طولانی‌تر و بازیافت آنها امری ضروری است.
سامسونگ الکترونیکس به پژوهش‌های خود ادامه می‌دهد تا بهره‌وری منابع را به حداکثر ممکن برساند.

تصویر اصلی از صفحه «بهره‌وری منابع»

کارگاه‌های دوستدار محیط زیست

کارگاه‌های ساخت محصولات نیز از مشکلات و نگرانی‌های زیست‌محیطی به‌دور نیستند.
در کارگاه‌های سامسونگ الکترونیکس که دوستدار محیط زیست هستند، انسان و طبیعت با هم هم‌زیستی می‌کنند.

تصویر اصلی از صفحه «کارگاه‌های دوستدار محیط زیست»

زنجیره‌ی تأمین پایدار

ما ضمن اشتراک‌گذاری ارزش‌های مدیریت زیست‌محیطی با همکاران خود، در حال شکل‌دهی زنجیره‌ی تأمینی هستیم که ایمن‌تر و با محیط زیست سازگارتر است.

تصویر اصلی از صفحه «زنجیره‌ی تأمین پایدار»

ارتباط و تعامل

سامسونگ الکترونیکس در انتشار سیاست‌های زیست‌محیطی خود و عملکردش در این حیطه شفاف عمل می‌کند.
برای حفظ محیط زیست، مدیریت زیست‌محیطی حتی صدای کوچکترین افراد را نیز در نظر می‌گیرد و ارتباط و تعامل را برای همگان باز می‌گذارد.

تصویر اصلی از صفحه «ارتباط و تعامل»