آمار و ارقام

آمار کلیدی، داده‌ها و غیره

اجازه دهید ما دستاوردهای خود در پیشبرد مدیریت پایایی در شرکت سامسونگ الکترونیکس را با افتخار به اشتراک بگذاریم.

 
Customer value enhancement information
2016 2015 2014 ارتقای ارزش مشتری
84.0 83.7 84.1 رضایت مشتری (%)
95 97 97 نسبت مسیر شغلی علوم رایانه‌ای ‎(برنامه صدور گواهینامه درون‌سازمانی) ‎
-کارمندان دارای گواهینامه 1) ‎(امتیاز)‎
 • در بین کلیه نیروی علوم رایانه‌ای ‎1)‎
An Eco-friendly and safe workplace information
2016 2015 2014 یک محیط کار ایمن و سازگار با محیط زیست
0.227 0.240 0.289 نرخ وقوع 2)3)
0.044 0.045 0.054 نرخ آسیب 2)4)
 • بر مبنای کلیه کارمندان درون‌مرزی و کارمندان برون‌مرزی مشغول به کار در شرکت‌های تولیدی فرعی ‎2)‎
 • ‎(تعداد دفعات آسیب ÷ تعداد ساعات کار در سال) ‎ x 1,000,000 ‎3)‎
 • ‎(تعداد کارگران آسیب‌دیده ÷ تعداد کل کارگران) ‎ x 100 ‎4)‎
Sustainable supply chain information
2016 2015 2014 زنجیره تأمین پایدار
70 70 تأمین‌کنندگان دارای رتبه عالی (%)
8232 8649 7952 سرمایه‌گذاری در صندوق همکاری شرکا
‎(100 میلیون وون) ‎
13089 12694 11972 شرکت‌کنندگان آموزش‌های مربوط به تأمین ‎(تعداد افراد) ‎
12673 11002 10796 تأمین‌کنندگان رده اول ‎(تعداد افراد) ‎
416 1692 1131 تأمین‌کنندگان رده دوم ‎(تعداد افراد)‎
479 120 ذینفعان برنامه «کارخانه هوشمند»5)
‎(تعداد شرکت‌ها)‎
31 22 تأمین‌کنندگان Samsung ‎(تعداد شرکت‌ها)‎
48 98 بنگاه‌های کوچک فاقد معاملات تجاری با Samsung
‎(تعداد شرکت‌ها)‎
190 170 140 حسابرسی‌های ابتدایی شخص ثالث در
محیط کار تأمین‌کننده 6) ‎(تعداد دفعات)‎
706 603 120 حسابرسی در محل برای سوی تأمین‌کننده
مدیریت تعارض مواد معدنی از 6) ‎(تعداد دفعات)‎
 • هدف مبنی بر پشتیبانی از بیش از 1,000 شرکت تا سال 2017 ‎5)‎
 • انباشته‌شده از سال 2013 ‎6)‎
employees information
2016 2015 2014 اول مردم
308745 325677 319208 کل کارمندان ‎(تعداد افراد)‎
93204 کره
134386 آسیای جنوب شرقی/آسیای جنوب غربی/ژاپن
37070 چین
25988 آمریکای شمالی/آمریکای مرکزی و لاتین
14445 اروپا/کشورهای مستقل مشترک‌المنافع
2810 خاورمیانه
842 آفریقا
44 46 42 نسبت کارمندان زن 7) (%)
71 78 74 متوسط ساعات آموزش به ازای هر نفر 8) ‎(تعداد ساعات)‎
1198 1335 1299 مخارج آموزشی به ازای هر نفر 9) ‎(1,000 وون) ‎
 • حیطه جمع‌آوری داده‌ها: کارمندان درون‌مرزی ‎7)‎
 • بر مبنای آموزش آنلاین/آفلاین ‎8)‎
 • کل مخارج آموزشی ÷ تعداد کل کارمندان در کره ‎9)‎
Employees who received compliance information
2016 2015 2014 مدیریت قانون‌مندی
210229 190919 247985 کارمندانی که از آموزش در حوزه قانون‌مندی برخوردار شدند 7)10)
‎(تعداد افراد)‎
313590 320399 336287 کارمندانی که از آموزش در حوزه قانون‌مندی برخوردار شدند 7)
‎(تعداد افراد)‎
 • بر اساس تعداد کل کارمندان جهان ‎7)‎
 • با احتساب نیروی کار مازاد ‎10)‎
Corporate Citizenship information
2016 2015 2014 شهروندی شرکتی
444789 523395 523109 کل مخارج ناشی از مدیریت شهروندی شرکتی
‎(میلیون وون)‎
1083849 1044847 1162824 کل ساعات کار کارمندان در سایت‌های درون‌مرزی و جهانی
‎(تعداد ساعات)‎
1401776 667326 تعداد انباشته ذینفعان مدرسه هوشمند Samsung
‎(تعداد افراد)‎
3231 2360 1209 تعداد برنامه مدرسه هوشمند Samsung 11)
‎(تعداد برنامه‌ها)‎
74192 39659 مخارج مؤسسه فناوری Samsung
‎(تعداد افراد)‎
 • انباشته‌ شده از سال 2013 ‎11)‎
دانلود PDF 16.4مگابایت

دانلود گزارش