راهبرد

رویکرد ما نسبت به پایایی

ما به عنوان یک شهروند شرکتی جهانی به مسئولیت اجتماعی خود عمل می‌کنیم، محصولات و خدمات نوآورانه‌ای را ارائه می‌دهیم، و از جنبه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ارزش‌آفرینی می‌کنیم.

 

مدیریت پایدار ما در سامسونگ تلاش دارد ارزش‌های یکپارچه‌ای را ایجاد نماید. ما نه تنها با حداکثرسازی سود و ارزش‌های سهامدارن اقدام به ارزش‌آفرینی اقتصادی می‌کنیم، بلکه با تقبل مسئولیتی سنگین‌تر به عنوان یک شهروند جهانی، به ارزش‌آفرینی اجتماعی نیز می‌پردازیم. ما ضمن ارائه محصولات و خدمات نوآورانه در طول زنجیره‌ی ارزش‌ها که بر پایه ارزش‌های اصلی مورد توجه سامسونگ شکل گرفته است، در حوزه‌های اقتصاد، جامعه و محیط زیست ارزش‌سازی می‌کنیم. ما اثرات مالی و غیرمالی خود بر جامعه را از طریق چنین فرآیندی تحت نظارت قرار می‌دهیم تا در کنار به حداقل رساندن اثرات منفی، اثرات مثبت را به حداکثر برسانیم.

دستگاه مدیریت پایدار سامسونگ

 • صورة تمثيلية للتأثير الاجتماعي صورة تمثيلية للتأثير الاجتماعي
 • صورة تمثيلية للتأثير الاجتماعي صورة تمثيلية للتأثير الاجتماعي
 • صورة تمثيلية للتأثير الاجتماعي صورة تمثيلية للتأثير الاجتماعي
قيمة إدارة الاستدامة. قيمة إدارة الاستدامة.

This image describe ارزش مدیریت پایدار.

This image describe economic value and social value.

 • The mean is Maximise profits and shareholder values (Products and Services Innovation) of Economic value.
 • The mean is contribute to social sustainability (Attainment of the UN SDGs) of social value.

ارزش‌آفرینی اقتصادی

تلاش‌های ما در جهت فراهم‌سازی فناوری و محصولات نوآورانه راه را برای سودآوری و تثبیت محرک‌های جدید رشد هموار می‌کند. ما می‌کوشیم که نوآوری را در بطن فرهنگ شرکتی خود جای دهیم و ضمناً هم‌افزایی‌هایی را از طریق استفاده از منابع خارجی ایجاد کنیم تا نوآوری باز را دنبال نماییم. در این راستا، گامی سریعتر به سوی ساخت اکوسیستمی برای تولید محصولات نوآورانه برمی‌داریم که نیازهای بازار پرتحول امروز را برآورده سازد.

صورة تمثيلية لخلق القيمة الاقتصادية

ارزش‌آفرینی اجتماعی

ما به عنوان یک شهروند شرکتی جهانی، در Samsung به ارزش‌آفرینی اجتماعی می‌پردازیم به نحوی که هم‌سوی با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل باشد: علی‌الخصوص، ما اهدافی را با دقت تعیین نمودیم که بسیار مرتبط با فعالیت تجاری ماست؛ از طرفی مشغول تحلیل اثر مثبت/منفی خود در دستیابی به این اهداف نیز هستیم. علاوه بر این، ما فرصت‌های تجاری ممکن را که به دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل کمک می‌کند، به طور کامل کشف خواهیم کرد و خواهیم سنجید.

تصویر نشانگر ارزش‌آفرینی اجتماعی
 • تصویر نشانگر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، فقر هرگز ریشه‌کن کردن هر نوع فقر در همه جا
 • تصویر نشانگر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، گرسنگی هرگز ریشه‌کن کردن گرسنگی، ارتقای امنیت غذایی، و ترویج کشاورزی پایدار
 • تصویر نشانگر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، سلامت خوب تضمین زندگی سالم و افزایش رفاه همگانی در تمامی سنین
 • تصویر نشانگر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، آموزش باکیفیت تضمین آموزش باکیفیت و ارتقای فرصت‌های آموزشی در کل طول زندگی برای همگان
 • تصویر نشانگر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، برابری جنسی حصول برابری جنسی و قدرت‌بخشی به تمامی زنان و دختران
 • تصویر نشانگر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، آب پاک و بهداشت تضمین قابلیت دسترسی به آب و بهداشت برای همگان و نیز مدیریت پایدار آن
 • تصویر نشانگر اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، انرژی تجدیدپذیر تضمین دسترسی همگانی به انرژی پایدار
 • تصویر نشانگر مشاغل خوب SDG و رشد اقتصادی. ارتقای رشد اقتصادی پایدار، اشتغال کامل و کار شایسته برای همگان
 • تصویر نشانگر نوآوری و زیرساخت SDG شکل‌دهی زیرساخت انعطاف‌پذیر، ارتقای صنعتی‌سازی پایدار
 • تصویر نشانگر کاهش نابرابری‌ها SDG کاهش نابرابری‌ها در داخل کشورها و میان آنها
 • تصویر نشانگر شهرها و جوامع پایدار SDG تبدیل شهرها و شهرک‌ها به محیطی جامع، امن، انعطاف‌پذیر و پایدار
 • تصویر نشانگر کاهش مصرف مسئولانه SDG اطمینان از الگوهای مصرف و تولید پایدار
 • تصویر نشانگر کاهش اقدام آب و هوایی SDG اقدام کردن در جهت مقابله با تغییرات آب و هوایی و اثرات آن
 • تصویر نشانگر زندگی زیر آب SDG محافظت و استفاده پایدار از منابع اقیانوسی و دریایی
 • تصویر نشانگر زندگی روی زمین SDG حفاظت از اکوسیستم و حفظ تنوع زیستی (جنگل‌ها، بیابان‌ها، زمین و غیره)
 • تصویر نشانگر صلح و عدالت SDG بنا نهادن یک دستگاه قضایی عادلانه برای همگان
 • تصویر نشانگر شراکت برای دستیابی به اهداف تقویت راه‌های اجرای توسعه پایدار و نوسازی شراکت جهانی برای رسیدن به آن
 • تصویر نشانگر اهداف توسعه پایدار
* اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (UN SDGs) : در ماه سپتامبر 2015، مجمع عمومی سازمان ملل اهداف توسعه پایدار را به منظور رسیدگی به پایایی اجتماعی در جهان اتخاذ نمود. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (UN SDGs) که بر پایه اهداف توسعه هزاره (MDGs) بنا شده است و روی کشورهای کم توسعه تمرکز می‌کند، تعیین‌کننده اهداف جهانی است که باید از سوی تمامی کشورها مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین دستیابی به این اهداف مستلزم تعامل کامل با جامعه مدنی و شرکت‌ها و مؤسسات در بخش خصوصی و دولت‌ها و کارشناس‌هاست.

ارزش‌آفرینی از طریق مدیریت پایدار

در Samsung تلاش ما بر این است که با مدیریت پایدار، از جنبه اجتماعی و زیست‌محیطی و نیز اقتصادی ارزش‌آفرینی کنیم تا به بهترسازی جامعه جهانی کمک نماییم. از آنجایی که اندازه‌گیری چنین ارزش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی دشوار است، ما رویکردی با مضمون «کیفیت مهم‌تر از کمیت» را در تعیین و مدیریت اهداف خود برای مدیریت پایدار اتخاذ کرده‌ایم. اما از سال 2016 ما روش «ارزش حقیقیKPMG را بکار بستیم که میزان شاخص‌های اجتماعی و زیست‌محیطی را می‌سنجد؛ بدین ترتیب می‌توانیم ارزش‌آفرینی خود را روی کاغذ بیاوریم.
تعداد مثبت (+) و منفی (-) شاخص‌های مربوطه نشانگر کل ارزش‌های اجتماعی است که در طول سال گذشته تا 31 دسامبر 2019ایجاد کرده‌ایم و یا از آن کاسته‌ایم. این رویکرد ما را قادر می‌سازد که فراسوی ارزش‌های مالی حاصل از فعالیت‌های تجاری قدم گذاشته و با شامل کردن ارزش‌های اقتصادی-اجتماعی و اجتماعی، نهایتاً تصویر کلی «ارزش حقیقِی» که در Samsung می‌آفرینیم را ترسیم کنیم.

ارزش مدیریت پایداری سال 2019

‎(تریلیون وون) ‎واحد

 • Earning Financial Value (44,344,857)
 • Socio-economic : Investor Value (10,741,967), Supplier (833,900), Local community Development (46,451)
 • Environmental : GHG Emissions (-715,558), Atmospheric Environmental Impact (-4,118), Aquatic Environmental Impact (-745,482), Environmentak Imoact of waste (-3,632)
 • True Earnings : True value (54,498,385)