فلسفه

تعهد ما

تعهد ما به عملکرد مسئولانه در قالب یک شرکت جهانی پیشرو.

 
 • فلسفه

شرکت Samsung متعهد به رعایت قوانین و مقررات محلی و نیز اجرای منشور اخلاقی جهانی و سختگیرانه‌ای برای کلیه کارمندان خود می‌باشد. این شرکت معتقد است مدیریت اخلاقی نه تنها ابزاری برای واکنش به تغییرات سریع در محیط کسب و کار جهانی است، بلکه به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد اعتماد در ذینفعان مختلف خود، از جمله مشتریان، سهامداران، کارمندان، شرکای تجاری و جوامع محلی نیز می‌باشد. شرکت Samsung با هدف تبدیل شدن به یکی از پایبندترین شرکت‌های جهان به اصول اخلاقی، همچنان به آموزش و پرورش کارمندان خود ادامه می‌دهد و دستگاه‌های نظارتی را روی کار می‌آورد، ضمن اینکه مدیریت شرکتی عادلانه و شفافی را نیز در پیش می‌گیرد.

فلسفه و اهدافSamsung

شرکت Samsung فلسفه کاری ساده‌ای را دنبال می‌کند: وقف کردن استعداد و فناوری خود در جهت ایجاد محصولات و خدمات برتر که به داشتن جامعه جهانی بهتر کمک می‌کند. در راستای نیل به این هدف، Samsung ارزش والایی را برای افراد و فناوری خود قائل است.

1عناصر اصلی مدیریت  

 • بر مبنای منابع انسانی و فناوری

  · گسترش‌دهی منابع انسانی و برتری فنی با اصول مدیریتی
  · افزایش اثر هم‌افزایی کل دستگاه مدیریتی از طریق منابع انسانی و فناوری‌ها

2اهداف شرکت (هدف‌های درون‌سازمانی)  

 • بر مبنای منابع انسانی و فناوری

  تولید بهترین محصولات و خدمات
  · تولید محصولات و خدماتی که رضایت کامل مشتریان را حاصل کند
  · حفظ جایگاه اول در جهان در همان خط کسب و کار

3اهداف شرکت  

 • و کمک به بهبود جامعه

  · ایفای نقش در منافع مشترک و ایجاد زندگی پربار
  · انجام بیانیه‌ی مأموریت با یکی از اعضای جامعه