فلسفه

تعهد ما

تعهد ما به عملکرد مسئولانه در قالب یک شرکت جهانی پیشرو

 
  • فلسفه

شرکت سامسونگ متعهد به رعایت قوانین و مقررات محلی و نیز اجرای منشور اخلاقی جهانی و سختگیرانه‌ای برای کلیه کارمندان خود می‌باشد. این شرکت معتقد است مدیریت اخلاقی نه تنها ابزاری برای واکنش به تغییرات سریع در محیط کسب و کار جهانی است، بلکه به عنوان وسیله‌ای برای ایجاد اعتماد در ذینفعان مختلف خود، از جمله مشتریان، سهامداران، کارمندان، شرکای تجاری و جوامع محلی نیز می‌باشد. شرکت سامسونگ با هدف تبدیل شدن به یکی از پایبندترین شرکت‌های جهان به اصول اخلاقی، همچنان به آموزش و پرورش کارمندان خود ادامه می‌دهد و دستگاه‌های نظارتی را روی کار می‌آورد، ضمن اینکه مدیریت شرکتی عادلانه و شفافی را نیز در پیش می‌گیرد.

ارزش‌هایی که چشم‌انداز Samsung را تعریف می‌کند

سامسونگ معتقد است که زندگی با ارزش‌های بزرگ کلید داشتن کسب و کار خوب است. این است که ارزش‌های اصلی، در کنار منشور اخلاقی دقیق، قلب تک‌تک تصمیمات شرکت را تشکیل می‌دهد. افراد، تعالی، تغییر، صداقت، و کامیابی مشترک از عناصر چشم‌انداز Samsung هستند

افراد

به بیان کاملاً ساده، شرکت همان افرادش است. در شرکت Samsung، ما متعهد هستیم دنیایی از فرصت‌های متنوع را پیش روی افراد بگذاریم تا به توانایی‌های بالقوه‌شان دست پیدا کنند.

تعالی

شور و اشتیاقی سوزان نسبت به تعالی و تعهد پایدار نسبت به توسعه بهترین محصولات و خدمات در بازار عامل پیشبرد کلیه فعالیت ما در Samsung است.

تحول

همانطور که از زمان تأسیس شرکت هم اینطور بوده است، ما با پیش‌بینی نیازها و تقاضاهای بازار، به آینده چشم می‌دوزیم تا شرکت را به سوی موفقیت بلندمدت جهت‌دهی کنیم.

صداقت

فعالیت به نحوی اخلاقی اساس کسب و کار ما را تشکیل می‌دهد. کلیه فعالیت‌های ما به کمک یک قطب‌نمای اخلاقی هدایت می‌شود که تضمینی است برای عدالت، احترام به کلیه ذینفعان، و شفافیت کامل.

کامیابی مشترک

Samsung متعهد است در مقام یک شهروند شرکتی عمل کند که نسبت به جامعه و محیط زیست در تمامی جوامع جهانی مسئول است.