چشم‌انداز سال 2020

باور ما

با اصولی که چشم‌انداز ما نسبت به آینده را شکل می‌دهد، آشنا شوید

 

چشم‌انداز سال 2020

«الهام بخشیدن به جهان، خلق آینده».

با بکارگیری فناوری‌ها و محصولات نوآورانه، چشم‌انداز سال 2020 ما در قلب تعهد ماست نسبت به اینکه جهانی بهتر و توأم با تجارب دیجیتالی پربارتر را ایجاد کنیم.
هدف از این چشم‌انداز تبدیل شدن به یک برند محبوب، یک شرکت خالق نوآوری و یک شرکت مورد تحسین مردم است. در این راستا، ما تلاش‌هایمان را وقف خلاقیت و نوآوری، ارزش‌های مشترک بین ما و شرکا، و نیز افراد بزرگ خود می‌کنیم.
ما به واسطه شور و اشتیاقی که نسبت به نوآوری و عملکرد بهینه داریم، بهترین محصولات و خدمات را به جهان عرضه نموده‌ایم.
ما مشتاق کاوش در زمینه‌های جدید کسب و کار مثل مراقبت‌های بهداشتی و قطعات الکترونیکی خودرو هستیم و مسیر خود را در طول تاریخ نوآوری تداوم می‌بخشیم.
Samsung Electronics با اشتیاق تمام با چالش‌ها و فرصت‌های نو مواجه می‌شود.

<h3>در این اینفوگرافیک، خلاصه چشم‌انداز سال 2020 Samsung Electronics’ شرح داده شده است.</h3> <ul> <li>اکنون، آیتم اینفوگرافیک چشم‌انداز را شروع کنید. چشم‌انداز، الهام بخشیدن به جهان، خلق آینده. رسالت: الهام بخشیدن به جهان با ارائه فناوری‌ها، محصولات و طراحی نوآورانه که زندگی مردم را غنی نموده و با ایجاد آینده‌ای نوین، به کامیابی اجتماعی کمک می‌کند. عناصر رسالت: برند محبوب، شرکت خالق نوآوری، شرکت مورد تحسین مردم، مسیر راهبردی، عناصر: خلاقیت، شراکت، افراد بزرگ.</li> </ul>