راهنمای پیوند پرش

استفاده از پیوندهای پرش در وب‌سایت

دسترسی به پیوندهای پرش و استفاده از آن‌ها

گام ۱

پرش به محتوا: این پیوند پرش اولین پیوندی است که هنگام فشار دادن کلید Tab در تمام صفحات ما با آن مواجه می‌شوید. اگر می‌خواهید از «نوار پیمایش جامع» ما رد شوید و مستقیماً به بخش محتوای صفحه بروید، وقتی نشانگر روی پیوند «پرش به محتوا» قرار گرفت، کلید Enter را فشار دهید.

تصویری که در آن نوار سیاه «پرش به محتوا» بالای لوگوی SAMSUNG در نوار پیمایش جامع هنگام فشار دادن کلید TAB در samsung.com نمایش داده شده است. تصویری که در آن نوار سیاه «پرش به محتوا» بالای لوگوی SAMSUNG در نوار پیمایش جامع هنگام فشار دادن کلید TAB در samsung.com نمایش داده شده است.

گام ۲

تصویری که در آن نوار سیاه «پرش به راهنمای دسترسی‌پذیری» بالای لوگوی SAMSUNG در نوار پیمایش جامع هنگام فشار دادن کلید TAB در samsung.com نشان داده شده است.

تصویری که در آن نوار سیاه «پرش به راهنمای دسترسی‌پذیری» بالای لوگوی SAMSUNG در نوار پیمایش جامع هنگام فشار دادن کلید TAB در samsung.com نشان داده شده است. تصویری که در آن نوار سیاه «پرش به راهنمای دسترسی‌پذیری» بالای لوگوی SAMSUNG در نوار پیمایش جامع هنگام فشار دادن کلید TAB در samsung.com نشان داده شده است.

دسترسی به پیوندهای پرش و استفاده از آن‌ها در تلفن همراه