هوای تازه و خنک

همه کولرهای گازی

کولرهای گازی سامسونگ

سریع‌تر و بیشتر

ایستاده

کولر گازی ایستاده سامسونگ

سریع‌تر و وسیع‌تر

دیواری

کولر گازی دیواری سامسونگ
فیلترها

فیلترهای اعمال‌شده

    مرتب‌سازی بر اساسجدیدترین

    * ویژگی اصلی ممکن است با آنچه در مشخصات اصلی ذکر شده است متفاوت باشد