اگه گوشی گم بشه تکلیف اطلاعات مهم چی می‌شه؟

اگه گوشیت یکی از مهم‌ترین ابزار زندگیته و تمام اطلاعات مهم زندگیت داخل گوشیت قرار داره پس حتما نگران این هستی که نکنه یه روز گوشیت گم بشه و اطلاعات مهمت رو از دست بدی!

خب بهتره دیگه نگران این موضوع نباشی چون «کاشفان دنیای سامسونگ» کشف کردن که چطوری می‌شه از امنیت اطلاعات گوشی مطمئن شد...

برخی از ویژگی ها و مشخصات معرفی شده در محصولات ممکن است براساس مدل و منطقه متفاوت باشد.