اگه بخوای همه نام‌های کاربری‌ و رمزهای عبورت رو به یاد داشته باشی چی کار می‌کنی؟

با این همه مشغله کاری و ذهنی که داری به یاد داشتن همه رمزها کار مشکلیه! گاهی موقعیتی پیش میاد که یه نام کاربری یا یه رمز عبور رو فراموش می‌کنی و اصلا دلت نمی‌خواد که در چنین شرایطی قرار بگیری، پس چیکار میشه کرد!

«کاشفان دنیای سامسونگ» یه کشف اساسی کردن که دیگه خیالت راحت می‌شه. با Samsung Pass در هر لحظه و هر جا به تمام نام‌های کاربری و رمزهای عبورت دسترسی داری.

برخی از ویژگی ها و مشخصات معرفی شده در محصولات ممکن است براساس مدل و منطقه متفاوت باشد.

{{apps.section01.alt_text01}}
{{apps.section01.alt_text03}}
{{apps.section01.alt_text02}}

{{apps.section02.alt_text}}

{{apps.section03.alt_text}}

{{apps.section04.alt_text}}

 • {{apps.section05.tab01.sub01_alt_text}}

  {{apps.section05.tab01.sub02_alt_text}}

  {{apps.section05.tab01.sub03_alt_text}}

  {{apps.section05.tab01.sub04_alt_text}}

  {{apps.section05.tab01.sub01_alt_text}}

  {{apps.section05.tab01.sub02_alt_text01_mobile}}

  {{apps.section05.tab01.sub02_alt_text02_mobile}}

  {{apps.section05.tab01.sub03_alt_text01_mobile}}

  {{apps.section05.tab01.sub03_alt_text02_mobile}}

  {{apps.section05.tab01.sub04_alt_text}}
 • {{apps.section05.tab02.sub01_alt_text}}

  {{apps.section05.tab02.sub02_alt_text}}

  {{apps.section05.tab02.sub03_alt_text}}

  {{apps.section05.tab02.sub04_alt_text}}
  • {{apps.section05.tab04.sub01.list01.alt_text}}

   {{apps.section05.tab04.sub01.list02.alt_text}}

   {{apps.section05.tab04.sub01.list03.alt_text}}

   {{apps.section05.tab04.sub01.list01.alt_text}}

   {{apps.section05.tab04.sub01.list02.alt_text}}

   {{apps.section05.tab04.sub01.list03.alt_text_01_mobile}}

   {{apps.section05.tab04.sub01.list03.alt_text_02_mobile}}

  • {{apps.section05.tab04.sub02.list01.alt_text}}

   {{apps.section05.tab04.sub02.list02.alt_text}}

   {{apps.section05.tab04.sub02.list03.alt_text}}

   {{apps.section05.tab04.sub02.list01.alt_text}}

   {{apps.section05.tab04.sub02.list02.alt_text}}

   {{apps.section05.tab04.sub02.list03.alt_text_01_mobile}}

   {{apps.section05.tab04.sub02.list03.alt_text_02_mobile}}

  • {{apps.section05.tab04.sub03.list01.alt_text}}

{{apps.service_name}}

{{apps.kv.alt_text}}