نمایشگاه جهانی

سامسونگ در نمایشگاه CES 2020

با Samsung در نمایشگاه CES 2020 عصر تجربه را کشف کنید.

اطلاعات بیشتر
یک تلفن هوشمند و ساعت هوشمند با هشتگ Age of Experience (عصر تجربه) و یک صورتک رباتی در زیر نشان داده می شود. یک تلفن هوشمند و ساعت هوشمند با هشتگ Age of Experience (عصر تجربه) و یک صورتک رباتی در زیر نشان داده می شود.

متأسفانه نتیجه‌ای یافت نشد.