سومین المپیاد تکنسین‎های ایران

نتایج مرحله مقدماتی سومین المپیاد تکنسین‎های ایران

مرحله مقدماتی سومین المپیاد تکنسین‎های ایران به پایان رسید. از تمامی تکنسین‎هایی که در این المپیاد شرکت کردند، سپاسگزاریم.

اسامی راه‎یافتگان به مرحله نهایی به شرح زیر است:

مسئولین برگزاری المپیاد با راه‎یافتگان به مرحله نهایی تماس خواهند گرفت.