کاور برگردان نئونی مخصوص A7

EF-FA720PBEGWW
رنگ مشکیمشکی

The item is in the cart.

اطلاع‌یابی در یک آن

کاوری که برای اطلاع‌رسانی به شما می‌درخشد. در هنگام دریافت اعلان‌ها، چراغ دور لبه به رنگ نارنجی روشن می‌شود تا بتوانید تماس‌های دریافتی، پیام‌ها، هشدار و ساعت را بدون باز کردن کاور مشاهده نمایید.

اطلاع‌یابی در یک آن

*جلوه نورپردازی نئونی نیازمند برق از منبع خارجی نمی‌باشد.

محافظ همه‌جانبه

پوشش کامل در تمامی زوایای برخورد. دستگاه شما اکنون با برخورداری از یک جلد بهینه که مجهز به محافظت همه‌جانبه است، دستگاه شما در مقابل شوک‌های خارجی و خط و خش احتمالی امن و امان خواهد بود.

محافظ همه‌جانبه