بررسی هشت نقطه‌ای ایمنی باتری (8Point)

پس از فراخوان Galaxy Note7، تک‌تک مراحل تولید گوشی‌های هوشمند را بازبینی کرده و یک برنامه بررسی ایمنی باتری هشت نقطه‌ای (8Point) تهیه نمودیم. این برنامه شامل قرار دادن باتری‌ها تحت آزمایشات بسیار سخت از داخل و خارج باتری و سپس بررسی باتری‌ها با اشعه ایکس و با چشم غیرمسلح می‌باشد. ما به شما تعهدی محکم‌تر برای دستگاه‌هایی بیش از پیش ایمن خواهیم داشت.

 • Illustration signifying the durability test
  آزمایش مقاومت این بررسی‌ها با آزمایش پیشرفته باتری شروع می‌شود که شامل شارژ کردن بیش از اندازه، تست سوراخ کردن با میخ و تغییرات شدید دمایی است.
 • Illustration representing visual inspections of each battery
  بررسی دیداری هر باتری را به صورت دیداری براساس معیارهای استاندارد و عینی بررسی می‌کنیم.
 • Illustration symbolizing the X-ray test
  اشعه ایکس ما از اشعه ایکس برای دیدن درون باتری استفاده می‌کنیم تا هر گونه وضعیت غیرعادی را پیدا کنیم.
 • Illustration representing the charge/discharge test
  تست شارژ شدن و خالی شدن شارژ باتری‌ها تحت آزمایش‌های گسترده شارژ و خالی شدن شارژ قرار می‌گیرند.
 • Illustration signifying the check for Total Volatile Organic Compound (TVOC)
  آزمایش‌های TVOC (مجموع ترکیبات آلی فرار) ما آزمایش می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که کوچکترین امکانی برای نشت ترکیبات آلی فرار وجود ندارد.
 • Illustration representing the disassemble test
  آزمایش جداسازی قطعات ما قطعات باتری را جدا می‌کنیم تا کیفیت آن را بررسی کنیم، که شامل بررسی شرایط محل جوشکاری باتری و شرایط نوار عایق آن می‌باشد.
 • Illustration symbolizing the Accelerated Usage Test
  آزمایش مصرف سریع ما آزمایش فشرده‌ای انجام می‌دهیم که انواع استفاده پرسرعت مصرف کننده را شبیه‌سازی می‌کند.
 • Illustration symbolizing the check for Open Voltage Circuits (OVC)
  آزمایش DOVC(ولتاژ مدار باز دلتا) ما هرگونه تغییر ولتاژرا طی فرایند تولید قطعات تا مونتاژ دستگاه‌ها بررسی می‌کنیم.
8-Point Battery Safety Check Video