کاتالوگ دیجیتال به‌جای کاتالوگ کاغذی

ما همواره تلاش می‌کنیم در راستای حفاظت از محیط‌زیست، تداوم حیات زمین و سلامت همه ساکنانش قدم برداریم. این روزها در برهه‌ای به‌سرمی‌بریم که باید با رعایت هر چه بیشتر بهداشت و تماس هر چه کمتر با محیط اطراف از انتقال بیماری جلوگیری کنیم. با همین هدف تصمیم گرفتیم به‌جای کاتالوگ‌های کاغذی از کاتالوگ‌های دیجیتال استفاده کنیم...

تلفن هوشمندتان را انتخاب کنید

گوشی‌های هوشمند