حین شستشو براحتی اضافه کنید
با تکمیل پرسشنامه برنده دستگاه تصفیه هوا شوید

تماشای ویدئو پرسشنامه
Keyvisual of the Page. A close up image of Add Door Open.
درب خلاقانه ™AddWash را باز کنید تا لباس‌های جامانده را حین شستشو اضافه کنید.
10 دستگاه تصفیه هوای خانگی سامسونگ برای 10 نفر