Қазба отыны және одан туындайтын жаһандық жылынудың өсуіне байланысты климаттың өзгеруі — бүкіл әлемге әсер ететін маңызды мәселе. Осы жағдайдың маңыздылығын мойындай отырып, Samsung Electronics көптеген бағыттар бойынша жұмысын жалғастыруда. Бұл тиімділігі жоғары энергиялық өнімдерді дамытуды, парниктік газдардың (ПГ) ең аз көлемін шығаратын құрылғыларды орнатуды, сондай-ақ жаңа және жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қамтиды.

2020 жылғы тиімділіктің негізгі көрсеткіштері (KPI): климат өзгерісіндегі әрекет

Қарқындылығына байланысты әлемдегі жұмыс нысандарындағы ПГ шығарындыларының көлемі              

В этой инфографике указан объем выбросов ПГ на рабочих объектах по всему миру в зависимости от интенсивности. В 2006 году интенсивность выбросов ПГ составляла 3,04 тонны эквивалента CO2/100 млн корейских вон. Цель компании — снизить этот показатель до 1,55 тонн эквивалента CO2/100 млн корейских вон.

Өнімді пайдалану кезеңінде ПГ шығарындыларының жалпы көлемін азайту

В этой инфографике представлено сокращение совокупного объема выбросов ПГ на этапе использования продукции. С 2009 по 2016 гг. совокупный объем выбросов ПГ на этапе использования продукции составил 188 млн тонн CO2. Цель компании — 250 млн тонн CO2 до 2020 года.

Климаттың өзгеру қаупі алдында белсенді әрекет етеміз

Климаттың өзгеруіне қарсы әрекет жоспарын айқындайтын және компанияның қызметін бағалайтын парниктік газдар бойынша Кеңес жылына төрт рет жиналады. Кеңес мүшелері климаттың өзгеруі туралы соңғы ақпараттарды ұсынады, іс-әрекеттің егжей-тегжейлі жоспарын ұсынып, өткен тоқсанның жетістіктерін бағалайды. Samsung Electronics компаниясы төменде берілген жүйені басқару процесін әзірледі, бұл біздің өнімдеріміз қызмет мерзімі барлық кезеңдерінде ПГ шығарындыларын азайтуға, соның ішінде өндіру, бөлу және пайдалануға көмектеседі.

Климаттың өзгеруімен күрес стратегиясы және әрекет жоспары

Значок: сокращение выбросов ПГ на рабочих объектах

· Жартылай өткізгіштерді өндіру кезінде құрамында фтор бар газдарды сүзуге арналған құрылғыларды пайдалану
· Энергия шығындарын азайту, энергия тиімділігін арттыру жөніндегі жобаларды іске асыру

Значок: внедрение систем экономии энергии на рабочих объектах

· Барлық жұмыс нысандарында энергияны үнемдейтін жүйелерді орнату және сертификаттау (2013 жылдан бастап)
· Барлық жұмыс нысандарында энергия шығындары мен энергия тиімділігі көрсеткіштерін басқару

Значок: сокращение выбросов ПГ на этапе использования продукции

· Энергия тиімділігі жоғары өнімдерді әзірлеу және енгізу

Значок: управление объемом выбросов ПГ на прочих этапах

· Өнімдерді тасымалдау, іссапарлар және т.б кезінде ПГ шығарындыларын басқару (2009 жылдан бастап)

Значок: управление поставщиками

· Жабдықтаушылардың ПГ шығарындылары көлемін бақылау (2012 жылдан бастап)

Барлық деңгейлерде шығарындыларды басқару бағдарламасын енгіземіз

Мәселені шешу нақты ақпаратты талап етеді. ПГ шығарындыларын дәл өлшеу және азайту үшін, біз олардың өндіріс операцияларына жақындығына қарай, GHG Protocol хаттамасымен анықталған үш санатқа бөлдік. Әр деңгейдегі шығарындылардың көзін нақты анықтау — ПГ шығарындыларын табысты басқаруды барынша арттыру негізі. Scope 1 (1-санат) Samsung Electronics компаниясы жұмыс нысандарында өнімді өндіру кезінде өндірілген парниктік газдарға қатысты; Scope 2 (2-санат) жанама шығарындыларға тиесілі: электр және бу өндіруге арналған энергияның жұмыс нысандарын сатып алу. Scope 3 (3-санат) жұмыс нысандарымен байланысты емес шығарындыларға қатысты: бұл шығарындылар логистикалық операцияларда, іссапарларда, жеткізу тізбегінде және біздің өнімдерімізді пайдаланғанда шығарылады. Біз осы талдауды жұмыс нысандарында өнімдерімізді пайдалану және жеткізушілердің жұмысы кезінде, тікелей және жанама шығарындыларды жүйелі түрде басқару үшін қолданамыз.

Эта инфографика посвящена выбросам ПГ в соответствии с категориями. Scope 1 указывает объем прямых выбросов ПГ, Scope 2 — косвенных выбросов от выработки электричества, пара и т. д., а Scope 3 касается всех косвенных выбросов, связанных с логистикой, деятельностью поставщиков, использованием продуктов и т. д.
1-санат (ПГ тікелей шығарындылары) және 2-санат (электр энергиясы, бу және т.б. өндіруден пайда болған ПГ жанама шығарындылары)

∙ Логистиканың энергия тиімділігін арттыру мақсатында ПГ шығыстарын азайту жөніндегі жобаларды іске асыру.
∙ Үлкен жеткізушілерге қолдау көрсету арқылы ПГ шығыстарын азайту жөніндегі жобаларды іске асыру.
∙ Бейнеконференцияларды белсендірек пайдалану және халықаралық іссапарларды қысқарту

Панорамный снимок рабочего объекта Samsung Electronics.
3-санат (логистикалық операциялардан, жеткізушілердің қызметі, өнімдерді пайдалану және т.б. пайда болған барлық басқа жанама шығарындылар)

· Логистикамен байланысты үдерістердің энергия тиімділігін арттыру бойынша тапсырмалар орындалды
· Негізгі жеткізушілерде ПГ2 шығарындылары әлеуетті азайту саласында анықталды
· Шетелдік іссапарлар саны баламаларды пайдалану есебінен азайды (бейнеконференциялар және т.б.)

Фотография трейлера (экотрейлер Samsung Electronics)
This graphy demonstrates the cumulative amount of the GHG reduction since 2009 in our 8 main lines, namely mobile phone, laptop, TV, monitor, refrigerator, washer, air-conditioner, and printer. In 2012, it was 58 million tons Co2, 2013 89 million tons Co2, 2014 123 million tons Co2. This estimated amount in 2015 and 2016 is 156 million ton Co2 and 188 million tons Co2 respectively.

* Бірлік: Млн tCO2
* Деректерді жинау ауқымы: Сегіз негізгі өнім санаты (ұялы телефондар, ТД-лар, мониторлар, тоңазытқыштар, кір жуғыштар, кондиционерлер және принтерлер)
* 2009 жылға дейін жиналған

Энергия тиімділігін арттыруға арналған ең заманауи технологияларды қабылдаймыз

Samsung Electronics компаниясы экологиялық және ыңғайлы өмірге арналған өнімдер өндірісінің озық технологияларын дамытуды жалғастыруда. Сол себепті, Samsung компаниясы экологиялық консультация тобымен жыл сайын жалпы корпоративтік жиналыс өткізеді. Samsung компаниясы осы жиналыстарда экологиялық талаптар, бизнес-бөлімшелердің экологиялық сарапшыларына инновациялық технологияларды әзірлеу туралы ақпаратты хабарлайды, сондай-ақ энергияны тиімді қолданатын өнімдерге энергияны үнемдеу технологиясын зерттейді. Samsung компаниясы 2017 жылы осы салада кір жуғыш машиналарға арналған Quick Drive сияқты өнімдерді, сондай-ақ кондиционерлердің сыртқы блоктарындағы тиімділігі жоғары желдеткіштерді береді және 2008 жылмен салыстырғанда энергия тиімділігін орташа 36%-ға арттырды. Нәтижесінде, энергия шығыны, тұтынушылардың шығындары және ПГ шығыстарының көлемі қысқарды.

В этой инфографике отражена повышенная энергоэффективность на этапе использования продукции. По сравнению с 2008 годом использование энергии сократилось в среднем на 49%, а совокупный объем выбросов ПГ в 2016-м составил 188 млн тонн.
Эта инфографика отражает сокращение расходов энергии на зарубежных рабочих объектах. В 2016 году мы сэкономили 34,9 млрд вон на электричестве, 23,64 млрд вон на коммунальных услугах. Наша цель на 2017 год — сэкономить 39,7 млрд вон на электричестве, 2,1 млрд вон на топливе, 2,1 млрд вон на водоснабжении. Пропорции таковы: 35% на электричество, 13% на охлаждение и кондиционирование воздуха, 12% на деятельность и управление, 11% на сжатый воздух, 7% на газ, 4% на азотную установку, 2% на пар, 11% на прочие расходы.

Өндіріс көлемін арттыру үшін, өндірістік нысандар санын арттырып, энергия тұтынысының артуына әкеледі. Samsung компаниясы өндіріс өскенде энергия шығынын қысқарту үшін тиімді жұмысқа арналған энергияны үнемдеудің 24 стандартын әзірледі. Эенргия тиімділігін арттыру үшін өндірістік процестің ерте сатысында енгізілетін жаңа нысандар мен олардың сипаттамалары үшін энергияны үнемдеу технологиялары әзірленді. Нәтижесінде, өндіріс өсіміне қарамастан, 2017 жылы шетелдік нысандарда электр тогы мен коммуналдық қызметтер бойынша 58,6 млрд вон үнемдедік.

Эта инфографика отражает сокращение расходов энергии на зарубежных рабочих объектах. В 2016 году мы сэкономили 34,9 млрд вон на электричестве, 23,64 млрд вон на коммунальных услугах. Наша цель на 2017 год — сэкономить 39,7 млрд вон на электричестве, 2,1 млрд вон на топливе, 2,1 млрд вон на водоснабжении. Пропорции таковы: 35% на электричество, 13% на охлаждение и кондиционирование воздуха, 12% на деятельность и управление, 11% на сжатый воздух, 7% на газ, 4% на азотную установку, 2% на пар, 11% на прочие расходы.

Samsung компаниясы жаңартылатын энергия көздерін үнемі кеңейтіп отырамыз.

Samsung компаниясының әр түрлі елдердегі нысандары ПГ жұмыс шығыстарын қысқарту және қоршаған ортаны қорғау арқылы қалпына келетін энергия қолданысын кеңейтуді жалғастырады. Осы мақсатқа жету үшін, бос кеңістіктерге күн батареяларындағы панельдерді орнатамыз, оның ішінде Кореядағы компаниялардың әр түрлі нысандарының ғимараттарының мен тұрақтарының төбелері. АҚШ, Еуропа және Қытай сияқты қалпына келетін энергия инфрақұрылымы жеткілікті түрде дамыған аудандардағы біздің мақсат - зауыттарды, кеңсе ғимараттарын және өндірістік нысандарын 100% қалпына келетін энергиямен қамтамасыз ету. Samsung компаниясының әр түрлі елдердегі нысандары ПГ жұмыс шығыстарын қысқарту және қоршаған ортаны қорғау арқылы қалпына келетін энергия қолданысын кеңейтуді жалғастырады. Осы мақсатқа жету үшін, бос кеңістіктерге күн батареяларындағы панельдерді орнатамыз, оның ішінде Кореядағы компаниялардың әр түрлі нысандарының ғимараттарының мен тұрақтарының төбелері. АҚШ, Еуропа және Қытай сияқты қалпына келетін энергия инфрақұрылымы жеткілікті түрде дамыған аудандардағы біздің мақсат - зауыттарды, кеңсе ғимараттарын және өндірістік нысандарын 100% қалпына келетін энергиямен қамтамасыз ету.

Samsung компаниясы жаңартылатын энергия көздерін үнемі кеңейтіп отырамыз.

Эта инфографика демонстрирует использование возобновляемой энергии на рабочих объектах по всему миру. В 2014 году объем использования возобновляемой энергии составил 31,6 ГВт/ч, в 2015-м — 92,06 ГВт/ч, в 2016-м — 188,77 ГВт/ч.

Баламалы және жаңартылатын энергияны пайдалану

Эта инфографика демонстрирует объем использования возобновляемой энергии. В 2016 году доля энергии ветра составила 62%, гидроэнергии — 14%, геотермальной — 3%, фотоэлектрической — 1%, из прочих источников — 20%.

When I began my career, I found that, with the help of advanced technology, I could help patients learn more about their conditions. We think that the training program has made great contributions in the training of doctors here in Guangxi. Every time I see the heartbeat of a fetus on the screen, I feel very proud to be a doctor in the Ultrasound Department.

Біз климаттың өзгеруінің салдарын жұмсартуға бағытталған зерттеулер жүргізіп, жобаларды жүзеге асырамыз

2015 жылдан бастап климаттық қатерлерге жауап беру жолдарын табу үшін Samsung Electronics “Климаттың өзгеруіне бейімделу бойынша қоғамдық жауапкершілік қызметі” (CSR Activities to Adjust to Climate Change) атауы бар бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізеді. Сеул Ұлттық университетінің экологиялық жоғары мектебімен бірге біздің зерттеушілер үш бағытта жұмыс істей бастады: ауыз суға қолжетімділік, энергия үнемдейтін тұрғын үй және климаттың өзгеруі туралы білім беру.

Фотография питьевого фонтанчика в детском саду в Тхайнгуене, Вьетнам
Біздің экологиялық жауапты өнімдеріміз планетаны сақтауға көмектеседі
Фоновое изображение страницы «Экологически ответственные продукты»