Экологиялық қауіпсіз өндіріс орындары

Экологиялық қауіпсіз өндіріс орындарымыз табиғатпен үйлесімді өмір сүреді

Экологиялық қауіпсіз өндіріс орындарының негізгі көрнекі суреті

Samsung Electronics компаниясының өндіріс орындары экологиялық менеджмент жүйесінің сертификатын және онымен байланысты экологиялық менеджмент тәжірбиесін алды. Бірақ та, біздің қоршаған ортаға қатысты ұмтылыстарымыз өндіріс орындары аясымен шектеліп қалмайды. Барлық өндіріс орындарымыздың ішінде экологиялық мәселелерді анықтап, шешімін табамыз. Мәселенің тамырын көрсетіп, бүкіл өндіріс орнының жүйесі бойынша алдын алу шарасын қолға алып, біз, осы шешімдердің тек уақытша болмауын немесе «жеткіліксіз, я кеш болмауын» қамтамасыз етеміз. Өндіріс орындарынан тыс, осы уақытта біз экожүйені қорғау мақсатында жергілікті қоғамдастықтармен биологиялық алуан түрлілікті сақтау үшін құлшына ат салысудамыз.

Барлық өндіріс орындарында экологиялық менеджмент жүйесін меңгеру арқылы
бірлескен менеджментті енгіздік.

Экоменеджментті қолдану мақсатында Samsung Electronics компаниясы өндіріс орындарын халықаралық экологиялық менеджмент стандарттарының негізінде басқарады. Әлемдегі біздің барлық өндіріс орындарымыз Халықаралық стандарттау ұйымының ISO 14001 экологиялық менеджмент сертификатына және оның ISO 50001 энергияны басқару жүйесінің сертификатына ие. Осы сертификаттарды алуға үміттенетін компанияларда нақты экологиялық мақсаттар мен әрекет жоспарларын қоспағанда, экологиялық қауіпсіз бизнесті басқару қағидалары болуы тиіс.
Толық іс-әрекет жоспарын іске асыру үшін ресурстарды орналастыру мүмкіндігі және тиісті тапсырмаларды тиімді орындау мүмкіндігі сияқты түрлі орындау мүмкіндіктерінің алуан түрлі іске асыру қабілеттіктері бойынша егжей-тегжейлі бағалау процедурасынан өтуі керек. Бұған қоса, сертификаттарды сақтап қалу үшін компаниялар жыл сайын инспекциялық аудитті, ал 3 жыл сайын қайта сертификаттау аудитін қабылдауы тиіс. Samsung Electronics бүкіл өндіріс орындары осы қатаң сертификаттау процестерінің барлығынан сәтті өтті, бірақ сол жағдаймен жүре бермей, біз осы халықаралық сертификаттау талаптарынан да қатаң стандарттарды орнатып, өндіріс орындарымызды тиісінше басқарудамыз. Оған қоса, бас директорымыз тікелей жетекшілік ететін ғаламдық ҚОДҚ (қоршаға орта, денсаулық және қауіпсіздік) және ғаламдық ТСҚ (тұтынушы сұранысын қанағаттандыру) орталықтарымыз ұйымның жүйелі әрі органикалық түрде жұмыс жасауына жағдай жасайды.

Экологиялық қауіпсіз өндіріс орындарының НӨК

Экологиялық менеджмент жүйесімен сертификаттау коэффициенті
 
ISO 14001 және OHSAS 18001 сертификаттары бар әлем бойынша 36 өндіріс орны

Біз парниктік газды қысқарту саясаттарын қалыптастырамыз және іске асырамыз

Климаттық өзгеріске қарсы компания деңгейінде орындалатын әрекеттер бар. Сондай бір шара — ағымдағы жұмыс өнімділігін объективті әрі ашық түрде өлшеу және іске асыруға болатын ішкі жақсартуларды анықтау. Осыған байланысты Samsung Electronics компаниясы жыл сайын өзінің парниктік газ шығарылымдарының іс жүзіндегі мөлшерін үшінші тарап арқылы тексеріп келеді. Бұған қоса, ішкі зерттеушілердің диагностикасы негізінде шығарындыларды қысқарту жолдарын іздеп, жақсарту үшін үздіксіз алға жылжып келеміз. Парниктік газды қысқарту үшін біздің басты назар аударатын аймақтарымыздың бірі — ғаламдық жылынуға үлкен әсері бар, құрамында фторы бар газдарды төмендету үшін үздіксіз ұмтылыстар жасау. Осы әрекет әсіресе жартылай өткізгіштерді өндіру жұмыстарында елеулі прогреске әкелді.

Кореядағы Samsung объектілерінде құрамында фтор бар газдарды азайтудың жалпы күйі және 2019 жылы GHG шығарындыларын қысқарту
Кореядағы Samsung объектілерінде құрамында фтор бар газдарды азайтудың жалпы күйі және 2019 жылы GHG шығарындыларын қысқарту

Парниктік газ шығарылымдарын қысқарту мақсатында біз жабдықтаушылармен тығыз жұмыс жасаудамыз

Жабдықтаушылардың жаңартылатын энергияны пайдалануына қолдау көрсету үшін Samsung Electronics компаниясы 2019 жылы CDP жабдықтау тізбегіне қосылды. Сол сәттен бастап біз 200 астам жабдықтаушыға (сатып алу мөлшерінің негізінде) жаңартылатын энергияны пайдалану үшін мақсаттар қоюға кеңес беріп, қоршаған ортаны қорғауға ат салысып келеміз. CDP климаттық өзгеріс жөніндегі сауалнаманы толтыру бойынша тренинг өткіздік және сатуларының 80% Samsung Electronics компаниясынан шығаратын жабдықтаушылардың парниктік газ шығарындылары мен жаңартылатын энергияны пайдалану деңгейін зерделедік. Көптеген жабдықтаушылар сауалнамаға жауап қайтарды және ерікті түрде парниктік газды қысқарту бойынша мақсат қойған жабдықтаушыларды ынталандырдық. Samsung Electronics компаниясы жабдықтаушыларына қолдау көрсетуді және тығыз ынтымақтасуды жалғастырады, сондықтан олар да көміртегі төмен экономикаға қызығып, ат салысуы мүмкін.

Қарағайлы орман суреті

Жер планетасын сау сақтау үшін, біз биологиялық алуан түрлілікті сақтап қалу бастамаларына қолдау көрсетеміз

Samsung Electronics компаниясының басшылығы мен қызметкерлері экожүйені сау сақтап қалуға ат салысып жатыр. Samsung Electronics компаниясы биологиялық алуан түрлілікті сақтау үшін қызметтерінің тамырында жатқан негізгі философиямен бөліседі, оның маңыздылығын елге тарату үшін кампаниялар жүргізеді және басшылық пен қызметкерлеріміздің белсенді қатысуын ынталандырады.

Ақпараттық график Samsung Electronics биологиялық алуан түрлілікті қорғауына бағытталған негізгі философия мен әрекеттер жоспарын көрсетеді. Негізгі философия: «Samsung Electronics экожүйе мен оның биологиялық алуан түрлілігінің артықшылықтары мен маңыздылығын ұғынады. Биологиялық алуан түрлілікке қатер төндіретін әсерлерді барынша азайту мақсатында біз экожүйені сақтап қалу бастамаларына белсенді қатысамыз» Іс-әрекеттер жоспары: 1) қызметкерлердің барлығы биологиялық алуан түрлілікті сақтау Экологиялық менеджменттің негізгі құндылықтарының бірі ретінде таниды; 2) өнімнің қызмет ету барысында оның экожүйе мен биологиялық алуан түрлілікке әсерін бағалайды және талдайды, әрі оның кері әсерлерін барынша азайтуға тырысады; 3) Оңтүстік Корея мен шет елдегі барлық өндіріс орындарындағы биологиялық алуан түрлілік құндылығы жоғары аудандарға басымдық береді және жергілікті қажеттіліктерді қанағаттандыратын биологиялық алуан түрлілікті қорғау әрекеттерін қолға алады және 4) қызметкерлермен, жергілікті қоғамдастықтармен, қоғамдық ұйымдармен және басқа мүдделі тараптармен үздіксіз байланысып, жергілікті қоғамдастықтардың биологиялық алуан түрлілікті сақтауға бағытталған қызметтеріне қолғабыс етеді.
Ақпараттық график Samsung Electronics биологиялық алуан түрлілікті қорғауына бағытталған негізгі философия мен әрекеттер жоспарын көрсетеді. Негізгі философия: «Samsung Electronics экожүйе мен оның биологиялық алуан түрлілігінің артықшылықтары мен маңыздылығын ұғынады. Биологиялық алуан түрлілікке қатер төндіретін әсерлерді барынша азайту мақсатында біз экожүйені сақтап қалу бастамаларына белсенді қатысамыз» Іс-әрекеттер жоспары: 1) қызметкерлердің барлығы биологиялық алуан түрлілікті сақтау Экологиялық менеджменттің негізгі құндылықтарының бірі ретінде таниды; 2) өнімнің қызмет ету барысында оның экожүйе мен биологиялық алуан түрлілікке әсерін бағалайды және талдайды, әрі оның кері әсерлерін барынша азайтуға тырысады; 3) Оңтүстік Корея мен шет елдегі барлық өндіріс орындарындағы биологиялық алуан түрлілік құндылығы жоғары аудандарға басымдық береді және жергілікті қажеттіліктерді қанағаттандыратын биологиялық алуан түрлілікті қорғау әрекеттерін қолға алады және 4) қызметкерлермен, жергілікті қоғамдастықтармен, қоғамдық ұйымдармен және басқа мүдделі тараптармен үздіксіз байланысып, жергілікті қоғамдастықтардың биологиялық алуан түрлілікті сақтауға бағытталған қызметтеріне қолғабыс етеді.
Жойылу қатері төнген жануарлардың мекендеу ортасын қорғау

Біз өндіріс орындарымыз орналасқан аудандардағы жойылу қаупі төнген жануарлар мен олардың мекендеу орталарын анықтадық, енді жергілікті қоғамдастықтарды, қоғамдық институттар мен академияларды қоса тиісті ұйымдармен бірге биологиялық алуан түрлілікті сақтап қалу кампанияларын жүргізудеміз.

Бұл ақпараттық графикте ішкі бизнес орындарындағы аудан бойынша жойылу қаупі төнген жануарлар көрсетілген. Сувон кешенінде қосмекенділердің бір түрі бар. Хвасон кешенінде құстардың 12, қосмекенділердің 2, жәндіктердің 1 және өсімдіктердің 2 түрі бар. Кванджу кешенінде сүтқоректілердің 2, құстардың 1, балықтың 1, жәндіктің 1 және өсімдіктердің 2 түрі бар. Йонгин кешенінде қосмекенділердің 2, жәндіктердің 1 түрі бар. Асан кешенінде құстардың 5, қосмекенділердің 2 және басқа 1 түр бар. Соңғысы, Гуми кешенінде сүтқоректінің 1, құстың 1, балықтың 1, жәндіктің 1, өсімдіктің 1 және тағы басқа 1 түр бар.
Бұл ақпараттық графикте ішкі бизнес орындарындағы аудан бойынша жойылу қаупі төнген жануарлар көрсетілген. Сувон кешенінде қосмекенділердің бір түрі бар. Хвасон кешенінде құстардың 12, қосмекенділердің 2, жәндіктердің 1 және өсімдіктердің 2 түрі бар. Кванджу кешенінде сүтқоректілердің 2, құстардың 1, балықтың 1, жәндіктің 1 және өсімдіктердің 2 түрі бар. Йонгин кешенінде қосмекенділердің 2, жәндіктердің 1 түрі бар. Асан кешенінде құстардың 5, қосмекенділердің 2 және басқа 1 түр бар. Соңғысы, Гуми кешенінде сүтқоректінің 1, құстың 1, балықтың 1, жәндіктің 1, өсімдіктің 1 және тағы басқа 1 түр бар.

Даур тырнасын қорғау — Джэпёнді қайта қалпына келтіру (Джэдуруми + Хэпён батпақты жерлері)
2013 жылы Samsung Electronics компаниясының Гуми, Кёнсан-Пукто аймағындағы өндіріс орны орталық және жергілікті үкіметпен, университеттермен биологиялық алуан түрлілікті қорғау жөнінде серіктестікке Кореяда алғашқы болып қол қойды. Осы кезден бастап біз Нидерландтан әкелінген, жойылу қаупі төнген даур тырнасының қос жұбын (№ 203 Корей табиғаты ескерткіші) жасанды ұрықтандыруға қолдау көрсетіп келеміз. 2016 жылдың сәуірінде құстардың экологиялық ортасын зерттеу институты осы құстарды қолдан сәтті өсіре алды. Бұл жыл құстарының мекендеу ортасы болып табылатын Хэпён батпақтарының экожүйесін қалпына келтіруге көмектеседі және бұл биологиялық алуан түрлілікті қорғауда елеулі үлес болып табылады.

Жағалаулық құм төбелерді қорғау
Біз Чхунчхон-Намдо аймағындағы Онян өндіріс орнында 2008 жылдан бастап екі жойылу қаупі төнген түр: сары тұмсықты құтан мен моңғол кесірткесінің мекені болып табылатын жағалаулық құм төбелерді қорғау үшін Гым өзені бассейнінің экологиялық басқармасымен серіктесіп келеміз. Қазіргі таңда Порён қаласында мұхитты тазалау, агрессивті бөгде өсімдіктерді жою және Сохванг құм төбелерін қорғау сияқты әрекеттерге қолдау көрсетудеміз, ал Асанда мискантус өсімдігінің мекендеу орталарын жасауға қолдау көрсетіп жатырмыз.

Бөгде текті балық түрлерін/өсімдіктерді жою
Кёнгидо аймағындағы Гихеунг және Хвасон өндіріс орындарымыз Осан мен Вончхонри жылғаларында экожүйені қорғау әрекеттерін жыл сайын өткізіп, бөгде түрлерді жойып, жабайы аңдарға қорек беріп, экологияны қорғайтын кампанияларды іске асырады.

Болашақты бірге құрамыз: біздің мақсатымыз - жеткізілімдердің экологиялық тұрақты тізбегі
A background image of Supply Chain Page