Экоменеджмент құндылықтар жүйесі

Samsung Electronics компаниясы 21 ғасырдың философиясы ретіндегі экоменеджмент негізін 1992 жылы Samsung қоршаған ортаны қорғау жөніндегі декларациясы қабылданғанда қалады. Сол кезден бастап, біз қоршаған ортаны қорғау жөніндегі нормативтер мен заңдарға жай ғана бағынудан асып кеттік. Біз, клиенттерімізге экологиялық зиянсыз шешімдерді ұсыну және тұрақты даму болашағына жетелеу арқылы экоменеджментті іске қостық. Біздің болашағымыздың негізі сау табиғатта.

 
Philosophy : We contribute to the preservation of human life and the global environment through business practice that respects people and nature. Vision : We provide new sustainable experiences to customers through innovative environmentally conscious products and technologies and lead the sustainable future of the global society “PlanetFirst” : A slogan that expresses our commitment to corporate social responsibility and sustainability management through business practices that prioritizes environment protection. The circular shape of the logo stands for the earth and a new beginning, and the green and blue colors represent a fertile earth and water that will last generations

«Планета бәрінен де маңызды»

Бұл ұран Samsung Electronics компаниясының Жерді және оның табиғатын сақтауға ұмтылатынын көрсетеді. Samsung Electronics компаниясы XXI ғасырдың өндірістік философиясы ретінде экуpэкобасқару негіздерін 1992 жылы Samsung экологиялық декларациясында баяндаған. Содан бері біз экологиялық қауіпсіздіктің заңдары мен талаптарын пассив орындаудан алға бастық. Біз экобасқару жүйесін енгіздік, соның арқасында біз клиенттерімізге экологиялық шешімдер ұсынып, экологияның тұрақты даму жолын аша аламыз. Салауатты орта — болашақтың кепілі.

Экобасқару жүйесі

Это изображение отражает философию принципа экоуправления. Вот в чем она состоит: «Способствовать процветанию человечества и сохранению окружающей среды, ведя деятельность на основе уважения ко всему живому».
Это изображение отражает общую идею системы экоуправления. Она состоит в следующем: «Обеспечить наших потребителей новыми экологичными продуктами и услугами и двигаться к достижению экологически устойчивого развития всего мирового сообщества посредством производства экологичных продуктов и технологий».
Это изображение содержит слоган экоуправления. Слоган «Планета превыше всего» подразумевает следующее: «Соблюдать принципы корпоративной социальной ответственности и устойчивого управления во всех аспектах деятельности, ставя безопасность Земли превыше всего».

Климатты қорғау әрекеттері

Климаттық өзгерістер әлемнің түкпір-түкпіріне кері әсерін тигізеді.
Парниктік газдарды қысқарту және олармен байланысты бастамалар арқылы біздің климаттық өзгеріске қарсы әрекеттеріміз тұрақты даму, жасыл болашақ үшін өзгеріске шоғырланған.

Климатты қорғау әрекеттері бетінің негізгі көрнекі суреті

Экологиялық қауіпсіз өнімдер

Электрониканы анағұрлым экологиялық қауіпсіз етіп жасауға болады.
Samsung Electronics компаниясында біз жоспарлау кезеңінен бастап барлық өнімдерімізді әзірлегенде қоршаған орта жайлы ойлаймыз.
Біз өмірді барынша ыңғайлы және эко-стильді ету мақсатында озық технологияларды қолдануға тырысамыз.

Экологиялық қауіпсіз өнімдер бетінің негізгі көрнекі суреті

Ресурстардың тиімділігі

Жер планетасының шектеулі ресурстарын сақтау, ұзақ қолдану және қайта өңдеу қажет.
Samsung Electronics ресурстардың тиімділігін барынша арттыратын зерттеуін жалғастыруда.

Ресурстардың тиімділігі бетінің негізгі көрнекі суреті

Экологиялық қауіпсіз өндіріс орындары

Өнімдер шығарылатын өндіріс орындары да экологиялық мәселелерден босатылмайды.
Samsung Electronics компаниясының экологиялық қауіпсіз өндіріс орындарында адам мен табиғат үйлесімді өмір сүреді.

Экологиялық қауіпсіз өндіріс орындарының негізгі көрнекі суреті

Экологиялық деректер

Samsung Electronics экологиялық саясаттары мен орындау нәтижелілігін ашық түрде жариялайды.
Қоршаған ортаны сақтау үшін Экоменеджмент болмашы пікірлерді де есепке алып, баршаға байланысу мен ат салысуды ашық қылады.

Экологиялық деректер бетінің негізгі көрнекі суреті