Samsung Electronics экологиялық саясаты және онымен байланысты материалдар төменде берілген.

Нормалар мен ережелер
  • Қауіпсіздік, денсаулық және қоршаған орта 156.0 KB ЖҮКТЕУ
  • Өнімдерді өндіру кезінде пайдаланылатын заттарды бақылауға арналған стандарттар 1.26 MB ЖҮКТЕУ
  • REACH SVHC (Еуропалық химиялық заттар кодексі) Сәйкестік декларациясы 163.0 KB ЖҮКТЕУ
  • Өңірлер бойынша қалдықтарды жинау жүйесі 94.0 KB ЖҮКТЕУ
  • Correct Disposal of WEEE 2.6 MB ЖҮКТЕУ
  • Қалдықтарды қайта өңдеу бойынша серіктестерге қойылатын талаптар 180.0 KB ЖҮКТЕУ
Толығырақ Жабу
Өнімді сертификаттау
Жұмысшы куәландыру