В этом видеоклипе представлены принципы экоуправления Samsung Electronics. «Мы пошли дальше пассивного соблюдения законов и требований к экологической безопасности. Мы внедрили систему экоуправления, благодаря которой можем предложить своим потребителям экологичные решения и открыть дорогу к экологически устойчивому развитию. Здоровая окружающая среда — залог нашего будущего».

«Планета бәрінен де маңызды»

Бұл ұран Samsung Electronics компаниясының Жерді және оның табиғатын сақтауға ұмтылатынын көрсетеді. Samsung Electronics компаниясы XXI ғасырдың өндірістік философиясы ретінде экуpэкобасқару негіздерін 1992 жылы Samsung экологиялық декларациясында баяндаған. Содан бері біз экологиялық қауіпсіздіктің заңдары мен талаптарын пассив орындаудан алға бастық. Біз экобасқару жүйесін енгіздік, соның арқасында біз клиенттерімізге экологиялық шешімдер ұсынып, экологияның тұрақты даму жолын аша аламыз. Салауатты орта — болашақтың кепілі.

Экобасқару жүйесі

Это изображение отражает философию принципа экоуправления. Вот в чем она состоит: «Способствовать процветанию человечества и сохранению окружающей среды, ведя деятельность на основе уважения ко всему живому».
Это изображение отражает общую идею системы экоуправления. Она состоит в следующем: «Обеспечить наших потребителей новыми экологичными продуктами и услугами и двигаться к достижению экологически устойчивого развития всего мирового сообщества посредством производства экологичных продуктов и технологий».
Это изображение содержит слоган экоуправления. Слоган «Планета превыше всего» подразумевает следующее: «Соблюдать принципы корпоративной социальной ответственности и устойчивого управления во всех аспектах деятельности, ставя безопасность Земли превыше всего».

Тиімділіктің негізгі көрсеткіштері (KPI) 2020 — экобасқару

Samsung Electronics компаниясы экологиялық басқару мақсаттарын берді: парниктік газдар шығысын азайту, қоршаған ортаға әсері минималды өнімдерді шығару және қалдықсыз экономиканы құру.

Өнімді пайдалану кезеңінде парниктік газдар шығарындыларын азайту

Эта инфографика содержит KPI-2020: экоуправление. Цель — уменьшить совокупный объем выбросов парниковых газов на этапе использования продукции на 250 000 000 тонн с 2009 по 2020 гг.

Жақында әзірленген өнімдердің экотаңбалау стандарттарына сәйкестігі

Эта инфографика содержит KPI-2020: экоуправление. Их цель — соответствие недавно разработанных продуктов стандартам экомаркировки на 90%.

Жаһандық қалдықтарды жинау

Эта инфографика содержит KPI-2020: экоуправление. Цель — достичь совокупного объема собранных отходов 3 080 000 тонн с 2009 по 2020 гг.

Парниктік газдар шығарындыларының қарқындылығы

Эта инфографика содержит KPI-2020: экоуправление. Цель — добиться интенсивности выбросов парниковых газов на рабочих объектах по всему миру в 1,55 тонн эквивалента CO2/100 млн корейских вон.

Samsung нысандарындағы қалдықтарды өңдеу көрсеткіштері

Эта инфографика содержит KPI-2020: экоуправление. Цель — достичь объема переработки производственных отходов в 95%.

Суды пайдаланудың қарқындылығы

Эта инфографика содержит KPI-2020: экоуправление. Цель — добиться интенсивности использования воды в 50 тонн/100 млн корейских вон.

Климаттың өзгеруі

Климаттың өзгеруі планетамыздың барлық жеріне әсер етеді.
Парниктік газдар шығарындыларын азайтуға және осындай бағдарламаларды жүзеге асыруға ниеттіміз. Біздің мақсатымыз — экологиялық тұрақтылыққа, «жасыл» болашаққа қол жеткізу.

Основной визуальный образ страницы «Изменение климата»

Экологиялық жауапты өнімдер

Электрониканы экологиялық таза етуге болады.
Біз, Samsung Electronics қызметкерлері, жоспарлаудан бастап өндірістің барлық кезеңдерінде өнімдеріміздің қауіпсіздігіне назар аударамыз. Біз табиғатта нәзік тепе-теңдікті сақтай отырып, өмірді ыңғайлы ету үшін алдыңғы қатарлы технологияларды қолдануға тырысамыз.

Основной визуальный образ страницы «Экологически ответственные продукты»

Ресурстарды тиімді пайдалану

Жердің шектеулі ресурстарын өңдеуді қолдана отырып үнемді қолдану керек.
Samsung Electronics компаниясы ресурстарды барынша тиімді пайдалануды зерттеуді жалғастыруда.

Основной визуальный образ страницы «Эффективное использование ресурсов»

Экологиялық жауапты өнімдер

Өнімдерді шығаратын жұмыс нысандары қоршаған ортаны ластау көзі де болып тұр.
Samsung Electronics компаниясы экологиялық жауапты жұмыс нысандарында адам мен табиғат үйлесімді өмір сүреді.

Основной визуальный образ страницы «Экологически ответственные рабочие объекты»

Жеткізілімдердің экологиялық тұрақты тізбегі

Біздің серіктестеріміз экобасқару қағидаларына деген адалдығымызды қолдайды.
Олардың көмегімен жеткізілімдердің қауіпсіз және экологиялық тұрақты тізбегін жасаймыз.

Основной визуальный образ страницы «Экологически устойчивая цепочка поставок»

Коммуникация және өзара әрекеттесу

Samsung Electronics компаниясының экологиялық саясатына және қоршаған ортаны қорғауға қатысты есептері жалпылама қол жеткізуге ашық.
Қоршаған ортаны сақтау үшін экобасқару ең төмен дауысты да ескереді. Біз коммуникация мен өзара әрекеттесуді барлығына ашық етуге тырысамыз.

Основной визуальный образ страницы «Коммуникация и взаимодействие»