Әдеп

Әділетті және ашық корпоративтік мәдениет

Өзінің әлеуметтік рөлі мен міндеттерін орындау үшін жетекші жаһандық компания ретінде, біз күнделікті іс-әрекетімізді тұрақты даму этикасының шеңберінде жүргіземіз.

Изображение этики в подразделе «Этика устойчивого развития»

Біздің бизнес жаһандық сипатқа ие болғандықтан, біз заңды және этикалық тұрғыда жүргізетін әр түрлі елдердегі заңдар, ережелер мен тәжірибелердегі айырмашылықтарды анықтаймыз және талдаймыз. Біз сондай-ақ клиенттер мен қызметкерлердің жеке өмірін және олардың жеке деректерін сақтай отырып, деректерді қорғаудың ғаламдық саясатын әзірлейміз және жүзеге асырамыз. Біз Samsung корпорациясының іскерлік әдеп кодексі және іскери мінез-құлықтың ғаламдық ережелеріне негізделген сәйкестік пен этикалық тәуекелдерді жүйелі түрде басқаруға тырысамыз. Бұрын заң департаментіне бағынған Этика және нормаларды сақтау бойынша біздің тобымыз қазіргі уақытта тікелей Бас директорға есеп береді. Осы саланың жетекшісі барлық жиналыстарға белсенді қатысады, оның барысында шешім қабылдаудың барлық кезеңдерінде қажетті қолдау көрсетеді. Әрбір бөлімше - бұл кәсіпқойлар командасы, және бұл этика мен стандарттар мен кодекстердің сақталуын бизнес жұмыс істейтін барлық аймақтарда сақтауды қамтамасыз етеді.

Этиканы басқару

Іскерлік этиканың жаһандық кодексі («Samsung бизнесті жүргізу қағидаттары») жеткізушілерімізге, клиенттерімізге және басқа сыртқы мүдделі тараптарға, сондай-ақ біздің қызметкерлерімізге Этика басқармасының веб-сайты арқылы ұсынылады. Біз сондай-ақ этикалық нормалардың бұзылуы туралы хабарлау арнасын ұсынамыз. Сонымен қатар, қызметкерлер үшін этикалық стандарттар ретінде жұмыс істейтін “Қызметкерлерге арналған іскерлік мінез-құлық бойынша ұсыныстар” 15 тілге (корейді қоса алғанда) аударылып, жеке интранетімізге жүктелді. Маңызды мәліметтер жылына кемінде бір рет ұсынылатын ұжымдық, желілік және аудио-визуалды оқыту шеңберінде бүкіл әлемдегі барлық қызметкерлерімізге таратылады. Сондай-ақ, бизнесті жүргізудің ашық үрдісін құру үшін жеткізушілерге жеке бизнес-нұсқаулар беріледі.

Жалобы потребителей 56%(2014), 58%(2015), 52%(2016), Прочее 25%(2014), 29%(2015), 31%(2016), Отчеты по борьбе с коррупцией 19%(2014), 13%(2015), 18%(2016)

Сәйкестікті басқару

Біздің сәйкестік бағдарламамыз бағаны бекіту және зияткерлік меншік құқықтарын бұзумен байланысты іскерлік тәуекелдерді азайту үшін және адам құқықтары, денсаулық және қауіпсіздік, қоршаған ортаны қорғау саласында маңызды міндеттерге қол жеткізу үшін талаптарды орындаудың корпоративтік мәдениетін қалыптастыруға шақырады. Сәйкестік бағдарламасын басқару жүйесі (CPMS) - сәйкестікпен байланысты тәуекелдерді басқару үшін әзірленген АТ жүйесі, оған аймақтық мәселелердің аймақтық саясаты мен мониторинг мәліметтері кіреді. Біздің қолдау қызметіміз қызметкерлердің жұмыс бойынша сұрақтары немесе нұсқауларымызға негізделген заңдылықты анықтауда күмәндары болса, оларға көмектесуге және жеке сұрауларын сарапшыларға жіберуге әрдайым дайын. Біздің қызметкерлеріміз үшін CPMS басшылығымен әзірленген шағым беру жүйесі өтінім берушілердің құпиялылығын сақтауға кепілдік береді.

Это изображение — пояснительная инфографика для названия и процесса.
Арнайы бөлімшелердің жұмысы
Бас директордың тікелей басшылығымен Корпоративтік-құқықтық басқару шеңберінде Құпиялылықты басқаруды құру.
Құпиялылық саясатының мәселелері бойынша заңгерлерді тиісті бизнес бөлімшелерде тағайындау.
Мониторинг
Арнайы бөлімшелер немесе қызметкерлердің күшімен жүйелі / жоспардан тыс мониторинг жүргізу.
Бақылаушы басқару
Үдерістер мен нәтижелерді талдаудағы мәселелердің түпкілікті себептерін анықтау, жақсарту, ұқсас мәселелердің қайталануын болдырмау (мысалы, оқыту кезінде нақты сценарийлерді қарастыру).

Құпиялық саясаты

Біз жаһандық стандартты құпиялылық саясатымызды ресми түрде жария еттік және аймақтық нормативтік ерекшеліктерді және жергілікті ерекшеліктерді ескеретін арнайы саясатты әзірледік. Осындай бастамалардың нәтижесінде қызметкерлеріміз Жеке деректер бойынша Жаһандық нұсқаулықты және Жеке деректерді өңдеудің сыртқы орындаушыларын басқаруға арналған анықтаманы алды. Біз үдерістеріміз бен жүйелерімізді басқарамыз, соның ішінде күнделікті іскерлік мінез-құлық үлгілеріне қажетті саясат жүргіземіз және тексерулерді орындауды жалғастырып, жалпы корпоративтік деңгейде оқытуды ұсынамыз.

Арнайы бөлімшелердің жұмысы

Бас директордың тікелей басшылығымен корпоративтік-құқықтық басқару шеңберінде Жаһандық Құпиялылықты басқаруды құру.
Құпиялылық саясатының мәселелері бойынша заңгерлерді тиісті бизнес бөлімшелерде тағайындау.

 

Құпиялылық саясатының және оны басқаруды пайдалану жүйелерінің күшейтілген тексерісі.

Клиенттеріміз бен қызметкерлеріміз үшін немесе дәлірек айтқанда, деректерді жинау, өңдеу және кәдеге жарату процесін басқаратын олардың әкімшілік, техникалық және физикалық қауіпсіздік жүйелері үшін жұмыс істейтін жүйелеріміз бен қызметтерімізге жүйелі түрде тексеру жүргізіп, қажетті жетілдірулерді жасаймыз.

.

Құпиялылық саясатын үйрету

Белгілі бір бөлімшеде (жоспарлау, зерттеулер және әзір, маркетинг), нақты жұмыстарды және барлық қызметкерлер үшін негізгі оқытуды ескере отырып, құпиялылық саясатында онлайн және офлайн оқытуды жүргізу.

 

Құпиялылықты басқарудың заңды жүйесін (PLMS) пайдалану

Өнімдер мен қызметтердің қызмет мерзімі циклінің әр кезеңінде — жоспарлаудан және әзірлеуден бастап пайдалануға және пайдалануды аяқтауға дейін (тізімді мамандандырылған адвокаттар тексереді) құпиялылық тәуекелдерін тексеру үшін жасалатын сондай тәуекелдердің бақылау тізіміне негізделген алдын алу шараларын міндетті түрде қолдану.