Философия
Компания философиясы

Біз уәде береміз

Біз жетекші халықаралық компания ретінде бізге сеніп тапсырылған жауапкершілікті ақтауға уәде береміз

Основное рекламное изображение, символизирующее философию видения
  • Философия

Samsung барлық жергілікті заңдар мен ережелерге сәйкес келеді және барлық қызметкерлерге іскерлік этиканың қатаң жаһандық кодын қолданады. Біздің ойымызша, этикалық менеджмент жаһандық іскерлік ортадағы жедел өзгерістерге ғана емес, мүдделі тараптарға, оның ішінде клиенттерге, акционерлерге, қызметкерлерге, бизнес-серіктестерге және жергілікті қауымдастықтардың өкілдеріне сенім құруға арналған құрал болып табылады деп сенеміз. Әлемдегі ең әдептілік компаниялардың бірі болу үшін Samsung өзінің қызметкерлерін оқытуды жалғастыруда және корпоративтік басқару әдістерінің әділ және ашық әдістерін пайдалана отырып мониторинг жүйесін қолданады.

Samsung компаниясының негізгі құндылықтары

Samsung компаниясының басшылары мен қызметкерлері дұрыс құндылықтарды орындау - бизнестегі табыстың кепілі екеніне сенімді. Сондықтан, әр шешімді қабылдау кезінде Samsung негізгі корпоративтік құндылықтарды, сондай-ақ іскерлік этиканың қатаң кодексін басшылыққа алады.

Адамдар

Компания — ең алдымен онда жұмыс істейтін адамдар. Samsung компаниясында біз қызметкерлерге өз мүмкіндіктерін толық ашуға көптеген мүмкіндіктер жасаймыз.

Жетілгендік

Samsung компаниясы жасайтынның барлығы, нарыққа жоғары сапалы тауарлар мен қызметтерді жеткізуге жетілдіруге деген құштарлығымен және міндеттерімен айқындалады.

Өзгеріс

Компанияның негізі қаланғаннан бастап біздің көзқарасымыз болашаққа, нарықтық сұранысты алдын ала болжауға және ұзақ мерзімді перспективада компания табыстылығын қамтамасыз етуге бағытталған.

Тұтастық

Этика мен мораль — бизнесіміздің негізі. Біздің кез келген шешіміміз әділеттілік, барлық мүдделі тұлғаларды құрметтеу және толық ашықтық тәрізді жалпы қабылданған моральдық құндылықтарды ескере отырып жасалады.

Өзара өркендеу

Samsung компаниясы өз қызметін жүргізетін барлық жерде қоғамға және қоршаған ортаға қамқорлық жасайды.