Galaxy мобильді құрылғысымен жұмыс істеуге арналған арнайы мүмкіндіктер

Отображается меню «Специальные возможности». Здесь находятся пункты «Чтение с экрана», «Средства улучшения видимости», «Повышение слышимости» и «Нарушение координации и взаимодействие». Отображается меню «Специальные возможности». Здесь находятся пункты «Чтение с экрана», «Средства улучшения видимости», «Повышение слышимости» и «Нарушение координации и взаимодействие».

Экраннан оқу

Voice Assistant /
Voice Assistant бойынша үйрету курсы

Voice Assistant қосулы тұрғанда телефоныңыз ауызша жауап қайтару арқылы көру қабілеті нашар пайдаланушыларға көмектеседі. Үйрету курсынан түрлі қолжетімді функциялар туралы толығырақ біліп, оларды қолданып көре аласыз.

Отображается меню «Изучение экрана». Обозначается синим квадратом на значке Галереи. В описании указано: На текущем экране имеются приложения. Коснитесь одним пальцем, чтобы выбрать приложение. Название выбранного приложения будет произнесено вслух. Перемещайте палец по элементам в центре экрана. После исследования элементов учебный курс продолжится. Отображается меню «Изучение экрана». Обозначается синим квадратом на значке Галереи. В описании указано: На текущем экране имеются приложения. Коснитесь одним пальцем, чтобы выбрать приложение. Название выбранного приложения будет произнесено вслух. Перемещайте палец по элементам в центре экрана. После исследования элементов учебный курс продолжится.

Күңгірт экран
Жылдам ашу мәзірінен

Құпиялықты сақтау мақсатында телефонды экраны өшірулі күйде әдеттегі режимде жұмыс істейтіндей етіп баптай аласыз.

С помощью Меню быстрого доступа можно настроить функции с темным экраном. Когда функция Voice Assistant включена, телефон воспроизводит голосовые ответы, помогая незрячим пользователям и пользователям со слабым зрением. Когда функция Быстрый набор включена, то можно пользоваться клавиатурой Samsung и кнопочной панелью однократным касанием клавиш. С помощью Меню быстрого доступа можно настроить функции с темным экраном. Когда функция Voice Assistant включена, телефон воспроизводит голосовые ответы, помогая незрячим пользователям и пользователям со слабым зрением. Когда функция Быстрый набор включена, то можно пользоваться клавиатурой Samsung и кнопочной панелью однократным касанием клавиш.

Жылдам теру

Сіз Samsung пернетақтасын түрткеннен кейін телефон сіздің саусағыңыз басқан пернені дауыстап оқи алады. Қажетті символды таңдау үшін саусағыңызды экраннан аласыз.

При вводе “с Днем рожд” автоматически отображается слово “рождения”. При вводе “с Днем рожд” автоматически отображается слово “рождения”.

Көріну қасиеттерін жақсарту құралдары

Контрастылығы жоғары тақырып

Жеңілірек оқылу және жақсырақ көріну үшін қараңғы фондағы ашық түсті жазу тақырыбын қолданыңыз. Бұл телефонды қараңғы жерде қолдану немесе ұзақ уақыт қолдану кезінде көздің шаршауын азайтуға көмектеседі. Galaxy Themes қолданбасында контрасты жоғары түрлі тақырыптар бар.

Отображается меню “Отображение”. Включен параметр адаптивной яркости. Отображается меню “Отображение”. Включен параметр адаптивной яркости.

Контрастылығы
жоғары қаріп

Мәтін мен фон арасындағы контрастыны арттыру үшін қаріптің түсі мен контурын реттеңіз.

Отображается меню “Средства улучшения видимости”. Включен параметр “Шрифты с высок.контрастн.”. Текст описания: “Настраивайте цвета и контуры шрифтов для их выделения”. Отображается меню “Средства улучшения видимости”. Включен параметр “Шрифты с высок.контрастн.”. Текст описания: “Настраивайте цвета и контуры шрифтов для их выделения”.

Контрастылы
пернетақта

Контрастылы пернетақтаның түрлі параметрлері Samsung пернетақтасының өлшемін ұлғайтуға және мәтін мен фон арасындағы контрастыны арттыру үшін пернелердің түсін өзгертуге мүмкіндік береді.

Анимированное изображение клавиатуры. Контрастная клавиатура последовательно меняется. Она переключается с желтой клавиатуры с черным текстом на черную клавиатуру с белым текстом, черную клавиатуру с желтым текстом и синюю клавиатуру с белым текстом. Анимированное изображение клавиатуры. Контрастная клавиатура последовательно меняется. Она переключается с желтой клавиатуры с черным текстом на черную клавиатуру с белым текстом, черную клавиатуру с желтым текстом и синюю клавиатуру с белым текстом.

Түймелер пішінін
көрсету

Түймелерді ерекшелеу үшін оларды түрлі-түсті етуге болады.

Кнопки “Отмена” и “Сохранить” выделены черным цветом, чтобы пользователь мог сфокусироваться на них. Кнопки “Отмена” и “Сохранить” выделены черным цветом, чтобы пользователь мог сфокусироваться на них.

Түстерді реттеу

Көріну қасиеттерін жақсарту үшін түстерді реттеңіз.

Включен параметр “Обратить цвета”. Включен параметр “Обратить цвета”.

Түстерді баптау

Түстерді нашар ажырататын болсаңыз, экрандағы түстерді баптаңыз. Осыдан кейін телефоныңыз түстер жақсырақ танылу үшін қайта бапталады.

Отображается меню “Настройка цвета”. Включен параметр “Настройка цвета”, и выбраны оттенки серого. Текст описания: “Настройте параметры цвета дисплея, если вам трудно различать некоторые цвета”. Отображается меню “Настройка цвета”. Включен параметр “Настройка цвета”, и выбраны оттенки серого. Текст описания: “Настройте параметры цвета дисплея, если вам трудно различать некоторые цвета”.

Түс сүзгісі

Кейбір адамдарға мәтінді ақ түсті фоннан оқу қиындық тудырады немесе алаңдатып, мақала немесе хабарлама оқығанда ойын жинақтауға кедергі келтіреді. Осындай мәселе туындаса, сізге Түс сүзгісі көмектесе алады. Экран түсін ауыстыру оқу жылдамдығы мен жайлылығын арттыратыны дәлелденген.

Отображается меню “Светофильтр”. Включен Светофильтр с выбранной прозрачностью 20% и синим цветом. Текст описания: “Наложите цветофильтр на весь экран. Это может облегчить чтение текста”. Отображается меню “Светофильтр”. Включен Светофильтр с выбранной прозрачностью 20% и синим цветом. Текст описания: “Наложите цветофильтр на весь экран. Это может облегчить чтение текста”.

Экрандық үлкейткіш әйнек терезесі

Оқылуы қиын жазуларды үлкейту үшін жеке жылжымалы терезедегі экрандық үлкейткіш әйнек терезесін пайдаланыңыз.

Использование окна экранной лупы для просмотра Лондона и Берлина на карте мира. Использование окна экранной лупы для просмотра Лондона и Берлина на карте мира.

Қаріп өлшемі мен стилі

Қаріп өлшемі мен стилін өзгертіңіз.

Отображаются параметры для размера и начертания шрифта, и показан полужирный шрифт. Отображаются параметры для размера и начертания шрифта, и показан полужирный шрифт.

Экранды масштабтау

Экран масштабтауын өзгертіңіз. Экрандағы элементтер өлшемі өзгертілетін болады.

Ползунок “Масштабирование экрана” установлен на среднее значение. Текст описания: “Вы можете увеличить или уменьшить элементы на экране”. Ползунок “Масштабирование экрана” установлен на среднее значение. Текст описания: “Вы можете увеличить или уменьшить элементы на экране”.

Экрандық үлкейткіш виджеті

Экрандық үлкейткіш виджеті цифрлық масштабтау, түстер параметрі және камераға алу сияқты функцияларды қамтиды.

Изображение использования виджета для экранной лупы на сотовом телефоне для применения цифрового масштабирования. Изображение использования виджета для экранной лупы на сотовом телефоне для применения цифрового масштабирования.

Дыбыстың естілуін арттыру

Дыбыс детекорлары

Дыбыс детекторлары құрылғыға жылаған нәрестенің немесе есік қоңырауының дауысын анықтауға мүмкіндік береді. Хабар визуалды сигнал мен діріл арқылы беріледі.

Изображение использования сотового телефона с детекторами звука для уведомления о плачущем младенце. Изображение использования сотового телефона с детекторами звука для уведомления о плачущем младенце.

Барлық дыбыстарды өшіру

«Барлық дыбыстарды өшіру» параметрі құрылғыдағы барлық дыбыстарды өшіреді.

Отображается меню “Повышение слышимости”. Включен параметр “Отключение всех звуков”. Текст описания: “Выключите все звуки на телефоне, включая вызовы, оповещения и мультимедиа”. Отображается меню “Повышение слышимости”. Включен параметр “Отключение всех звуков”. Текст описания: “Выключите все звуки на телефоне, включая вызовы, оповещения и мультимедиа”.

Есту аппараттарын қолдау

Есту аппараттарымен жұмысты жақсарту үшін дыбыс сапасын арттырыңыз.

* Бұл функция құрылғы моделінің техникалық сипаттамаларына байланысты жұмыс істемеуі мүмкін.

Отображается меню “Повышение слышимости”. Включена поддержка слуховых аппаратов. Текст описания: “Повышайте качество звука для лучшей работы со слуховыми аппаратами”. Отображается меню “Повышение слышимости”. Включена поддержка слуховых аппаратов. Текст описания: “Повышайте качество звука для лучшей работы со слуховыми аппаратами”.

* Бұл функция құрылғы моделінің техникалық сипаттамаларына байланысты жұмыс істемеуі мүмкін.

Оң жақ/сол жақ дыбыс балансы

Оң жақ/сол жақ дыбыс балансын өз қалауыңызға қарай ыңғайлаңыз.

Отображается меню “Повышение слышимости”. Ползунок баланса звука справа/слева установлен по центру. Текст описания: “Настраивайте баланс звука справа/слева (кроме вызовов) при использовании наушников”. Отображается меню “Повышение слышимости”. Ползунок баланса звука справа/слева установлен по центру. Текст описания: “Настраивайте баланс звука справа/слева (кроме вызовов) при использовании наушников”.

Моно дыбыс

Моно дыбыс құлаққаптың барлық динамиктерінен ойнатылатын стерео дыбысты бір сигналға біріктіреді. Есту қабілетіңізде қиындықтар болса немесе бір құлаққап арқылы тыңдау ыңғайлы болса, осы функцияны қолданыңыз.

Включен параметр “Звук моно”. Текст описания: “Переключайте звук со стерео на моно, чтобы слушать одним ухом”. Включен параметр “Звук моно”. Текст описания: “Переключайте звук со стерео на моно, чтобы слушать одним ухом”.

Ауызша сөзді мәтінге айналдыру

Басқа адамның айтып тұрған сөзін экраныңыздан оқи аласыз. Дауысты микрофон арқылы жазып алғанда, ол автоматты түрде мәтінге айналдырылады.

Изображение сотового телефона, преобразовывающего речь в текст. Изображение сотового телефона, преобразовывающего речь в текст.

КООРДИНАЦИЯ МЕН ӨЗАРА ӘРЕКЕТТІҢ БҰЗЫЛУЫ

Әмбебап ауыстырып-қосқыш

Сенсорлық экранды оған сыртқы ауыстырып-қосқышты жалғау және экранды басу, басты қимылдату және бет-әлпет арқылы басқарыңыз.

Отображается меню “Наруш. коорд. и взаимодействие”. Включен универсальный переключатель. Отображаются настраиваемые значки со следующим текстом: “Управляйте телефоном с помощью настраиваемых переключателей”. Отображается меню “Наруш. коорд. и взаимодействие”. Включен универсальный переключатель. Отображаются настраиваемые значки со следующим текстом: “Управляйте телефоном с помощью настраиваемых переключателей”.

Көмекші мәзір

Көмекші мәзір белгісін қолданбаларды, функцияларды және баптауларды ашу үшін қолданыңыз. Көмекші мәзір белгісін түрту арқылы телефоныңызды жеңіл басқара аласыз..

Включен параметр “Вспомогательное меню”. Отображаются простые значки вспомогательного меню. Включен параметр “Вспомогательное меню”. Отображаются простые значки вспомогательного меню.

Өзара әрекетті бақылау

Қолданбаларды пайдалану кезінде телефонның жанасуға сезімталдығын шектеу үшін өзара әрекетті бақылау режимін қосыңыз.

Отображается меню “Установка заблокированной области”. Включен параметр “Контроль взаимодействия”. Отображается меню “Установка заблокированной области”. Включен параметр “Контроль взаимодействия”.

Жанасу ұзақтығы

Қимыл түрту ретінде танылу үшін өзара әрекет ұзақтығын баптаңыз. Бұл абайсыз басылып кетуден болған қателер санын азайтуға көмектеседі.

Параметр “Продолжительность прикосновения” выключен. Установите время взаимодействия, после которого жест будет распознан как прикосновение. Параметр “Продолжительность прикосновения” выключен. Установите время взаимодействия, после которого жест будет распознан как прикосновение.

Қайталанатын жанасуларды елемеу

Кей адамдарда экранды басу арқылы әсер ету дірілдеу себебінен қиындық тудыруы мүмкін. Сізде осындай жағдай болса, «Қайталанатын жанасуларды елемеу» функциясы көмектесе алады. Бір рет жанасқаннан кейін қайталанатын жанасулар еленбейтін уақыт аралығын орнатыңыз.

Параметр “Игнорирование повторяющихся прикосновений” выключен. Учитывается только первое прикосновение. Повторные прикосновения будут игнорироваться в течение установленного вами периода. Коснитесь, чтобы проверить. Параметр “Игнорирование повторяющихся прикосновений” выключен. Учитывается только первое прикосновение. Повторные прикосновения будут игнорироваться в течение установленного вами периода. Коснитесь, чтобы проверить.

Қоңырауға жауап беру/аяқтау

Қоңырауға жауап беру үшін дыбысты күшейту пернесін, ал қоңырауды аяқтау үшін қосу пернесін қолдана аласыз.

Отображается меню “Ответ/окончание вызовов”. Включены все четыре параметра: “Читать имена звонящих”, “Нажимать клавишу увеличения громкости для ответа”, “Автоматический ответ” и “Нажимать клавишу питания для окончания”. Отображается меню “Ответ/окончание вызовов”. Включены все четыре параметра: “Читать имена звонящих”, “Нажимать клавишу увеличения громкости для ответа”, “Автоматический ответ” и “Нажимать клавишу питания для окончания”.

Экранды қосу ыңғайлығы

Экранды қосу үшін телефонның жоғарғы жағындағы датчиктің үстіне қолыңызды қимылдатыңыз. Пернелерді баспай-ақ экранды қоса аласыз.

* Құрылғының техникалық сипаттамаларына байланысты бұл функция 2019 жылы немесе кейінірек шығарылған модельдерде жұмыс істемеуі мүмкін.

Отображается меню “Удобное включение экрана”. Параметр “Удобное включение экрана” включен. В меню отображается имитированное изображение сотового телефона, на который положена правая рука человека. Отображается меню “Удобное включение экрана”. Параметр “Удобное включение экрана” включен. В меню отображается имитированное изображение сотового телефона, на который положена правая рука человека.

* Құрылғының техникалық сипаттамаларына байланысты бұл функция 2019 жылы немесе кейінірек шығарылған модельдерде жұмыс істемеуі мүмкін.

Басып сырғытудың орнына бір рет түрту

Сигнал берілгенде немесе қоңырау келгенде сигналды өшіру немесе қоңырауға жауап беру үшін түймені басып сырғытудың орнына түймені жай ғана түртіңіз.

* Құрылғының техникалық сипаттамаларына байланысты бұл функция 2019 жылы немесе кейінірек шығарылған модельдерде жұмыс істемеуі мүмкін.

Отображается меню “Наруш. коорд. и взаимодействие”. Включен параметр “Одно касание вместо проведения”. Отображается меню “Наруш. коорд. и взаимодействие”. Включен параметр “Одно касание вместо проведения”.

* Құрылғының техникалық сипаттамаларына байланысты бұл функция 2019 жылы немесе кейінірек шығарылған модельдерде жұмыс істемеуі мүмкін.

Бағыттар арқылы бұғаттау

Графикалық құпиясөзді енгізу қиын болса, телефонды өзіңіз орнатқан бағыт комбинацияларының көмегімен бұғаттаудан шығара аласыз.

* Бұл функция 2019 ж. бастап шығарылған жаңа модельдерде жұмыс істемейді.

Изображение сотового телефона, на экране которого отображается стрелка вправо, означающая функцию блокировки направлениями. Изображение сотового телефона, на экране которого отображается стрелка вправо, означающая функцию блокировки направлениями.

* Бұл функция 2019 ж. бастап шығарылған жаңа модельдерде жұмыс істемейді.

ҚОСЫМША ПАРАМЕТРЛЕР

Қосымша параметрлер

Арнайы мүмкіндіктер функцияларын қосу және өшіру үшін қосу және дыбысты күшейту пернелерін бір уақытта жылдам басыңыз.

Изображение всплывающего меню прямого доступа. Показан список с пунктами “Специальные возможности”, “Voice Assistant”, “Универсальный переключатель” и “Окно экранной лупы”. Изображение всплывающего меню прямого доступа. Показан список с пунктами “Специальные возможности”, “Voice Assistant”, “Универсальный переключатель” и “Окно экранной лупы”.

Жарқыл көмегімен хабарландыру

«Жарқыл көмегімен хабарландыру» функциясын пайдалансаңыз, хабарлама алған немесе сигнал берілген кезде камера жарқылы немесе экран жанады.

Отображается меню “Уведомление с помощью вспышки”. Включены вспыхивание камеры и экрана. Текст описания: “Используйте специальную функцию, чтобы при получении уведомлений или звучании сигнала загоралась вспышка камеры или экран”. Отображается меню “Уведомление с помощью вспышки”. Включены вспыхивание камеры и экрана. Текст описания: “Используйте специальную функцию, чтобы при получении уведомлений или звучании сигнала загоралась вспышка камеры или экран”.

Хабарламалар барын еске салу

Орнатқан кезең ішінде тексермеген хабарламаларыңыз барын еске салатын белгі алу үшін құрылғыңызды баптаңыз.

Отображается меню “Напоминания об уведомлениях”. Включена функция “Напоминания об уведомлениях”. Текст описания: “Получайте периодические напоминания об уведомлениях от выбранных приложений и служб. Очищайте уведомления, чтобы прекращать получать напоминания”. Отображается меню “Напоминания об уведомлениях”. Включена функция “Напоминания об уведомлениях”. Текст описания: “Получайте периодические напоминания об уведомлениях от выбранных приложений и служб. Очищайте уведомления, чтобы прекращать получать напоминания”.

Дауыстық NFC-таңба

Бірдей формалы нысандарды тану үшін оларға NFC-таңбаларын қолдана аласыз. NFC-таңбаға дауыстық жазба жазуға және тағайындауға болады. Телефонды NFC-таңбаға жақын орналастырғанда дауыстық жазба ойнатылатын болады.

Изображение сотового телефона, воспроизводящего голосовую запись. Изображение сотового телефона, воспроизводящего голосовую запись.

Арнайы мүмкіндіктер баптауларын бастапқы күйге келтіру

Арнайы мүмкіндіктер баптауларын басқа баптаулардан бөлек қайта стандартты мәндерге келтіру.

Отображается меню “Сброс настроек специальных возможностей”. Кнопка сброса настроек сопровождается следующим текстом описания: “Ваши настройки специальных возможностей будут сброшены до стандартных значений. Связанные настройки, например размер клавиатуры и шрифта, не будут сброшены. Настройки специальных возможностей в загруженных приложениях не будут изменены. Это не повлияет на ваши персональные данные”. Отображается меню “Сброс настроек специальных возможностей”. Кнопка сброса настроек сопровождается следующим текстом описания: “Ваши настройки специальных возможностей будут сброшены до стандартных значений. Связанные настройки, например размер клавиатуры и шрифта, не будут сброшены. Настройки специальных возможностей в загруженных приложениях не будут изменены. Это не повлияет на ваши персональные данные”.

* Құрылғылардың суреттері көрнекілік мақсатта берілген.