55" Q7C 4K Қисық Smart QLED TV

QE55Q7CAMUXCE

Размер таңдаңыз

QLED. Телевидар жаңашылдығы

Таң қалдыратын нәтиже. Quantum Dot технологиясы инновациялық қоспаның көмегімен тамаша түс жеткізуді қамтамасыз етеді. Жылдар өткен сайын көмескіленбейтін, бейнелеудің ғажайып сапасы

QLED. The Next Innovation in TV. QLED. The Next Innovation in TV.

Жүз пайыздық түс ауқымы

Түстердің мүлде жаңа ауқымы теледидар туралы пікіріңізді толықтай өзгертеді. Q7C бұрын болмаған кең түс ауқымын қамтамасыз етеді. Әлемдегі сұлулықты толық ауқымда көріп, төмен сапалы бейнені ешқашан қаламайтын боласыз.

Q Colour Q Colour

*QLEDтеледидарларыныңтүстеркөлемінің100пайызынжаңғыртуқабілетіхалықаралықVerbandDeutscherElektrotechniker(VDE)ассоциациясындасертификатталған.

Q-кереғарлығы

Q7C таңғаларлық сападағы бұрын болмаған тереңдік пен жоғары деңгейлі кереғарлыққа ие кескінді қамтамасыз етеді. Сізді тәулік уақытына тәуелсіз әр кадрдағы түстер қанықтығы таң қалдырады.

Q Contrast Q Contrast

Q - HDR 1500

Басқалар байқамаған көріністерді көресіз. Кадрларды режиссер ойындағыдай көресіз және әдетте көрінбейтін немесе жарықтан көрінбей қалған майда детальдарға дейін көруіңізге болады.

*Максималдыжарықтығымоделіменэкранныңөлшемінебайланыстыәртүрліболуымүмкін.

Q HDR 1500 Q HDR 1500

*Максималдыжарықтығымоделіменэкранныңөлшемінебайланыстыәртүрліболуымүмкін.

Ұзақ уақыт қызмет ететін теледидар

Бейорганикалық материалдар пайдаланыла отырып жасалған Samsung QLED теледидарлары, жылдар өткен сайын көмескіленбейтін, жарық және қанық бейнелеуді қамтамасыз етеді.

Телевизор, который прослужит долго Телевизор, который прослужит долго

*«Экранныңкүюі»дегенімізне? Экранныңкүюі-олтелеэкранныңжекелегенаумақтарыныңжойылмайтынақауы,олұзақуақытбойынабірбейненіұзақкөрсетіптұрусалдарынантуындауымүмкін,кейкезде-небарыбірсағатішінде.

Q - шолу бұрышы

Түстер өңінің бұрмалануы жайлы ұмытыңыз. Бейнелер бөлменің кез келген жерінен бірдей жақсы көрінеді. Q7C-тің айқын түстерімен және керемет шолу бұрыштарымен кез келген жер - ең жақсы.

Q Viewing Angle Q Viewing Angle

Q қозғалтқышы

Өндімділігі жоғары қозғалтқыш суреттің керемет сапасын қамтамасыз етеді. Q қозғалтқышы бұрынғысынан да жылдам жұмыс істейді. Ол мазмұнын үздіксіз талдайды және уақыттың кез келген сәтінде суреттің оңтайлы сапасын қамтамасыз етеді.

Q Engine Q Engine

Ғажайып иілген конструкция

Сәнділік пен таңдаулы минимализм үлгісі. Дерлік байқалмайтын сымдар, сәл иілген тегіс және жинақы артқы панель - Q7C тамсандырады.

Breathtaking Curved Design Breathtaking Curved Design

Көзге көрінбейтін қосылым

Кеңістікті ақылмен пайдаланыңыз. Барлық құрылғыларыңызды сымдарды шатыстырмай, бір ғана көзге дерлік көрінбейтін кабельмен қосуға болады. Көзге түспейтін қосылым орнатыңыз.

*«Көзгекөрінбейтінқосылым»депотырғанымыз-бірмөлдіроптикалықшоғырсым,OneConnectBoxприставкасынақосылады,олсыртқықұрылғылардыңшоғырсымдарынөзінебіріктіреді.Бұлұғымтеледидардыңкүшшоғырсымыннемесебасқажабдықтарғақосылатын,мысалы,дыбыспанелініңшоғырсымдарынбілдірмейді.

Invisible Connection Invisible Connection

*«Көзгекөрінбейтінқосылым»депотырғанымыз-бірмөлдіроптикалықшоғырсым,OneConnectBoxприставкасынақосылады,олсыртқықұрылғылардыңшоғырсымдарынөзінебіріктіреді.Бұлұғымтеледидардыңкүшшоғырсымыннемесебасқажабдықтарғақосылатын,мысалы,дыбыспанелініңшоғырсымдарынбілдірмейді.

Артқы тегіс панель

Сіз теледидарды бөлменің кез келген жеріне орналастыра аласыз. Мінсіз тегіс артқы панель сәнді түпқойманың ішіне барлық шоғырсымдарды тығуға мүмкіндігін береді. Кез келген көзқарастағы адам үшін заманауи және қарапайым - тіпті артынан қарағанда да.

Clean Back Clean Back

Қабырғаға қабыстырып орнатуға арналған кронштейн.

Q7C қыбрғаға қабыстырылып ұқыпты, саңылаусыз орнатылады. Теледидар барлық жағынан да мінсіз көрінетін болады және сіздің қонақ бөлмеңіздің интерьеріне жараса кетеді.

*Теледидардыңартқыжиегінеқатыстыөлшеукезінде,орнатуәдісінежәнеқабырғатүрінебайланыстысаңылаудыңүлкендігіәртүрліболуымүмкін.

No Gap Wall-Mount No Gap Wall-Mount

*Теледидардыңартқыжиегінеқатыстыөлшеукезінде,орнатуәдісінежәнеқабырғатүрінебайланыстысаңылаудыңүлкендігіәртүрліболуымүмкін.

Жан-жақты ойластырылған дизайн

Кез келген интерьер үшін мінсіз, классикалық конструкция. Көзге көрінетін жиектемелерсіз экрандағы болып жатқандарға толықтай ену. Металдан жасалған артқы панельдің сүйкімді де шағын дизайны. Бұл теледидарға тең келері жоқ.

Boundless 360° Design Boundless 360° Design

Төрт жақты жиектемесіз дизайн

Үлкен әлемге терезе ашыңыз. Төрт жағынан да жиектемесі жоқ экран ондағы болып жатқанға толық енуге мүмкіндік береді. Кадрлардың көз алдыңызда жандануын көріңіз.

4 Sides Bezel-less Design 4 Sides Bezel-less Design

Бүгілген монитор

Иілген керемет экран феноменді шолуды қамтамасыз етеді. Q7C қисықтығының оңтайлы радиусы дизайнның үздік сәнділігі еріксіз көз тартады.

Curved Screen Curved Screen

Құпия - артқы панелінде

Теледидарды орнатудың жаңа әдісін ұсынамыз. QLED теледидарлары әмбебап бекіткіштермен қамтылады, олар қабырғаға оңай орнатуға немесе өз қалауыңыз бойынша түпқойма таңдауға мүмкіндік береді.

Секрет — в задней панели Секрет — в задней панели

NoGapWall-mount,StudioжәнеGravityтүпқоймаларыбөлексатылады. StudioжәнеGravityтүпқоймаларыдиагоналі55/65дюймдікQLEDтеледидарларыменүйлеседі.

Жай ғана ақылды емес, өте ақылды.

Демалып, теледидар көруден рақат алыңыз.

Smarter than ever Smarter than ever

*Netflixағындықтаратуыүшін,жазылуқажет.

Қашықтықтан басқаруға арналған бір пульт.

Толық бақылау сіздің қолыңызда. Барлық қосылған құрылғыларды бір қашықтан басқару пультімен басқарыңыз. Ал дыбыстық басқарумен сіз жалықтыратын арналарды ауыстыру үрдісін ұмыта аласыз.

One Remote Control One Remote Control

*Netflixағындықтаратуыүшін,жазылуқажет. *Тауарсуреттегіденөзгешеболуымүмкін.

Smart Hub

Бәрін бірден көру. One Depth функциясы сіз үшін қызықты контенттердің барлығын экранға жинайды. Контенттің түрлі провайдерлерінің ұсыныстарына жедел қолжетімділікке ие болыңыз және ыңғайлы миниатюралар бойынша сізді қызықтыратын бағдарламаларды таңдаңыз.

Smart Hub Smart Hub

Smart View

Жай ғана мобильді құрылғыны теледидарға қосыңыз да, үлкен экранды тамашалаудан ляззат алыңыз. Smart View қолданбасының көмегімен теледидарды тікелей мобильді құрылғыдан басқаруға болады.

Smart View Smart View

*Android4.1жәнеоданжоғары,iOS7жәнеоданжоғары,Windows7жәнеоданжоғарыларысүйемелденеді. GooglePlay«Фильмы»арқылыMarvelStudiosкинокомпаниясының«ДокторСтрэндж»және«Первыймститель:противостояние»өнімдерінжәнебасқалардытамашалаңыз. WarnerBrosкомпаниясының©авторлыққұқытары.EntertainmentInc.,VillageRoadshowFilmsNorthAmericaInc.жәнеRatPac-DuneEntertainmentLLC.,2014г.Авторлыққұқығы©DisneyEnterprises,Inc.,2016г.Барлыққұқықтарқорғалған.«Первыймститель:противостояние»©MARVEL,2017г.«Девушкавпоезде»©UniversalStudios,2016г.«Отрядсамоубийц»TM&©DCComics.WBEIкомпаниясының©авторлыққұқығы,2016ж.Барлыққұқықтарқорғалған.

Автоматты табу

Барлық қосылған құрылғыларды табу және анықтауды жылдамдатыңыз. QLED теледидары құрылғы аттарын автоматты түрде көрсетеді және қажетті құрылғыны оңай таңдау мүмкіндігін береді.

*ҚұрылғыOneConnectприставкасынаHDMIкабеліарқылықосылуыкерек.

Auto Detection Auto Detection

*ҚұрылғыOneConnectприставкасынаHDMIкабеліарқылықосылуыкерек.

Сипаттамалары

  • Сериясы Q
  • Ажыратымдылығы 3,840 × 2,160

Қолдау

Өнім туралы сұрағыңызға жауап табыңыз

Жиі қойылатын сұрақтар

Пайдаланушы нұсқаулығы және жүктеу материалдары Көбірек мазмұн

{{family.currentModel.displayName}}

{{family.currentModel.modelCode}}

{{model.prices.currentPriceDisplay}}
Айына {{model.prices.monthlyPrice}} бастап {{model.prices.months}} айға
немесе {{model.prices.currentPriceDisplay}}
{{model.prices.priceDisplay}} {{model.prices.savePrice}}
  • {{summary.title}}

    {{summary.value}}{{summary.unit}}

  • {{summary.title}}

    {{summary.altText}} {{summary.altText}}

Модельдерді салыстырыңыз

Ұқсас өнімдермен салыстырыңыз

ЖАҚЫНДА ҚАРАЛҒАНДАР

From $159.00/mo or $125,900.500
$1,000.00 Save $1,000.00

Функционалды мүмкіндіктері алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.


Samsung Smart TV кейбір функциялары жеке деректерді жинауға және пайдалануға тікелей келісімді көрсетусіз қолжетімсіз болуы мүмкін.