• Home /
  • Теледидарлар

Smart Home with IoT devices

Басқарудың біртұтас орталығы

SmartThings құралдар панелі

SmartThings панелі қосылған құрылғыларды тікелей басқаруға немесе әртүрлі режимдерді қажеттіліктеріңізге сәйкес орнатуға мүмкіндік береді.

SmartThings Dashboard on the Smart TV with the caption "Control smart devices the smarter way."

Хабарламалар алыңыз да, хабардар болыңыз

Біреуге есік ашу керек болса да фильмді үзбей көре беріңіз. Теледидар экранындағы қалқымалы сигнализацияны ашып, есіктің арғы жағында кім тұрғанын көріңіз немесе тіпті есікті теледидардан көруіңізді үзбей ашыңыз.

4 people are watching Smart TV with a pop-up alarm showing who's ring the doorbell.

Басқару қағидалары

Заттар интернеті құрылғыларыңызды басқарудың көбірек жолын біліңіз.

Құралдар панелі
SmartThings

Smart TV-де SmartThings құралдар панелін ашып, құрылғыларыңызды қолмен басқарыңыз.

SmartThings Dashboard on the Smart TV and air conditioner with Wi-Fi icons.

SmartThings қолданбасы

Құрылғыларыңызды мобильдік телефоныңыздағы SmartThings қолданбасы арқылы басқарыңыз.

* SmartThings қолданбасы қажет.

SmartThings Dashboard on the mobile phone with IoT icons; Smart TV, refrigerator, washing machine, camera, light, and lock.

* SmartThings қолданбасы қажет.

* Интернет заттары үйлесімді құрылғылар үшін қол жетімді.

* Интернет заттары құрылғылары Samsung Smart TV-ге қосулы болуы керек.

* Экрандағы суреттер мен кескінде көрсетілгендер тек көрсету мақсатында берілген.

* Smart TV сервистері мен функцияларының және графикалық пайдаланушы интерфейсінің (GUI) жиынтығы елге және/немесе модельге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

* Жұмысты бастар алдында пайдаланушылар Smart Hub пайдалану шарттары мен құпиялылық саясатын қабылдауы тиіс.

* Үйлесімді операциялық жүйе (ОЖ) немесе қолданба қажет.

* ТД мен басқару пультінің түрі модельге және/немесе елге байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

* Графикалық пайдаланушы интерфейсі (GUI), дизайны, функциялары және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.