SAMSUNGI 8K STENDI KAMPAANIA

(edaspidi „KAMPAANIA“)

 

Kampaania korraldaja

1.   Kampaania korraldaja on SIA Samsung Electronics Baltics (edaspidi „korraldaja“), äriregistri kood 40003963909, asukoht Duntes iela 6, Riia, LV-1013, Läti.

 

Kampaania kestus

2.   Kampaania algab 19. augustil 2019 ja lõpeb 17. septembril 2019 (edaspidi „kampaaniaperiood“).

      Kampaania toimub neljas etapis:

        2.1.       19. augustist 2019 kuni 25. augustini 2019;

        2.2.       26. augustist 2019 kuni 1. septembrini 2019;

        2.3.       2. septembrist 2019 kuni 8. septembrini 2019;

        2.4.       9. septembrist 2019 kuni 17. septembrini 2019.

 

Osalejad

3.   Kampaania on ette nähtud ainult eraisikutele.

4.   Kampaanias osalemiseks peab osalejatel (edaspidi „osalejad“) olema Facebooki ja/või Instagrami konto.

5.   Alla 18-aastased isikud võivad kampaanias osaleda oma vanema või seadusliku eestkostja (hooldaja) nõusolekul.

6.   Korraldaja esindajad ja kampaaniasse kaasatud ettevõtete töötajad ei saa kampaanias osaleda.

 

Kampaania

7.   Kampaania asukoht (edaspidi „kampaania asukoht“) on 8K stend, mis asub Ülemiste keskuses, aadressil Suur-Sõjamäe 4, Tallinn 11415, Rimi supermarketi ees.

8.   Kampaanias osalemiseks peavad osalejad kampaania asukohas (8K stendi sees) tegema endast ja/või oma sõpradest selfi ning laadima selle üles isiklikule Facebooki ja/või Instagrami kontole, kasutades teemaviidet #8KEternity.

9.   Osaleja võib pildi üles laadida ajavahemikus 19. august 2019 kell 17.00 kuni 17. september 2019 kell 23.59. Pilt peab olema üles laaditud privaatsussättega „avalik“.

10.  Kui pildil on näha osaleja sõpra/sõpru, peab osaleja sõpra/sõpru teavitama siinsetest tingimustest ja saama temalt/neilt enne pildi üles laadimist sellekohase nõusoleku.

11.  Korraldaja kontrollib osalejate üles laaditud pilte. Korraldaja vaatab läbi ja jätab loosimisest välja pildid, mis: a) on õigusnormide vastased; b) rikuvad kolmandate osapoolte õigusi; c) on ahistavad, solvavad, kahjustavad, ähvardavad või diskrimineerivad; d) on ebamoraalsed; või e) kujutavad alkoholi, uimastite või psühhotroopsete ainete kasutamist. Võltskontodelt üles laaditud pilte ei võeta arvesse ja korraldaja jätab need loosimisest välja.

12.  Kampaania loosimisse kaasatakse kõik osalejad, kelle pilt on üles laaditud kooskõlas kampaania tingimustega.

 

Auhind

13.  Auhinnaks on 32 (kolmkümmend kaks) ülemiste keskuses asuva Apollo kino piletit, väärtusega 10 eurot pilet.

14.  Auhind on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks.

15.  Auhinnavõitjad kuulutatakse välja korraldaja Facebooki ja/või Instagrami lehel järgmistel kuupäevadel:

        15.1.     23. august 2019;

        15.2.     30. august 2019;

        15.3.     6. september 2019;

        15.4.     17. september 2019.

16.  Igal mainitud kuupäeval valitakse välja neli võitjat, kellest igaüks saab 2 (kaks) Ülemiste keskuses asuva Apollo kino piletit.

17.  Auhindade üleandmiseks võtab korraldaja kampaania võitjatega isiklikult ühendust Facebookis ja/või Instagramis.

18.  Auhinda ei saa vahetada sularahaks, ümber vahetada ega tagastada. See ei mõjuta seadustes sätestatud tarbija õiguseid.

19.  Auhind peab olema vastu võetud hiljemalt 30. septembriks. Kui võitja ei võta auhinda õigeaegselt vastu, siis see tühistatakse ja võitja kaotab õiguse auhinda saada.

20.  Korraldajal on õigus kampaaniavõitja tehtud pilti oma Facebooki ja/või Instagrami lehe kaudu jagada.

 

Isikuandmete töötlemine

21.  Korraldaja kasutab osalejate isikuandmeid ja nende üleslaaditud pilte kampaania elluviimise eesmärgil.

22.  Korraldajale isikuandmete edastamine on vabatahtlik. Siiski, kui osaleja ei edasta kampaanias osalemiseks vajalikke andmeid, ei ole tal võimalik kampaanias osaleda.

23.  Osalejate isikuandmeid töödeldakse järgmistel õiguslikel alustel: isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolek); isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f (korraldaja õigustatud huvi oma õiguslikke huvisid kaitsta ning korraldaja ja ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. õigustatud huvi Samsungi tooteid reklaamida).

24.  Kui osalejate isikuandmeid töödeldakse nende nõusoleku alusel, on neil õigus nõusolek igal ajal tühistada. See ei mõjuta enne nõusoleku tühistamist tehtud töötlemise õiguslikkust.

25.  Isikuandmeid edastatakse ainult teenusepakkujatele, kes osutavad korraldajale teenuseid, nagu kampaaniakorraldus ja muud sarnased teenused. Nendele osapooltele edastatakse isikuandmed või on neil isikuandmetele juurdepääs nende teenuste korraldajale osutamise eesmärgil. Kuna kampaania toimub sotsiaalmeedia platvormidel, mõistab iga osaleja, et nende kampaania jaoks üles laaditud tegevused ja pildid on teistele Facebooki ja/või Instagrami kasutajatele avalikult kättesaadavad.

26.  Osalejate isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui see on kampaania teostamiseks vajalik. Korraldaja Facebooki ja/või Instagrami lehel jagatud pilte ei säilitata kauem kui 6 kuud. Kohtumenetluse algatamise korral võidakse isikuandmeid säilitada kuni menetluse lõpuni. Kui isikuandmete säilitamine on seadusega nõutud, järgib korraldaja sellekohaseid reegleid.

27.  Korraldaja on isikuandmete vastutav töötleja. Isikuandmetele juurdepääsu taotlemiseks, paranduste tegemiseks, kustutamiseks, töötlemise piiramiseks, osalejate isikuandmete töötlemise vaidlustamiseks, andmete ülekantavuse õiguse kasutamiseks või isikuandmete töötlemise suhtes muude küsimuste väljendamiseks võivad osalejad esitada taotluse Euroopa andmekaitseametnikule isikuandmete kaitse üldmääruse toe lehe kaudu, mille link on saadaval privaatsuspoliitika lehel, aadressil http://www.samsung.com/ee/info/privacy/. Samuti võivad osalejad esitada isikuandmete käitlemist puudutavaid kaebusi andmekaitse järelevalveasutusele.

 

Üldine teave

28.  Korraldaja jätab endale õiguse muuta kampaania tingimusi mõistlikul määral ja kooskõlas kohaldatavate seaduste nõuetega igal ajal ilma ette teatamata.

29.  Osalejal ei ole õigust saada auhinda, kui tuvastatakse, et osaleja eirab tingimusi või on kampaaniat ebaõiglaselt või pahatahtlikult mõjutanud.

30.  Kui tingimustes ei ole sätestatud teisiti, tasub osaleja kõik kohaldatavad maksud ja vajalikud kulud.

31.  Korraldaja ei vastuta kampaania katkestamise eest vääramatu jõu või muude põhjuste tõttu, mida korraldaja ei saa kontrollida.

32. Korraldaja ei vastuta: a) piltide üleslaadimise nurjumise eest süsteemivigade või teiste põhjuste tõttu, mida korraldaja ei saa mõjutada; b) arvutiühenduse vigade või talitlushäirete eest; c) katkestuste, kahjustuste või kadude eest, mille on põhjustanud olukorrad, mida korraldaja ei saa mõjutada; või d) osaleja tehtud vigade eest.

33. Osaleja nõustub, et korraldaja ei vastuta vigastuste, kahju või kahjustuste eest, mis on tekkinud seoses kampaaniaga selle suhtes kohaldatava seadusega lubatud piires.

34.  Kampaania teostamist reguleeritakse Eesti Vabariigi seadustega.

35.  Kui osalejal on küsimusi kampaania kohta või sellega seotud nõudeid, saab neid esitada kuni 17. detsembrini 2019, helistades või kirjutades Samsungi kõnekeskusele: 800 7267, e-posti aadress: info@samsung.ee.

 

SAMSUNG 8K STENDO KAMPANIJOS

(toliau tekste – KAMPANIJA)

SĄLYGOS

 

Kampanijos organizatorius

1.   Kampaniją organizuoja SIA „Samsung Electronics Baltics“ (toliau tekste – Organizatorius), reg. Nr. 40003963909, juridinis adresas: Duntes iela 6, Ryga, LV-1013, Latvija.

 

Kampanijos trukmė

2.   Kampanija prasideda 2019 m. spalio 23 d. ir baigiasi 2019 m. lapkričio 21 d. Kampanija vyks 4 (keturiais) etapais:

    2.1. Nuo 2019 m. spalio 23 d. iki 2019 m. spalio 30 d.

    2.2. Nuo 2019 m. spalio 31 d. iki 2019 m. lapkričio 7 d.

    2.3. Nuo 2019 m. lapkričio 8 d. iki 2019 m. lapkričio 14 d.

    2.4. Nuo 2019 m. lapkričio 15 d. iki 2019 m. lapkričio 21 d.

 

Dalyviai

3.   Kampanija skirta tik fiziniams asmenims. 

4.   Kad galėtų dalyvauti Kampanijoje, asmenys (toliau tekste – Dalyviai) turi turėti Facebook ir (arba) Instagram paskyrą.

5.   Jaunesni nei 18 metų asmenys Kampanijoje gali dalyvauti, tik jei jų tėvai ar įstatyminiai globėjai sutinka su šiomis Sąlygomis.

6.   Organizatoriaus atstovai ir bendrovių, kurias Organizatorius įtraukia į šią Kampaniją, darbuotojai neturi teisės dalyvauti Kampanijoje.

 

Kampanija

7.   Kampanijos vieta (toliau tekste – Kampanijos vieta) yra 8K fotografavimuisi skirtas stendas, pastatytas prekybos centre Mega, Islandijos pl. 32, Kaunas 47446, Lietuva, centrinėje prekybos centro aikštėje.

8.   Kad galėtų dalyvauti Kampanijoje, Dalyvis turi įvykdyti šią užduotį: Kampanijos vietoje (vidinėje stendo pusėje) nusifotografuoti asmenukę ar nuotrauką, kurioje matyti Dalyvisir (arba) Dalyvio draugai, ir nuotrauką įdėti į savo asmeninę Facebook ar Instagram paskyrą, pridedant grotažymę #8Kbegalybe.

9.   Nuotrauką dalyvis turi įkelti nuo 2019 m. spalio 23 d. 18:00 iki 2019 m. lapkričio 21 d., 23:59, nuotrauka turi būti įkelta privatumo nustatymuose nurodant „vieša“.

10. Jei Dalyvio nuotraukoje matyti draugai, Dalyvis privalo įkeldamas nuotrauką informuoti draugus apie šias Sąlygas ir gauti draugų sutikimą įkelti nuotrauką.

11. Visi Dalyviai, įkėlę nuotrauką pagal Kampanijos sąlygas, bus įtraukti į Kampanijos prizų lošimą.

12. Organizatorius patikrins dalyvių įkeltas nuotraukas. Organizatorius laiko, kad nuotraukos netinka ir jų neįtraukia į lošimą, kai jos (a) pažeidžia teisės aktų nuostatas, (b) pažeidžia trečiųjų asmenų teises, (c) jose skatinamas persekiojimas, įžeidimai, kaltinimai, kenkimai, šmeižtas, keliama nesantaika, bauginimas ar diskriminacija, (d) yra nepadorios ar amoralios, arba (e) vaizduoja alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų vartojimą. Iš suklastotų paskyrų ar automatinėmis priemonėmis įkeltos nuotraukos ignoruojamos, Organizatorius gali jų neįtraukti į lošimą.

 

Prizas

 

13. Prizinį fondą sudaro 32 [trisdešimt dvi] kino teatro „Cinnamon“ dovanų kortelės, kurių kiekvienos vertė EUR ___TBC.

14. Prizas skirtas asmeniniam naudojimui.

15. Apie Kampanijos dovanų kortelių laimėjimus Organizatoriaus Facebook ir/arba Instagram paskyrose bus paskelbta šiomis datomis:

    15.1.             2019 m. spalio 31 d.;

    15.2.            2019 m. lapkričio 08 d.;

    15.3.            2019 m. lapkričio 15 d.

    15.4.            2019 m. lapkričio 22 d.

16. Per kiekvieną iš minėtųjų datų bus pranešta apie 4 (keturis) prizų laimėtojus, kiekvienas prizo laimėtojas turi teisę gauti 2 (dvi) dovanų korteles. 

17. Su Kampanijos prizų laimėtojais dėl prizų atsiėmimo Organizatorius susisieks asmeniškai per Facebook ir/arba Instagram.

18. Prizo negalima iškeisti į pinigus, pakeisti ar grąžinti. Tai nedaro įtakos vartotojų teisėms, kurios nustatytos galiojančiais teisės aktais.

19. Prizas (kino bilietai) bus siunčiami elektroniškai į laimėtojo Facebook ir/arba Instagram paskyrą iki 2019 m. lapkričio 30 d. The Organiser is entitled to repost a photo, made by the winner of the Campaign, on its Facebook and / or Instagram page.

20.

 

 

Asmens duomenų apsauga

 

21. Organizatorius naudoja Dalyvių ir jų įkeltose nuotraukose matomų draugų asmens duomenis tam, kad įgyvendintų Kampanijos tikslą.

22. Asmens duomenys Organizatoriui pateikiami savo noru. Tačiau, jei Dalyvis neteikia dalyvavimui Kampanijoje būtinos informacijos, jis negalės joje dalyvauti.

23. Asmens duomenys tvarkomi remiantis šiuo teisiniu pagrindu: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau tekste – BDAR) 6 str. 1 dalies (a) punktas (sutikimas); BDAR 6 str. pirmosios dalies (c) punktas (teisinės prievolės vykdymas); BDAR 6 str. pirmosios dalies (f) punktas (Organizatoriaus ar trečiųjų asmenų teisėti interesai populiarinti „Samsung“ produktus).

24. Jei asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu, Dalyviai ir jų draugai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Tai nedaro įtakos pagal sutikimą iki jo atšaukimo atlikto tvarkymo teisėtumui.

25. Asmens duomenys bus perduoti tik paslaugų teikėjams – tretiesiems asmenims, kurie Organizatoriui teikia šias paslaugas: kampanijos organizavimas ir kitas panašias paslaugas. Šiems tretiesiems asmenims bus perduoti asmens duomenys ar užtikrinta prieiga prie jų, kad galėtų Organizatoriui teikti šias paslaugas.

26. Asmens duomenys bus saugomi tol, kol tai bus būtina įgyvendinant Kampaniją. Teisminio proceso atveju asmens duomenys bus išsaugoti iki bylos pabaigos. Jei pagal teisės aktus yra reikalaujama išsaugoti asmens duomenis, Organizatorius laikysis atitinkamų sąlygų.

27. Organizatorius veikia kaip duomenų valdytojas. Kad pareikalautų prieigos prie savo asmens duomenų, jų taisymo, trynimo, tvarkymo ribojimo, prieštarautų jų tvarkymui, naudotųsi duomenų perkeliamumo teise arba pareikštų kitus pasiūlymus dėl veiksmų su savo asmens duomenimis, Dalyviai ir jų draugai, pasinaudoję http://www.samsung.com/lt pateikiamu BDAR pagalbos lapu, gali pateikti užklausą duomenų apsaugos pareigūnui Europoje. Dalyviai ir jų draugai gali pateikti skundų dėl veiksmų su jų asmens duomenimis ir duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

 

Bendrosios sąlygos

 

28. Organizatorius pasilieka teisę pagrįstai ir remdamasis galiojančiais teisės aktais keisti šias Sąlygas.

29. Dalyvis neturi teisės gauti prizo, jei paaiškėja, kad jis nesilaikė šių Sąlygų arba jei konstatuojama, kad Dalyvis Kampanijoje sukčiavo.

30. Jei šiose Sąlygose nenurodyta kitaip, Dalyvis atsako dėl visų galiojančių mokesčių sumokėjimo ir padengia likusias su prizu susijusias išlaidas.

31. Organizatorius neatsako dėl Kampanijos nutraukimo dėl nenugalimos jėgos ar kitų aplinkybių, kurių Organizatorius negali kontroliuoti.

32. Organizatorius neatsako dėl: (a) vaizdų, kurie nebuvo įkelti dėl sistemos klaidų ar kitų priežasčių, kurių Organizatorius negali kontroliuoti; (b) bet kokių kompiuterių tinklo trikdžių ar gedimų; (c) bet kokių trikdžių, žalos ar nuostolių, kurie atsirado dėl aplinkybių, kurių Organizatorius negali kontroliuoti; arba (d) bet kokių Dalyvio klaidų.

33. Dalyviai sutinka, kad Organizatorius neatsako dėl jokių dalyvaujant Kampanijoje ar dėl Kampanijos patirtų traumų, nuostolių ar žalos tiek, kiek leidžiama pagal taikomus teisės aktus. 

34. Kampanijai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

35. Su Kampanija susijusius skundus ar klausimus galima pateikti iki 2020 m. gegužės 21 d. skambinant ar rašant į „Samsung“ skambučių centrą tel. 8800 77777, el. pašto adresu info@samsung.lt.