Klimato politika

Veiksmai dėl tvarios aplinkos ir
mažo anglies dvideginio išmetimo ateityje

Svarbus klimato kaitos puslapio vizualinis elementas

Klimato kaita, bent iš dalies sukelta padidėjusio iškastinio kuro sunaudojimo ir jo sukelto globalinio atšilimo, yra rimta problema, su kuria susiduria visas pasaulis. „Samsung Electronics“ pripažįsta krizės realumą ir todėl deda pastangas įvairiose srityse. Tai ir efektyviai energiją vartojančių gaminių kūrimas, įrangos su minimaliomis šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijomis diegimas, ir naujos bei atsinaujinančiosios energijos vartojimas.

Klimato kaitos KPI (pagrindinis rezultatų rodiklis)

2009–2019 m. buvo sumažinta 270 mln. tonų ŠESD.
Tai yra paveikslėlis, kuriame pateikiamas atsinaujinančios energijos naudojimas JAV, Europoje ir Kinijoje. Tikimasi, kad 2020 m. šioje srityje atsinaujinančios energijos konversijos rodiklis bus 100 %.

Dedame pastangas reaguoti į klimato kaitos krizę

Yra nustatytos aplinkosaugos gairės, kurių laikomasi atsižvelgiant į „Samsung Electronics“ aktualius aplinkosaugos klausimus, taip pat atsižvelgiame ir į klimato kaitos riziką remdamiesi mūsų „Aplinkosaugos valdymo sistema“ ir „Energijos valdymo sistema“.

Kovos su klimato kaita strategija ir veiksmų planai
Kovos su klimato kaita strategija ir veiksmų planai
Išmetamų ŠESD kiekio mažinimas gamybos vietose · FŠESD taršos mažinimo įrenginių valdymas puslaidininkių gamybos procesuose · Energijos taupymo projektų valdymas ir energinio efektyvumo gerinimas Energijos valdymo plėtra gamybos vietose · Energijos valdymo sistemų diegimas visose gamybos vietose ir jų sertifikatų atnaujinimas · Energijos sąnaudų ir rodiklių valdymas visose veiklos vietose ŠESD kiekio mažinimas produkto naudojimo etape · Produktų, pasižyminčių dideliu energijos vartojimo efektyvumu, kūrimas ir pateikimas rinkai Kitų išmetamų ŠESD kiekių valdymas · Išmetamo ŠESD kiekio valdymas produktų logistikoje, komandiruočių metu ir pan. Tiekėjų palaikymas · Tiekėjų išmetamo ŠESD kiekio sekimas · Tiekėjų palaikymas ir skatinimas prisijungti prie CDP tiekimo grandinės

Taršos valdymą plečiame visuose lygiuose

Kad problemos būtų išspręstos, reikalinga tiksli informacija. Kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų tašą galėtume tiksliai išmatuoti ir valdyti, ją suskirstėme į tris sferas, kurias apibrėžia ŠESD protokolas atsižvelgiant į taršos artumą prie įmonės ir veiklos operacijų. Tikslus kiekvienos srities išmetamųjų teršalų taško nustatymas padeda optimaliai valdyti šiltnamio efektą sukeliančias dujas. 1 sritis apima šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kurios skleidžiamos į aplinką gaminant produktus „Samsung Electronics“ darbo vietose, o 2 srities netiesioginės emisijos siejamos su energijos, kuri naudojama elektros ir garų generavimui, pirkimu gamybos vietose. 3 sritis apima ne gamybos vietose skleidžiamas emisijas, tai gali būti logistikos veikla, komandiruotės, mūsų tiekimo grandinė ir produktų naudojimas. Šią analizę naudojame tam, kad sistemingai valdytume visą tiesioginę ar netiesioginę gamybos vietų, produktų naudojimo ir mūsų tiekėjų taršą.

Šis informacinis grafikas vaizduoja atitinkamų lygių ŠESD išmetimą. 1 sritis apima tiesiogines ŠESD emisijas, 2 sritis apima netiesiogines elektros, garų skleidžiamas emisijas ir pan., 3 sritis apima visas kitas netiesiogines emisijas, kurias skleidžia logistikos veikla, tiekėjai, naudojami produktai ir pan.
Šis informacinis grafikas vaizduoja atitinkamų lygių ŠESD išmetimą. 1 sritis apima tiesiogines ŠESD emisijas, 2 sritis apima netiesiogines elektros, garų skleidžiamas emisijas ir pan., 3 sritis apima visas kitas netiesiogines emisijas, kurias skleidžia logistikos veikla, tiekėjai, naudojami produktai ir pan.
1 sritis (tiesioginės ŠESD emisijos) ir
2 sritis (netiesioginės elektros skleidžiamos emisijos)

· Mėnesinė visų gamybos vietų išmetamų emisijų kiekio analizė remiantis ŠESD valdymo sistema
· Įmontuota sistema, pasižyminti puslaidininkių apdorojimu su FŠESD valdymo įranga, kurios skaidymo greitis yra 90 % arba didesnis
· Visose gamybos vietose sumontuota aukštos kokybės įranga ir pakeistas patalpų apšvietimas, taikant šviesos diodų įrangą

„Samsung Electronics“ gamybos vietos panoraminė nuotrauka.
3 sritis (visos kitos netiesioginės emisijos, kurias skleidžia logistikos veikla, tiekėjai, naudojami produktai ir pan.)

∙ Vykdyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo projektus, siekiant pagerinti energijos efektyvumą logistikos srityje.
∙ Atrasti šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo projektus, kaip gamybos vietoje pagrindiniams tiekėjams skirtą palaikymą.
∙ Dažniau organizuoti vaizdo konferencijas ir mažinti tarptautinių verslo kelionių skaičių.

Logistikos sunkvežimio nuotrauka („Safety Truck“, priklausantis „Samsung Electronics“)

Mes naudojame pažangias technologijas, kad pagerintume energijos efektyvumą

Naudodama pažangias technologijas, „Samsung Electronics“ tobulėja, kadangi siekia realizuoti aplinkos apsaugos atžvilgiu atsakingą ir patogų gyvenimo būdą. Tam, kad pasiektų šį tikslą, „Samsung“ bendrovės mastu du kartus per metus organizuoja konsultavimo ekologijos temomis grupių susitikimus. Šiuose susitikimuose „Samsung“ dalijasi informacija apie aplinkosaugos reikalavimus ir naujausias technologijas su aplinkosaugos ekspertais iš verslo padalinių ir tyrinėja energiją taupančias technologijas, kad galėtų kurti produktus, pasižyminčius dideliu energijos vartojimo efektyvumu. Lyginant su 2008 m., 2019 m. sumažinome metines energijos sąnaudas 42 %, pradėdami naudoti efektyvius šaldytuvų kompresorius ir oro kondicionierių šilumokaičius.

DI pritaikymo pavyzdys pasaulinėje gamybos vietoje

„Samsung Electronics“ siekia užtikrinti energijos vartojimo efektyvumą ne tik savo produktuose, bet ir visose gamybos vietų naudojamose patalpose. Yeongdeok (Korėja) mokymų centre ir Ho Chi Minh mieste (Vietnamas) esančioje gamybos vietoje įdiegėme stebėjimo sistemą ir aktyviąją aplinkos valdymo sistemą, kuri remiasi DI ir ŠVOK (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) sistemomis. Taikydami DI technologiją, sukūrėme energijos taupymo algoritmą, kuris atsižvelgia į lauko klimato sąlygas, ŠVOK apkrovą ir įrenginių pajėgumą, tai suteikia galimybę optimaliai valdyti infrastruktūros įrangą. Dėl šios priežasties, Ho Chi Minh mieste esanti „Samsung Electronics“ sugebėjo sumažinti energijos suvartojimą 12,4 %. Šią technologija ketinama taikyti Korėjos, JAV ir Pietryčių Azijos gamybos vietose.

DI pritaikymo pavyzdys pasaulinėje gamybos vietoje

„Samsung Electronics“ nuolat plečia atsinaujinančiosios energijos vartojimą.

2018 m. „Samsung Electronics“ pranešė, kad visose savo JAV, Europos ir Kinijos gamybos vietose iki 2020 m. pereis prie 100 % atsinaujinančios energijos. Taip pat siekiant pagerinti atsinaujinančios energijos vartojimą Korėjoje, pažadėjomeSuvone, Hvasonge bei Pjongteke įrengti fotogalvaninės ir geoterminės energijos gamybos įrenginius naujai pastatytose gamybos vietose, esamų gamybos vietų automobilių stovėjimo aikštelėse ir ant stogų. Šiuo tikslu mes parengėme ir vykdėme kiekvienam regionui pritaikytus įgyvendinimo planus: Indijoje pasirašėme elektros tiekimo sutartis su vėjo ir fotogalvaninėmis jėgainėmis; Brazilijoje tam tikra komunalinių paslaugų įmonės tiekiamos energijos dalis yra atsinaujinantys energijos ištekliai; ir Meksikos gamybos vieta įgijo atsinaujinančių energijos išteklių sertifikatus. Dėl šių priežasčių, 2019 m. JAV, Europoje ir Kinijoje 92 % naudojamos energijos yra atsinaujinantys energijos ištekliai. „Samsung Electronics“ toliau plėtos atsinaujinančios energijos naudojimą vietovėse, kuriose galima užtikrinti atsinaujinančios energijos tiekimą.

Saulės ir geoterminių įrenginių nuotraukos automobilių stovėjimo aikštelėse, ant pastatų stogų ir naujos statybvietės mūsų verslo vietovėse Suvone, Hvasonge ir Pjongteke.

Bendrovė vykdo projektus, skirtus kovai su klimato kaita.

„Samsung Electronics“ vykdo projektus, kurių tikslas – ne tik sumažinti pasaulines anglies junginių išlakas, bet ir prisidėti prie geresnės aplinkos kūrimo.
Maždaug 80 % Mombasos miesto (Kenija) gyventojų energijos reikmėms degina anglį, nes elektros tiekimas nėra pakankamas. Deginant anglį išsiskiria kenksmingi junginiai, dėl kurių gerokai padidėjo ankstyvų Kenijos gyventojų mirčių skaičius. Be to, dėl didelio masto anglies deginimo blogėja oro kokybė ir greičiau nyksta miškai.
„Samsung Electronics“ nusprendė padėti išspręsti šią problemą. Pagal savo kovos su klimato kaita veiksmų programą, bendrovė pradėjo kooperuoti su „Green Development“ organizacija ir rado būdų padėti Mombasos gyventojams pradėti gyventi sveikesnėje aplinkoje. Kenijoje galima pigiai išgauti bioetanolį, nes čia gana daug cukraus gamybos įmonių, todėl „Samsung Electronics“ investavo vieną mln. eurų, kad aprūpintų Mombasos gyventojus viryklėmis, kurioms tinka bioetanolis. Bioetanolio karščio efektyvumo rodiklis šešis kartus viršija anglies, taigi buvo pasiektas dvigubas rezultatas – sumažėjo kenksmingų medžiagų išmetimas į orą ir padidėjo viryklių naudojimo saugumas namuose. Platindama šias virykles, „Samsung Electronics“ prisidėjo prie sveikesnio ir saugesnio Mombasos gyventojų gyvenimo ir padėjo sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
„Samsung Electronics“ kartu su „Green Development“ ir toliau dės pastangas atgaivinti regiono ekonomiką ir gerinti aplinką organizuodama gyventojams mokymus viryklių ir bioetanolio pirkimo, gamybos ir pardavimo temomis.

Nuotrauka, iliustruojanti „Samsung Electronics“ projektus, skirtus kovai su klimato kaita
Mūsų aplinką tausojantys produktai daro planetą sveikesnę
Foninė aplinką tausojančių produktų puslapio iliustracija