Su klimatu susijusi veikla

Siekiant sukurti tvarią, ekologišką ateitį, reikia veikti dabar

Bazinės vaizdinės medžiagos puslapio „Klimato kaita“ vaizdas

Klimato kaita, kurią bent iš dalies lėmė iškastinio kuro naudojimas ir dėl kurios pasireiškė visuotinis atšilimas, yra rimta, visam pasauliui poveikį daranti problema. „Samsung Electronics“ pripažino krizės realumą, todėl toliau tęsia savo veiklą įvairiose srityse. Šią veiklą sudaro energiją labai efektyviai naudojančių produktų kūrimas, įrangos įrengimas užtikrinant minimalią šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršą ir naudojant naujos bei atsinaujinančios energijos rūšis.

Klimato kaitos rezultatai 2020 KPI

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų tarša pagal
darbo vietose visame pasaulyje

Informaciniuose paveikslėliuose pateikti šiltnamio efektą sukeliančių dujų/KRW vienetais intensyvumo tikslai „Samsung“ priklausančiose ir naudojamose veiklos vietose visame pasaulyje. Bazinės šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos 2017 m. buvo 3,28 tonos CO2e/mln. KRW, o mūsų tikslas 2020 m. yra 1,55 tonos CO2e/mln. KRW.

Bendras šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio
produkto naudojimo etape

Šis informacinis paveikslėlis rodo sumažėjusias šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas produkto naudojimo etape. Suminis šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų sumažėjimas produkto naudojimo etape nuo 2008 m. iki 2017 m. yra 217 mln. tonų CO2. Suminio sumažinimo tikslas 2020 m., pradedant nuo 2008 m., yra 250 mln. tonų CO2.

Dedame pastangas reaguoti į klimato kaitos krizę

Keturis kartus per metus renkasi šiltnamio efektą sukeliančių dujų taryba, kad sudarytų kovos su klimato kaita planą ir apžvelgtų rezultatus. Dalyviai dalijasi naujausia informacija apie klimato kaitą, sudaro išsamų veiksmų planą ir apžvelgia pasiekimus praėjusį ketvirtį. „Samsung Electronics“ yra įdiegusi sisteminio valdymo procesą (pavaizduotas toliau), kad sumažintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršą visu mūsų produktų gyvavimo laikotarpiu, įskaitant gamybos, platinimo ir naudojimo laikotarpius.

Kovos su klimato kaita strategija ir veiksmų planai

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos sumažinimo darbo aikštelėse piktograma

· „F-Gas“ sumažinimo įrangos puslaidininkių gamybos procese naudojimas
· Energijos naudojimo mažinimo projektų valdymas, energijos naudojimo efektyvumo didinimas

Energijos naudojimo valdymo plėtimo darbo aikštelėse piktograma

· Energijos naudojimo valdymo sistemų įdiegimas visose darbo aikštelėse ir sertifikatų išlaikymas (nuo 2013-ųjų)
· Visų darbo aikštelių energijos sąnaudų ir rodiklių valdymas

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos produktų naudojimo etape sumažinimo piktograma

· Energiją labai efektyviai naudojančių produktų kūrimas ir pristatymas

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos kituose etapuose valdymo piktograma

· Šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos produktų logistikoje, verslo kelionėse ir pan. (nuo 2009-ųjų)

Tiekėjų valdymo piktograma

· Tiekėjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos stebėjimas (nuo 2012-ųjų)

Taršos valdymą plečiame visuose lygiuose

Kad problemos būtų išspręstos, reikalinga tiksli informacija. Kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų tašą galėtume tiksliai išmatuoti ir valdyti, ją suskirstėme į sferas, kurias apibrėžia šiltnamio efektą sukeliančių dujų protokolas atsižvelgiant į taršos artumą prie įmonės ir veiklos operacijų. Tikslios taršos vietos nustatymas kiekviename lygyje – tai šiltnamio efektą sukeliančių dujų optimalaus valdymo pagrindas. „Scope 1“ nurodo šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kurios išskiriamos produktus gaminant „Samsung Electronics“ darbo aikštelėse, „Scope 2“ nurodo netiesioginę taršą, kuri susijusi su darbo aikštelių energijos pirkimu elektrai ir garams generuoti. „Scope 3“ apima taršą ne darbo aikštelėse, pavyzdžiui, taršą dėl logistikos veiklos, verslo kelionių, mūsų tiekimo grandinės ir mūsų produktų naudojimo. Šią analizę naudojame tam, kad sistemingai valdytume visą tiesioginę ar netiesioginę darbo aikštelių, produktų naudojimo ir mūsų tiekėjų taršą.

Šiame informaciniame grafike pateikta šiltnamio efektą sukeliančių dujų tarša atitinkamose sferose. „Scope 1“ nurodo tiesioginę šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršą, „Scope 2“ nurodo taršą dėl elektros energijos, garų ir pan. generavimo, o „Scope 3“ nurodo visą kitą netiesioginę taršą dėl logistikos veiklos, tiekėjų, produktų naudojimo ir t. t.
„Scope 1“ (tiesioginė šiltnamio efektą sukeliančių dujų tarša) ir „Scope 2“(dėl elektros energijos, garų ir pan. generavimo)

· Darbo aikštelių visame pasaulyje taršos pagal šiltnamio efektą sukeliančių dujų valdymo sistemą mėnesinė analizė
· Įrengta šiltnamio efektą sukeliančių dujų skaidymo įranga puslaidininkių apdorojimo linijoje; skaidymo rodiklis yra 90 % arba daugiau
· Darbo aikštelėse visame pasaulyje rengta dideliu efektyvumu pasižyminti įranga ir vidaus apšvietimo sistemoje pereita prie šviesos diodų lempų naudojimo

„Samsung Electronics“ darbo aikštelės panoraminė nuotrauka
„Scope 3“ (visa kita netiesioginė tarša dėl logistikos veiklos, tiekėjų, produktų naudojimo ir t. t.)

∙ Vykdyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo projektus, siekiant pagerinti energijos efektyvumą logistikos srityje.
∙ Atrasti šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo projektus kaip gamybos vietoje pagrindiniams tiekėjams skirtą palaikymą.
∙ Dažniau organizuoti vaizdo konferencijas ir mažinti tarptautinių verslo kelionių skaičių.

Logistikos sunkvežimio nuotrauka („Samsung Electronics“ „Safety Truck“
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos sumažinimas
produkto naudojimo fazėje
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos sumažinimas produkto naudojimo fazėje
Praėjusių dvejų metų
vertinimas.

* Vienetai: mln. t CO2
* Duomenų rinkimo aprėptis: aštuonios pagrindinės produktų kategorijos (mobilieji telefonai, nešiojamieji kompiuteriai, televizoriai, monitoriai, šaldytuvai, skalbyklės, oro kondicionieriai ir spausdintuvai)
* Sukaupimas nuo 2009-ųjų

Energijos naudojimo efektyvumui padidinti naudojame pažangią technologiją

Naudodama pažangias technologijas, „Samsung Electronics“ tobulėja, kadangi siekia realizuoti aplinkos apsaugos atžvilgiu atsakingą ir patogų gyvenimo būdą. Kad pasiektų šį tikslą, „Samsung“ bendrovės mastu du kartus per metus organizuoja konsultavimo ekologijos temomis grupių susitikimus. Šių susitikimų metu „Samsung“ dalijasi informacija apie aplinkosaugos reikalavimus ir naujausias technologijas su aplinkosaugos ekspertais iš verslo padalinių bei vysto energiją taupančias technologijas, kad sukurtų produktus, pasižyminčius aukštu energijos vartojimo efektyvumu. 2017 m. „Samsung“ pristatė gaminius su energiją tausojančiomis technologijomis, pvz., „Quick Drive“, skirtą skalbyklėms ir efektyviai energiją vartojantiems ventiliatoriams išoriniuose oro kondicionieriuose. Įdiegus šias technologijas, energijos suvartojimo efektyvumas pagerėjo 36 %, palyginti su 2008 m. Dėl šio energijos suvartojimo efektyvumo sumažėjo vartotojų suvartojamas energijos kiekis ir išlaidos energijai bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos.

Šiame informaciniame paveikslėlyje parodytas energetinis efektyvumas produkto naudojimo etape.  2017 m. vidutinis energijos suvartojimas sumažėjo 36 %, o suminis šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų sumažėjimas sudaro 217 mln. tonų, palyginti su 2008 m.
Šiame informaciniame paveikslėlyje parodytas energijos suvartojimas ir tikslai „Samsung“ gamybos vietose visame pasaulyje. „Samsung“ 2017 m. sutaupė 30,46 mlrd. KRW išlaidų elektrai ir 28,13 mlrd. KRW išlaidų komunalinėms paslaugoms. Buvo sutaupyta 22 % elektros, 12 % šildymo, ventiliavimo, oro kondicionavimo (ŠVOK), 18 % veiklos ir valdymo, 10 % suslėgto oro, 12 % azoto generatorių, 9 % vandens, 8 % garų, 1% dujų ir 8 % išlaidų įvairiose kitose srityse.

Padidėjus gamybos apimtims, reikia daugiau gamybos vietų, taigi ir didesnio energijos suvartojimo. Siekiant sumažinti energijos suvartojimą, mes didiname gamybos pajėgumus; „Samsung“ nustatė 24 energijos taupymo standartus, susijusius su efektyvia gamyba. Naujose vietose buvo sukurtos energiją taupančios technologijos, atsižvelgiant į įrangos savybes; taip pat buvo panaudotos likusios nuo ankstyvųjų proceso dizaino etapų, siekiant pagerinti energijos efektyvumą. Todėl, nors gamyba išaugo, mes 2017 m. sutaupėme 58,6 mlrd. KRW užjūryje dėl mažesnių elektros ir komunalinių paslaugų išlaidų.

Šiame informaciniame paveikslėlyje parodytas energijos suvartojimas ir tikslai „Samsung“ gamybos vietose visame pasaulyje. „Samsung“ 2017 m. sutaupė 30,46 mlrd. KRW išlaidų elektrai ir 28,13 mlrd. KRW išlaidų komunalinėms paslaugoms. Buvo sutaupyta 22 % elektros, 12 % šildymo, ventiliavimo, oro kondicionavimo (ŠVOK), 18 % veiklos ir valdymo, 10 % suslėgto oro, 12 % azoto generatorių, 9 % vandens, 8 % garų, 1% dujų ir 8 % išlaidų įvairiose kitose srityse.

Bendrovė „Samsung“ nuolat plečia atsinaujinančiosios energijos naudojimą.

„Samsung“ vietose pasaulyje ir toliau bus plečiamas atsinaujinančiosios energijos naudojimas, siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją ir apsaugoti aplinką. Šiam tikslui pasiekti mes diegiame saulės baterijas laisvose vietose, pvz., ant automobilių stovėjimo aikštelių ir pastatų stogų Korėjoje. Regionuose, kuriuose yra pakankama atsinaujinančiosios energijos infrastruktūra, pvz., JAV, Europoje ir Kinijoje, mūsų tikslas yra gauti 100 % atsinaujinančiosios energijos savo gamykloms, biurams ir darbo įrengimams.

Atsinaujinančios energijos naudojimas darbo aikštelėse visame pasaulyje

Tokiu būdu mes pasieksime atitinkamą energijos kiekį, kurį pagamina 3,1 GW saulės baterijų elektrinė iki 2020 m.

Naujos ir atsinaujinančios energijos naudojimas

Tokiu būdu mes pasieksime atitinkamą energijos kiekį, kurį pagamina 3,1 GW saulės baterijų elektrinė iki 2020 m.

Mes vykdome tyrimus ir projektus, kuriais siekiama kovoti su klimato kaita

Mūsų bendrovė ieško būdų, kaip reaguoti ir įveikti klimato kaitos iššūkius, todėl nuo 2015 m. atliekame jungtinį tyrimą „CSR Activities to Adjust to Climate Change“. Kartu su Aukštąja aplinkosaugos tyrimų mokykla Valstybiniame Seulo universitete mūsų tyrėjai ėmėsi tirti tris temas: prieiga prie geriamojo vandens, energiją taupantys namai ir šviečiamoji veikla klimato kaitos srityje.

Vykdydami geriamojo vandens projektą, mes įrengėme pusiau nuolatinius geriamojo vandens įrenginius 10-yje vietų Vietname, kuriose buvo sunku užtikrinti geriamojo vandens tiekimą. Todėl vietiniai gyventojai net per didžiausias sausras gali nebesirūpinti prieiga prie vandens, kuris yra gyvybiškai būtinas. O mūsų namų renovacijos projektai neturtingiesiems buvo atnaujinti ir pervadinti vadinamuoju Namų energijos efektyvumo gerinimo statybų projektu. Pagal šį projektą, kuriami namai su gyvenamąja aplinka, kuri taupo energiją ir už žemą kainą izoliuoja juos nuo vasaros karščių ir žiemos šalčių. 61 namo tyrimas 2017 m. parodė, kad vidutinis namuose per metus suvartojamas energijos kiekis sumažėjo perpus, todėl sumažėjo pažeidžiamų visuomenės narių išlaidos energijai. Šios pastangos neapsiribojo vien ekonomine nauda. Tai taip pat sumažino susijusių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją dėl energijos gamybos 43 tonomis CO2e per metus.

Galiausiai, „Samsung“ išmaniosios mokyklos platformoje sukūrėme specializuotą švietimo medžiagą apie klimato kaitą, skirtą mokytojams ir mokiniams. Naudodamiesi šia medžiaga, išugdėme 300 ekspertų lektorių ir pasiūlėme pavyzdines klases 2200 vaikų 11 pradinių mokyklų. Tokiu būdu mes padedame mūsų ateities kartai suprasti klimato kaitos rimtumą ir tai, kaip svarbu, kad siektume išspręsti šią problemą.

Geriamojo vandens fontanėlio darželyje Tai Ngujene, Vietname, nuotrauka
Mūsų ekologiški produktai prisideda prie planetos sveikatos
Puslapio „Ekologiški produktai“ fono vaizdas