Aplinką tausojantys produktai

Mūsų aplinką tausojantys produktai daro planetą sveikesnę

Svarbus aplinką tausojančių produktų puslapio vizualinis elementas

„Samsung Electronics“ teikia pirmenybę aplinkosaugai nuo pat produkto planavimo iki utilizavimo etapo. Mūsų 2004 m. patvirtinto ekologinio projektavimo proceso esmė – kruopščiai nustatyti galimą produkto poveikį aplinkai. Labai stengiamės, kad mūsų produktai būtų tiek pat ekologiški, kiek ir funkcionalūs. Tai darome įvairiais būdais – nuo išteklių taupymo ir naujų, pažangių produktų kūrimo iki užtikrinimo, kad jie būtų lengvai perdirbami pasibaigus naudojimo ciklui. Dėl šios priežasties mūsų produktai visame pasaulyje pripažįstami kaip tausojantys aplinką.

Aplinką tausojančių produktų kūrimas KPI

Aplinką tausojančių produktų kūrimas 2019 m. siekė 97 %.
Nuo 2019 m. „env‘t“ ženklu sertifikuotų modelių yra daugiau nei 900.
Svarbių produktų poveikio aplinkai vertinimas

„Samsung Electronics“ atlieka produktų poveikio aplinkai vertinimą, pradėdama nuo produkto kūrimo etapo, pagal specialią vertinimo sistemą. Siekdami pelnyti visuomenės pasitikėjimą vertinimo sistema, pradėjome taikyti ekologinio ženklo sertifikavimo kriterijus, pagal kuriuos išduodamas Korėjos aplinkos ministerijos suteikiamas sertifikatas, JAV elektronikos produktų poveikio aplinkai vertinimo priemonės (EPEAT) sertifikatas ir JAV buitinės technikos gamintojų asociacijos (AHAM) sertifikatas.

Produktų poveikis aplinkai – gyvavimo ciklo vertinimas

Siekiant įvertinti galimą mūsų gaminių poveikį aplinkai per visą jų gyvavimo ciklą, pvz., gamybos, naudojimo ir šalinimo metu, „Samsung Electronics“ atlieka gyvavimo ciklo vertinimus (GCV) ir šiuos rezultatus pritaiko produktų kūrimo metu. 2019 m. GCV buvo atliktas vertinant 24 colių monitorius, tokiu būdu dėl gautų rezultatų JAV pavyko įgyti UL ekologinio gaminio deklaraciją (EGD). „Samsung Electronics“ 12-oje aplinką veikiančių sričių¹⁾ išanalizavo, kokį poveikį monitorius daro visuotiniam atšilimui kiekvieno gyvavimo ciklo etapu, pvz., prieš gamybą, gamybos metu, platinimo metu, naudojimo metu ir šalinimo metu.
Iš gautų rezultatų buvo matyti, kad aplinka 76 % yra paveikiama monitoriaus „naudojimo“ stadijoje. Taip nutinka dėl to, kad monitoriaus „naudojimo“ laikotarpiu, generuojant elektros energiją, išskiriamas didelis kiekis šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Ateityje mes atsižvelgsime į šiuos analizės rezultatus ir kūrimo etape stengsimės sumažinti monitorių energijos suvartojimą ir budėjimo veiksenos vartojamąją galią.

"Vaizdas, kuriame matomi 24 colių monitoriaus (S24E650PL) visuotinio atšilimo poveikio įvertinimo rezultatai 21,7 %: Prieš gamybą 0,3 %: Gamyba 0,7 %: Platinimas 75,6 %: Naudojimas 1,7 %: Šalinimas"
24 colių monitoriaus (S24E650PL) aplinkos poveikio rezultatai 21,7 %: Prieš gamybą 0,3 %: Gamyba 0,7 %: Platinimas 75,6 %: Naudojimas 1,7 %: Šalinimas

Produktuose esančios aplinką veikiančios medžiagos
yra griežtai kontroliuojamos, siekiant užtikrinti saugų naudojimą

Vadovaudamasi principu „jokio kompromiso aplinkosaugos klausimais“, „Samsung Electronics“ atidžiai kontroliuoja aplinkosaugai jautrių medžiagų naudojimą. Remdamiesi griežtesniais tarptautiniais aplinkosaugos reglamentais, suformulavome produktuose naudojamų medžiagų valdymo standartus ir vykdome visų naudojamų komponentų ir žaliavų griežtas preliminarias patikras ir vėlesnius valdymo veiksmus. Savanoriškai parengėme ne tik ribojamų medžiagų, bet ir potencialiai aplinkosaugai jautrių medžiagų naudojimo mažinimo planus, pavyzdžiui, polivinilchlorido (PVC), brominto antipireno (BFR), berilio ir stibio. Kartu nuolat mažiname aplinkai jautrių medžiagų naudojimą produktuose.
„Samsung Electronics“ pradėjo aktyviai kontroliuoti aplinkai jautrių medžiagų naudojimą 2004 m. – dvejais metais anksčiau, nei ES patvirtino Pavojingjų cheminių medžiagų naudojimo apribojimo (RoHS) direktyvą. Akstinas sukurti griežtą vidinę valdymo sistemą, prieš ES priimant šią direktyvą, buvo „Samsung Electronics“ valdymo filosofija, kurioje aplinkosaugai teikiamas prioritetas. Nuo 2005-ųjų turime laboratoriją, kurioje analizuojamos aplinkai galinčios pakenkti medžiagos ir lakieji organiniai junginiai, taip pat esame parengę vidinės stebėsenos sistemą. Taip pat mūsų aplinkos analizės laboratorija buvo įkurta pagal Korėjos laboratorijos akreditavimo programos (KOLAS) sertifikatą, tai 2019 m. padidino mūsų duomenų analizės ir eksperimentinių galimybių patikimumą.

Aplinkai galinčių pakenkti medžiagų valdymo nuotrauka
Aplinkai galinčių pakenkti medžiagų valdymo nuotrauka
Medžiagų, susijusių su produktų gamyba, klasifikavimo vaizdas Draudžiamos medžiagos: Medžiagos yra kontroliuojamos pagal reglamentą ar konvenciją bei savanorišką ir laipsnišką naudojimo nutraukimą dėl galimo jų neigiamo poveikio aplinkai ar sveikatai Potencialiai pavojingos medžiagos: Medžiagos, kurioms reikalingas stebėjimas, ateityje gali būti kontroliuojamos.
Medžiagų, susijusių su produktų gamyba, klasifikavimas Draudžiamos medžiagos: Medžiagos yra kontroliuojamos pagal reglamentą ar susitarimą ir laipsniškąjį naudojimo nutraukimą dėl galimo jų neigiamo poveikio aplinkai ar sveikatai Potencialiai pavojingos medžiagos: Medžiagos, kurioms reikalingas stebėjimas, ateityje gali būti kontroliuojamos.
„Samsung Electronics“ aplinkai galinčių pakenkti cheminių medžiagų valdymo istorija
Tai yra vaizdas, rodantis „Samsung Electronics“ pavojingų medžiagų valdymo istoriją. 2019 m.: – Apriboti papildomi aštuonių rūšių ftalatai (DINP, DIDP, DnOP, DnHP, DMEP, DIPP, nPIPP, DnPP)     – Apriboti sterilizatoriai / antikorozinės medžiagos produktams su oro kondicionieriais ir oro valymo filtrais (PHMG, PGH, PHMB, CMIT, MIT) 2018 m.: Apribotas keturių rūšių ftalatų (DEHP, BBP, DBP, DIBP) naudojimas visuose komponentuose 2016 m.: Apribotas keturių rūšių ftalatų (DEHP, BBP, DBP, DIBP) naudojimas naujuose komponentuose 2015 m.: Apribotas heksabromociklododekano (HBCD) ir nonilfenolio naudojimas 2013 m.: Pristatyti produktai be ftalatų ir stibio (kai kurie nešiojamųjų kompiuterių, televizorių, monitorių ir namų kino sistemų produktų komponentai) 2012 m.: – Pristatyti produktai be PVC (kai kurie nešiojamųjų kompiuterių, televizorių, monitorių ir namų kino sistemų produktų komponentai)     – Apribotas chlorintų antipirenų naudojimas mobiliuosiuose telefonuose ir MP3 grotuvuose 2011 m.: Pristatyti mobilieji telefonai, kuriuose visiškai nėra berilio junginių 2010 m.: – Apribotas kobalto chlorido naudojimas     – Išleisti nauji mobilieji telefonai, fotoaparatai ir MP3 grotuvai, kuriuose visiškai nėra BFR ir PVC 2008 m.: – Apribotas perfluoroktano sulfoninės rūgšties (PFOS) ir stibio junginių naudojimas     – Pristatyti mobilieji telefonai, kuriuose visiškai nėra BFR ir PVC (kai kurie modeliai) 2006 m.: – Sudarytas planas mažinti BFR ir PVC naudojimą 2005 m.: – Apribotas PBB ir PBDE naudojimas produktuose ir BFR naudojimas pakuotėse     – Parengta techninė schema, skirta BFR naudojimui sumažinti (tiekimo grandinės tobulinimas) 2004 m.: Visiškai pašalintas kadmis (Cd), švinas (Pb), gyvsidabris (Hg) ir šešiavalentis chromas (Cr6+) 2003 m.: Pradėti taikyti medžiagų naudojimo produktuose kontrolės standartai
2019 m.: – Apriboti papildomi aštuonių rūšių ftalatai (DINP, DIDP, DnOP, DnHP, DMEP, DIPP, nPIPP, DnPP) – Apriboti sterilizatoriai / antikorozinės medžiagos produktams su oro kondicionieriais ir oro valymo filtrais (PHMG, PGH, PHMB, CMIT, MIT) 2018 m.: Apribotas keturių rūšių ftalatų (DEHP, BBP, DBP, DIBP) naudojimas visuose komponentuose 2016 m.: Apribotas keturių rūšių ftalatų (DEHP, BBP, DBP, DIBP) naudojimas naujuose komponentuose. 2015 m.: Apribotas heksabromociklododekano (HBCD) ir nonilfenolio naudojimas. 2013 m.: Pristatyti produktai be ftalatų ir stibio (kai kurie nešiojamųjų kompiuterių, televizorių, monitorių ir namų kino sistemų produktų komponentai) 2012 m.: – Pristatyti produktai be PVC (kai kurie nešiojamųjų kompiuterių, televizorių, monitorių ir namų kino sistemų produktų komponentai) – Apribotas chlorintų antipirenų naudojimas mobiliuosiuose telefonuose ir MP3 grotuvuose 2011 m.: Pristatyti mobilieji telefonai, kuriuose visiškai nėra berilio junginių 2010 m.: – Apribotas kobalto chlorido naudojimas – Išleisti nauji mobilieji telefonai, fotoaparatai ir MP3 grotuvai, kuriuose visiškai nėra BFR ir PVC 2008 m.: – Apribotas perfluoroktano sulfoninės rūgšties (PFOS) ir stibio junginių naudojimas – Pristatyti mobilieji telefonai, kuriuose visiškai nėra BFR ir PVC (kai kurie modeliai) 2006 m.: – Sudarytas planas mažinti BFR ir PVC naudojimą 2005 m.: – Apribotas PBB ir PBDE naudojimas produktuose ir BFR naudojimas pakuotėse – Parengta techninė schema, skirta BFR naudojimui sumažinti (tiekimo grandinės tobulinimas) 2004 m.: Visiškai pašalintas kadmis (Cd), švinas (Pb), gyvsidabris (Hg) ir šešiavalentis chromas (Cr6+) 2003 m.: Pradėti taikyti medžiagų naudojimo produktuose kontrolės standartai

Mes taikome „Eco-Partner“ sertifikavimo sistemą, kuri suteikia mums galimybę atidžiai valdyti tiekimo grandinę

„Samsung Electronics“ atlieka visų tiekėjų produktų ir dalių „Eco-Partner“ vertinimą, siekiant atidžiai ištirti produktus ir jų dalis.
Mes sertifikatą suteikiame įvertindami jų atitiktį mūsų produktuose naudojamų medžiagų valdymo standartams ir tiekėjo aplinkos kokybės valdymo sistemą. Tiekėjai pateikia produktų aplinkosaugos ataskaitą, kurioje pateikiamas jų pavojingų medžiagų informacijos įrodymas bei duomenys iš žaliavų įmonės. Tada „Samsung Electronics“ nuodugnų vertinimą atlieka įmonės darbuotojams lankantis tiekėjo gamyklose, kad būtų patikrinta atitiktis pateiktiems dokumentams. Siekiant išsaugoti „Eco-Partner“ sertifikatą, tiekėjai turi būti tikrinami kas dvejus metus, nepraėjusieji audito yra pašalinami iš tiekimo grandinės. Tokiais būdais siekiame savo tiekėjus įtraukti į dalyvavimą mūsų ekologiško valdymo iniciatyvose. Užuot atlikę vienkartinį vertinimą, kontrolę bei vertinimą vykdome nuolat – taip užtikriname tvarios tiekimo grandinės valdymą.

„Eco-Partner“ sertifikavimo proceso nuotrauka

Bendrovė „Samsung Electronics“ tęsia tyrimus, ieškodama energijos taupymo būdų

Bendrovė „Samsung Electronics“ nenuilstamai siekia gaminti taupiai energiją vartojančius produktus, kurie vartoja mažiau energijos, o jų našumas gerėja. Jei produktas gali pasižymėti netgi geresniu darbo našumu vartodamas mažiau energijos, tuomet klientai gali sutaupyti, mažiau išleisdami energijai. Mažiau energijos suvartojama elektrai gaminti, todėl mažėja išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. 2019 m. gamyboje naudodami inovatyvias energiją taupančias technologijas, sugebėjome sumažinti savo produktų energijos suvartojimą 42 %, palyginti su 2008 m. Tai reiškia, kad mums pavyko sukurti didesniu funkcionalumu pasižyminčius produktus, kurie vartoja perpus mažiau energijos. Vis dėlto dirbame ir toliau: vykdome tyrimus ir kuriame pažangiausias technologijas, kurios dar labiau mažina energijos suvartojimą.

Energetiškai efektyvaus produkto nuotrauka

„Samsung Electronics“ pastangos kurti ekologiškus produktus pripažintos visame pasaulyje

Daugelyje šalių, įskaitant JAV, Europą, Kiniją ir Braziliją, pripažįstama, kad „Samsung Electronics“ produktai yra ekologiški, todėl šiose šalyse jiems suteikiami ekologiškumo sertifikatai, pavyzdžiui, ekologiniai ženklai ir anglies dioksido emisijos etiketės. Tai pavyko pasiekti dėl mūsų pastangų vykdyti tyrimus ir kurti produktus, kurie būtų ekologiški ir kuriuose būtų naudojama pažangi technologija. Tačiau darbo dar nebaigėme, „Samsung Electronics“ ir toliau laikysis savo vizijos „PlanetFirst“, didžiausią dėmesį skirdama planetos ir aplinkos tausojimui. Padarysime viską, ką galime, kad gyvenimas būtų ir patogus, ir aplinkosaugos požiūriu tvarus.

Tai pasaulinis „Samsung Electronics“ „env‘t“ ženklas ir „env‘t“ deklaracijos ženklas. Pasaulinį „env‘t“ ženklą turi Korėja, Kinija, Švedija, Šiaurės Europa, Rusija, JAV ir Brazilija. Į „env‘t“ produkto deklaracijos ženklą patenka JK „Carbon Trust“, „Korean Water Footprint“ ir JAV UL EPD.
Tai pasaulinis „Samsung Electronics“ „env‘t“ ženklas ir „env‘t“ deklaracijos ženklas. Pasaulinį „env‘t“ ženklą turi Korėja, Kinija, Švedija, Šiaurės Europa, Rusija, JAV ir Brazilija. Į „env‘t“ produkto deklaracijos ženklą patenka JK „Carbon Trust“, „Korean Water Footprint“ ir JAV UL EPD.

Taupykite, naudokite ilgiau ir pakartotinai naudokite

Išteklių efektyvumo puslapio fono elementas