Aplinką tausojančios gamybos vietos

Mūsų aplinką tausojančios gamybos vietos sugyvena su gamta

Svarbus aplinką tausojančių gamybos vietų puslapio vizualinis elementas

Visos „Samsung Electronics“ gamybos vietos yra įgijusios aplinkosaugos valdymo sertifikatus. Tačiau mūsų su aplinkos tausojimu susijusios pastangos tęsiasi toliau, mes neapsiribojame gamybos vietomis. Visose mūsų gamybos vietose mes identifikuojame aplinkosaugos problemas ir siūlome sprendimus. Mes siekiame, kad mūsų sprendimai nebūtų trumpalaikiai arba pradėti taikyti per vėlai. Aptinkame reikiamas problemas ir atitinkamai stengiamės imtis prevencinių veiksmų visoje gamybos sistemoje. Tuo pačiu metu už gamybos vietų ribų mes kartu su vietos bendruomenėmis su užsidegimu dalyvaujame biologinės įvairovės apsaugos darbe, kad apsaugotume ekosistemą.

Patvirtinę aplinkosaugos valdymo sistemą,
visose gamybos vietose įvedėme integruotą valdymą

Kad galėtų vykdyti ekologišką valdymą, „Samsung Electronics“ gamybos vietas valdė remdamasi tarptautiniais aplinkosaugos valdymo standartais. Visos mūsų pasaulyje esančios gamybos vietos turi Tarptautinės standartizacijos organizacijos aplinkosaugos valdymo sertifikatą, ISO 14001 ir energijos valdymo sertifikatą, ISO 50001. Įmonės, kurios siekia gauti šiuos sertifikatus, privalo vadovautis aplinką tausojančiais verslo valdymo principais ir turėti iškeltus konkrečius aplinkosaugos tikslus bei veiksmų planus.
Įmonės privalo praeiti įvairias patikras, susijusias su veiksmų įgyvendinimu, pvz., pajėgumu paskirstyti išteklius siekiant įgyvendinti detalų veiksmų planą ir efektyviai atlikti atitinkamas užduotis. Be to, siekiant išsaugoti sertifikatus, įmones kasmet turi tikrinti priežiūros auditas ir kas 3 metus pakartotinio pažymėjimų išdavimo auditas. Visos „Samsung Electronics“ gamybos vietos sėkmingai išlaikė visus šiuos griežtus sertifikavimo procesus, tačiau nesustojome toliau tobulėti, mes nustatėme standartus, kurie yra dar griežtesni už šiuos tarptautinius sertifikavimo reikalavimus, ir atitinkamai valdome savo gamybos vietas. Taip pat siekiant užtikrinti sistemingą organizacijos darbą, mums padeda visuotinis EHS centras (aplinka, sveikata ir saugumas) ir visuotinis CS centras (klientų pasitenkinimas).

Aplinką tausojančių gamybos vietų KPI

Aplinkosaugos valdymo sistemos sertifikavimo rodiklis
Šiame vaizdinyje matomas aplinkosaugos valdymo sistemos sertifikavimo rodiklis, kuris 2019 m. pasiekė 100 %. Tai reiškia, kad mūsų 36 gamybos įmonės turi ISO 14001, OHSAS 18001 sertifikatus.
36 mūsų gamybos įmonės yra su ISO 14001 ir OHSAS 18001 sertifikatais

Mes rengiame šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų sumažinimo politikas ir jas įgyvendiname

Yra veiksmai, kurių galima imtis bendrovės lygiu, siekiant kovoti su klimato kaita. Viena iš tokių priemonių yra objektyviai ir skaidriai išmatuoti esamą padėtį ir nustatyti potencialius būdus jai pagerinti. Šiuo tikslu bendrovė „Samsung Electronics“ kasmet tikrina savo šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, užsakydama tyrimą iš trečiųjų šalių. Be to, remdamiesi vidinių įmonės tikrintojų išvadomis, mes ieškome būdų emisijoms sumažinti ir nuolat imamės veiksmų situacijai gerinti. Viena iš pagrindinių sričių, kuriai skiriame dėmesio, mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, yra nuolatinės pastangos mažinti fluorintų dujų emisijas, kurios daro didelę įtaką globaliniam atšilimui. Dėl šios priežasties mūsų puslaidininkių gamyboje buvo pasiekta žymi pažanga.

Suminė FŠESD mažinimo padėtis „Samsung“ padaliniuose Korėjoje ir ŠESD emisijų mažinimas 2019 m.

Mes glaudžiai bendradarbiaujame su tiekėjais, kad sumažintume šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą

Siekdama paremti tiekėjų atsinaujinančios energijos naudojimą, 2019 m. „Samsung Electronics“ prisijungė prie CDP tiekimo grandinės. Nuo to laiko mes prisidedame prie sveikesnės aplinkos kūrimo ir rekomenduojame 200 geriausių tiekėjų (pagal pirkimo sumą) nustatyti atsinaujinančios energijos naudojimo tikslus. „Samsung Electronics“ tiekėjams, kurie atlieka 80 % pardavimų, sudarinėjome klausimynus, susijusius su CDP klimato kaita, tyrėme šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir atsinaujinančios energijos naudojimą. Daugelis tiekėjų į klausimyną pateikė atsakymus, taip pat tiekėjai, kurie savo noru nustatė šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslus, buvo papildomai skatinami. „Samsung Electronics“ toliau teiks paramą ir glaudžiai bendradarbiaus su tiekėjais, kad jie galėtų domėtis anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika ir suvienyti pastangas.

Pušyno nuotrauka

Siekdami apsaugoti Žemę,
remiame biologinės įvairovės išsaugojimo iniciatyvas

„Samsung Electronics“ lyderiai ir darbuotojai dalyvauja sveikos ekosistemos kūrimo veikloje. „Samsung Electronics“ siekia išsaugoti biologinę įvairovę, taip pat vykdomos kampanijos, norima padidinti suvokimą apie biologinės įvairovės svarbą, jose skatinami aktyviai dalyvauti mūsų vadovai ir darbuotojai.

Šiame informaciniame grafike pavaizduota bazinė filosofija ir veiksmų planai, kuriais „Samsung Electronics“ siekia apsaugoti biologinę įvairovę. Bazinė filosofija sako: „Samsung Electronics“ pripažįsta ekosistemų ir biologinės įvairovės naudą bei svarbą. Siekdami sumažinti neigiamą poveikį biologinei įvairovei, mes aktyviai dalyvaujame ekosistemų apsaugos iniciatyvose.“ Veiksmų planai: 1) visi darbuotojai biologinės įvairovės apsaugą pripažįsta kaip vieną iš pagrindinių ekologiško valdymo vertybių; 2) Įvertinti ir išanalizuoti produkto poveikį per jo gyvavimo ciklą ekosistemai ir biologinei įvairovei bei siekti sumažinti bet kokį neigiamą poveikį; 3) Teikti pirmenybę regionams su didesne biologinės įvairovės verte visose darbo aikštelėse Pietų Korėjoje ir užsienyje bei užsiimti biologinės įvairovės apsaugos veikla, kuri patenkina vietos poreikius; 4) nuolat palaikyti ryšį su darbuotojais, vietos bendruomenėmis, NVO bei kitais suinteresuotaisiais asmenimis ir padėti vietos bendruomenėms vykdyti biologinės įvairovės apsaugos veiklą.
Šiame informaciniame grafike pavaizduota bazinė filosofija ir veiksmų planai, kuriais „Samsung Electronics“ siekia apsaugoti biologinę įvairovę. Bazinė filosofija sako: „Samsung Electronics“ pripažįsta ekosistemų ir biologinės įvairovės naudą bei svarbą. Siekdami sumažinti neigiamą poveikį biologinei įvairovei, mes aktyviai dalyvaujame ekosistemų apsaugos iniciatyvose.“ Veiksmų planai: 1) visi darbuotojai biologinės įvairovės apsaugą pripažįsta kaip vieną iš pagrindinių ekologiško valdymo vertybių; 2) Įvertinti ir išanalizuoti produkto poveikį per jo gyvavimo ciklą ekosistemai ir biologinei įvairovei bei siekti sumažinti bet kokį neigiamą poveikį; 3) Teikti pirmenybę regionams su didesne biologinės įvairovės verte visose darbo aikštelėse Pietų Korėjoje ir užsienyje bei užsiimti biologinės įvairovės apsaugos veikla, kuri patenkina vietos poreikius; 4) nuolat palaikyti ryšį su darbuotojais, vietos bendruomenėmis, NVO bei kitais suinteresuotaisiais asmenimis ir padėti vietos bendruomenėms vykdyti biologinės įvairovės apsaugos veiklą.
Nykstančių rūšių buveinių apsauga

Regionuose, kuriuose veikia mūsų gamybos vietos, nustatėme nykstančias rūšis ir kartu su atitinkamomis organizacijomis, įskaitant vietos bendruomenes, viešąsias institucijas ir mokslo įstaigas, rengiame biologinės įvairovės apsaugos kampanijas.

Šiame informaciniame grafike pavaizduotos pagal regionus suskirstytos nykstančios rūšys vietinėse gamybos vietovėse. Suvono komplekse yra viena varliagyvių rūšis. Hvasongo komplekse yra 12 paukščių rūšių, 2 varliagyvių rūšys, 1 vabzdžių rūšis ir 2 augalų rūšys. Gwangju komplekse yra 2 žinduolių rūšys, 1 paukščių rūšis, 1 žuvų rūšis, 1 vabzdžių rūšis ir 2 augalų rūšys. Yongin komplekse yra 2 varliagyvių rūšys ir 1 vabzdžių rūšis. Asan komplekse yra 5 paukščių rūšys, 2 varliagyvių rūšys ir 1 kita rūšis. Ir galiausiai, Gumi komplekse yra 1 žinduolių rūšis, 1 paukščių rūšis, 1 žuvų rūšis, 1 vabzdžių rūšis, 1 augalų rūšis ir 1 kita rūšis.

Baltasprandžių gervių apsauga – Jaepyeong atkūrimas (Jaedurumi + Haepyeong pelkės)
2013 m. „Samsung Electronics“ gamybos vieta Gumi, Gyeongsangbuk-do provincijoje pirmoji Korėjoje pasirašė biologinės įvairovės išsaugojimo partnerystę su centrine ir vietos valdžia bei universitetais. Nuo tada mes remiame dirbtinį dviejų nykstančių baltasprandžių gervių (Korėjos gamtos paminklas nr. 203) porų, kurias atgabenome iš Nyderlandų, apvaisinimą. 2016 m. balandį Paukščių ekologinės aplinkos tyrimų institutas sugebėjo sėkmingai veisti paukščius. Ši veikla padės atkurti Haepyeong pelkių – migruojančių paukščių buveinės – ekosistemą ir smarkiai prisidės prie biologinės įvairovės apsaugos.

Pakrančių smėlių kopų
Mūsų Onyang gamybos vietoje, Chungcheongnam-do provincijoje nuo 2008 m. bendradarbiaujame su Geum upės baseino aplinkos biuru, kad išsaugotume pakrantės smėlio kopas, kuriose gyvena dvi nykstančios gyvūnų rūšys – kininiai garniai ir Eremijos driežai. Šiuo metu Boyreong mieste mes remiame tokias veiklas kaip vandenynų valymas, invazinių svetimų augalų šalinimas ir Sohwang smėlio kopų apsauga, o Asane remiame geltonžiedžių plotų kūrimą.

Svetimų žuvų rūšių / augalų naikinimas
Mūsų Giheung ir Hwaseong darbovietės Gyeonggi-do provincijoje kasmet Osan ir Woncheonri upeliuose vykdo ekosistemų išsaugojimo veiklą, naikinamos svetimos gyvūnų rūšis, šeriami laukiniai gyvūnai ir vykdomos aplinkos apsaugos kampanijos.

Mes stengiamės saugoti aplinką remdamiesi griežtais ir skaidriais principais.
Aplinkos duomenų reklamjuostė