Šis vaizdo įrašas reprezentuoja „Samsung Electronics“ aplinkosaugos valdymą. „Mūsų veikla nėra vien tik pasyvus aplinkosaugos reglamentų ir įstatymų laikymasis. Mes vykdome aplinkosaugos valdymą ir savo klientams siūlome ekologiškus sprendimus bei rodome tvarios ateities kūrimo pavyzdį. Sveika aplinka – tai esminis mūsų ateities dalykas.“

„PlanetFirst“

Tai mūsų šūkis, kuriame atsispindi „Samsung Electronics“ pasiryžimas ir veiksmai prioritetą teikti Žemei ir aplinkai. Įmonė „Samsung Electronics“ aplinkosaugos valdymui, kaip 21-ajam amžiui skirtai filosofijai, pamatus paklojo „Samsung“ aplinkosaugos deklaracijoje 1992-aisiais. Nuo tada mūsų veikla nėra vien tik pasyvus aplinkosaugos reglamentų ir įstatymų laikymasis. Mes vykdome aplinkosaugos valdymą ir savo klientams siūlome ekologiškus sprendimus bei rodome tvarios ateities kūrimo pavyzdį. Sveika aplinka – tai esminis mūsų ateities dalykas.

Aplinkosaugos valdymo sistema

Šis vaizdas reprezentuoja bazinę aplinkosaugos valdymo filosofiją. Apibūdinimas: „Prisidėti prie žmonijos klestėjimo ir saugoti aplinką verslo veiklą vykdant taip, kad pagarbos gyvybei pagrindu būtų gerbiamas žmogus ir gamta.“


Šis vaizdas reprezentuoja su aplinkosaugos valdymu susijusią viziją. Vizija: „Suteikti klientams naujų ekologiškų patirčių ir pasaulio visuomenei tvarios ateities kūrimo pavyzdį rodyti pateikiant pažangių bei ekologiškų produktų ir technologiją.“

Šis vaizdas reprezentuoja aplinkosaugos valdymo šūkį. Šūkis „PlanetFirst“ reiškia: „Vykdome korporacinius socialinius įsipareigojimus ir tvarų valdymą per verslo veiklą, kuri grindžiama principu „Žemė – pirmiausia“.“

2020 KPI: aplinkosaugos valdymas

Bendrovėje „Samsung Electronics“ mes nustatėme šiuos aplinkosaugos valdymo tikslus, kad sumažintume šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, gamintume produktus su minimaliu poveikiu aplinkai ir pasiektume žiedinę ekonomiką.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas produktų naudojimo etape

Šiame informaciniame grafike pateikiamas 2020 m.KPI: aplinkosaugos valdymas. Nuo 2009-ųjų iki 2020-ųjų produktų naudojimo etape siekiama sumažinti bendrai 250 000 000 tonų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Neseniai sukurtų produktų atitiktis ekologinio ženklo standartams

Šiame informaciniame grafike pateikiamas 2020 m.KPI: Aplinkosaugos valdymas: siekiama, kad neseniai sukurtų produktų atitiktis ekologinio ženklo standartams būtų 90 %.

Atliekų produktai, surinkti visame pasaulyje

Šiame informaciniame grafike pateikiamas 2020 m.KPI: aplinkosaugos valdymas: siekiama, kad nuo 2009-ųjų iki 2020-ųjų būtų surinkta bendrai 3 080 000 tonų atliekų produktų.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos intensyvumas

Šiame informaciniame grafike pateikiamas 2020 m.KPI: aplinkosaugos valdymas: tikslinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos intensyvumas darbo aikštelėse visame pasaulyje yra 1,55 tonos CO2e / 100 milijonų KRW.

Atliekų perdirbimo santykis „Samsung“ padaliniuose

Šiame informaciniame grafike pateikiamas 2020 m.KPI: aplinkosaugos valdymas: tikslinis gamybos atliekų perdirbimo rodiklis yra 95 %.

Vandens naudojimo intensyvumas

Šiame informaciniame grafike pateikiamas 2020 m.KPI: aplinkosaugos valdymas: tikslinis vandens naudojimo intensyvumas yra 50 tonų / 100 milijonų KRW.

Su klimatu susijusi veikla

Klimato kaita daro poveikį visoms pasaulio dalims.
Mūsų veiksmai – šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas ir susijusios iniciatyvos – nukreipti į pokyčių, užtikrinančių tvarią, ekologišką ateitį, įgyvendinimas.

Bazinės vaizdinės medžiagos puslapio „Klimato kaita“ vaizdas

Ekologiški produktai

Elektronika gali būti ekologinis sąmoningumas.
Įmonėje „Samsung Electronics“ kurdami visus savo produktus jau nuo planavimo etapo galvojame apie aplinką.
Mes siekiame naudoti pažangią technologiją, kad gyvenimas būtų patogesnis ir ekologiškesnis.

Bazinės vaizdinės medžiagos puslapio „Ekologiški produktai“ vaizdas

Išteklių naudojimo efektyvumas

Ribotus Žemės išteklius reikia tausoti, naudoti ilgiau ir perdirbti.
„Samsung Electronics“ tęsia tyrimus, kad maksimaliai padidintų išteklių naudojimo efektyvumą.

Bazinės vaizdinės medžiagos puslapio „Išteklių naudojimo efektyvumas“ vaizdas

Ekologiškos darbo aikštelės

Reikia rūpintis ir darbo aikštelių, kuriose gaminami produktai, poveikiu aplinkai.
„Samsung Electronics“ ekologiškoms darbo aikštelėms būdingas taikus žmonių ir gamtos sambūvis.

Bazinės vaizdinės medžiagos puslapio „Ekologiškos darbo aikštelės“ vaizdas

Tvari tiekimo grandinė

Su savo partneriais dalydamiesi informacija apie aplinkosaugos valdymo vertybes,
mes kuriame saugesnę ir ekologiškesnę tiekimo grandinę.

Bazinės vaizdinės medžiagos puslapio „Tvari tiekimo grandinė“ vaizdas

Komunikacija ir dalyvavimas

„Samsung Electronics“ skaidriai skelbia savo aplinkos politikos nuostatas ir veiklos rezultatus.
Kad būtų saugoma aplinka, aplinkosaugos valdymo sistemoje atsižvelgiama į pačias įvairiausias nuomones, todėl komunikacija ir dalyvavimas yra atvirtas visiems.

Bazinės vaizdinės medžiagos puslapio „Komunikacija ir dalyvavimas“ vaizdas