Išteklių naudojimo efektyvumas

Tausokite, naudokite ilgiau ir naudokite pakartotinai

Bazinės vaizdinės medžiagos puslapio „Išteklių naudojimo efektyvumas“ vaizdas

Nuo pramonės revoliucijos ekonominį augimą lydėjo neapgalvota gamtos išteklių kasyba ir eksploatavimas Specialistai įspėjo, kad dėl tokios kasybos kils aplinkosaugos problemų ir ateityje ištekliai bus išeikvoti. „Samsung Electronics“ yra susipažinusi su šiais perspėjimais ir taiko įvairius atsakomųjų veiksmų priemones.
Produktų kūrimo ir gamybos procese mes išteklius naudojame efektyviai taikydami technologijos pažangą ir ieškome būtų, kaip pakartotinai panaudoti neišvengiamas atliekas ir gyvavimo ciklą baigusius produktus. Mes ir toliau stengsimės gaminti geresnius produktus naudodami mažiau išteklių ir elektronikos atliekas paversdami panaudojamais ištekliais.


Išteklių efektyvumas KPI

Šiame informaciniame paveikslėlyje pateikta pasaulinis produktų atgavimo progresas ir tikslai. Suminis atkurtas kiekis nuo 2009 m. 2030 m. tikslas yra 7,5 mln. tonų pasaulio mastu.

Suminis grąžintų perdirbti elektroninių atliekų kiekis

Šiame informaciniame paveikslėlyje pateikti plastiko naudojimo tikslai ir suminis atkurtas kiekis nuo 2009 m. 2030 m. tikslas yra 500 000 tonų.

Perdirbto plastiko naudojimas

Šiame informaciniame paveikslėlyje parodytas padidėjęs popierinių pakuočių iš tvarių šaltinių naudojimas; o 2020 m. tikslas yra 100 %.  Popierinės pakuotės iš tvarių šaltinių nurodo į „Sustainable Forest“ sertifikuotą popierių ir perdirbto popieriaus turinį.

Popierinių pakuočių iš tvarių šaltinių naudojimas

paveikslėlyje pateikta pasaulinis produktų atkūrimo progresas ir tikslai. Suminis atkurtas kiekis nuo 2009 m. 2030 m. tikslas yra 7,5 mln. tonų pasaulio mastu.

Atliekų perdirbimo santykis „Samsung“ padaliniuose.

Šiame informaciniame paveikslėlyje pateikti išvalyto vandens naudojimo intensyvumo tikslai, normalizuoti pagal vienetą/KRW. 2020 m. suminio kiekio tikslas yra 50 tonų/100 mln. KRW.

Vandens naudojimo intensyvumas

Mes siekiame realizuoti žiedinę ekonomiką, kai ištekliai būtų nuolat pakartotinai panaudojami.

Kad apsaugotų aplinką krizės metu ir efektyviau naudotų išteklius, „Samsung Electronics“ stengiasi daug dėmesio skirti žiedinei ekonomikai. Keisdama nusistovėjusią išteklių vienkartinio panaudojimo ir išmetimo praktiką, „Samsung“ siekia užtikrinti, kad ištekliai galėtų būti pakartotinai naudojami atkuriant, pakartotinai naudojant ir perdirbant pasenusius gaminius. Sumažindami naudojamų medžiagų įvairovę ir optimizuodami surinkimo būdus, mes sukūrėme gamybos būdus, kad iki minimumo sumažintume išteklių sunaudojimą. Surinkdami pasenusius gaminius, mes atkuriame vertingas medžiagas. Pasinaudodama šia žiedine ekonomika, „Samsung“ sumažina gamybai reikalingų išteklių kiekį, šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir teršalų emisijas dėl atliekų deginimo ir apsaugo dirvą bei požeminį vandenį nuo užteršimo, kurį sukelia sąvartynai.

Svarbiausia, geriausias išteklių taupymo būdas yra kokybiškų ir ilgaamžių produktų gamyba. Didindama savo produktų patvarumą prieš juos išleisdama ir atlikdama griežtų patikimumo bandymų seriją, teikdama patogias remonto paslaugas pasaulinėse priežiūros vietose, įskaitant nuolatinius programinės įrangos atnaujinimus, bendrovė „Samsung“ didina produktų eksploatacijos laiką, kad prisidėtų prie žiedinės ekonomikos ir išteklių tausojimo.

„Samsung Electronics“ taikomos žiedinės ekonomikos struktūra
 

Gyvavimo ciklą baigusiems produktams įkvepiame naujos gyvybės

Perdirbimas yra svarbi žiedinės ekonomikos dalis; perdirbimui būtina priimti atgal senus naudotus gaminius. Ciklinis išteklių naudojimas yra galimas, jeigu pasenę gaminiai nėra išmetami, tačiau išrūšiuoti ir perdirbami, panaudojami ištekliams gauti. „Samsung“ vykdo programą „Re+“ visame pasaulyje, kad būtų panaudoti pasenę gaminiai.
Vykdydami programą „Re+“ sumontavome surinkimo talpyklas keliose vietose, kur yra daug lankytojų. Elektronines atliekas galima nemokamai išmesti, o surinkti gaminiai panaudojami pakartotinai ir perdirbami į vėl galimus naudoti gaminius. Mes pastatėme surinkimo talpyklas „Galaxy Studios“ Čilėje, Australijoje ir Švedijoje 2017 m. ir atkūrėme elektronines atliekas iš šių rinkų. Mes taip pat daug laiko skyrėme lankytojams pristatydami programą „Re+“ ir pabrėždami perdirbimo svarbą. Siekdama pagerinti perdirbimo pastangų efektyvumą, bendrovė „Samsung“ kelia aukštus reikalavimus perdirbimo partneriams ir atidžiai stebi gaminių atkūrimą ir perdirbimo efektyvumą visose šalyse, kuriose pati vykdo veiklą. Tokiu būdu mes sėkmingai atgavome 3,12 mln. tonų gaminių nuo 2009 m. iki 2017 m.

Tai yra „Samsung Electronics“ programos „Re+“ vaizdas. „Re+“ yra geriausiai „Samsung Electronics“ reprezentuojanti išteklių naudojimo efektyvumo programa.

Kai išteklius panaudojamas, jis atgaunamas, perdirbamas ir pakartotinai panaudojamas.

Kad neapsiribotų linijiniu išteklių vartojimu ir išmetimu, bendrovė „Samsung“ imasi įvairios veiklos, kad sukurtų uždaro ciklo perdirbimo sistemą, kuri įgalina naudoti, atgauti, perdirbti ir pakartotinai panaudoti išteklius. Šiuo tikslu mes analizuojame savo gaminių sudėtį, analizuojame rizikas įvairiais atžvilgiais, įskaitant tiekimo tęstinumą, poveikį aplinkai ir ekonominį bei socialinį poveikį, kad padidintume perdirbamų išteklių dalį.

Šiame paveikslėlyje pateikta įprasta mobiliųjų telefonų sudėtis: 35,1 % plastiko, 20,2 % aliuminio, 10,6 % plieno, 10,0 % vario, 8,6 % kobalto ir 15,5 % kitų medžiagų.

Vienas iš „Samsung“ sprendinių perdirbimo srityje yra „Asan“ perdirbimo centras, kurį įsteigė ir valdo „Samsung“. Visi pagrindiniai metalai ir plastikas, kuriuos tiekia šis perdirbimo centras, pakartotinai panaudojami elektronikos gamybai. Nuo įkūrimo 1998 m. „Asan“ perdirbimo centras perdirba elektronikos atliekas. Vien 2017 m. jame buvo apdoroti 357 000 šaldytuvų, skalbyklių, oro kondicionierių ir IT įrenginių, atskirta 26 365 tonos pagrindinių metalų (plieno, vario, aliuminio ir kt.) ir plastiko, kurie bus perdirbti. Plastikas iš elektronikos atliekų, išrūšiuotas „Asan“ perdirbimo centre, tiekiamas plastiko gamintojams, kurie pritaiko juos pakartotiniam naudojimui. Panaudojęs bendradarbiaujant sukurtą technologiją, „Asan“ perdirbimo centras įrengė uždaro ciklo perdirbimo sistemą, kuri įgalina „Samsung“ gaminiuose naudoti atnaujintą plastiką. 2017 m. buvo pagaminta 1500 tonų atnaujinto plastiko šioje uždaro ciklo perdirbimo sistemoje ir panaudota „Samsung“ šaldytuvuose, oro kondicionieriuose ir skalbyklėse. Įvertinus atnaujinto plastiko kiekį, gaunamą iš kitų šaltinių, apie 35 000 tonų buvo panaudota buitinės technikos, televizorių, monitorių ir telefonų kroviklių gamybai. Varis atskiriamas nuo pagrindinių komponentų (laidų, kompresorių ir kt.), perdirbamas ir naudojamas naujos elektronikos gamybai. Kobaltas yra vienas iš pagrindinių mobiliųjų telefonų akumuliatorių gamybai naudojamų išteklių. Kobaltas išgaunamas iš ličio jonų akumuliatorių ir pakartotinai panaudojamas kaip žaliava akumuliatoriams. Be to, mes dedame pastangas įgyvendinti uždaro ciklo pagrindinių metalo išteklių perdirbimą, pvz., naudojame aliuminį, gautą iš išmestų mobiliųjų telefonų, televizorių rėmams kai kuriuose 2017 m. televizorių modeliuose.

Paveikslėlyje pavaizduotas plastiko atliekų perdirbimo procesas „Asan“ perdirbimo centre.
  • Surinkimo ir perdirbimo institucijų sąrašas pagal šalį 92 KB ATSISIŲSTI
  • Pakuočių ir baterijų perdirbimo institucijų Europos šalyse sąrašas 166 KB ATSISIŲSTI

Gamybos atliekas paverčiame ištekliais

Yra didžiulis kiekis atliekų, gaunamų produkto gamybos proceso metu. Gaminant sudėtingus elektronikos įrenginius su daugybe dalių, didelis kiekis susidaro netgi iš išmetamų kiekvienos dalies pakuočių. Galiausiai, daug bandomųjų gaminių, naudojamų pagrindiniam gaminiui pagerinti, išmetami kaip atliekos. Jeigu jie visi būtų deginami arba užkasami, aplinka būtų užteršta, o ištekliai išnaudoti. Apdorodama atliekas per aplinkosaugos atžvilgiu atsakingą perdirbimo bendrovę, „Samsung“ padidina perdirbamų medžiagų atgavimą ir 2016 m. pasiekė bendrą 95 % atliekų perdirbimo tikslą – ketveriais metais anksčiau, nei planuota.

Paveikslėlyje pavaizduotas plastiko atliekų perdirbimo procesas „Asan“ perdirbimo centre.

Siekiame sukurti ekologiškas medžiagas, kad galėtume perdirbti daugiau išteklių

Ekologiškos medžiagos gaunamos perdirbant išteklius, kurie buvo naudoti anksčiau arba apdorojant medžiagas, kuriomis galima pakeisti gamtos išteklius. Šitaip sumažinama aplinkai tenkanti našta. „Samsung Electronics“ gamtos išteklių naudojimą ir padidinti perdirbamų atliekų kiekį siekia sumažinti vykdydama tyrimus bei kurdama įvairius būdus naudoti perdirbtas arba augalinio pagrindo medžiagas.
Pavyzdžiui, naudojame iš perdirbto popieriaus, natūralaus akmens užpildų ir cukranendrių pagamintas pakuotės medžiagas, todėl jas išmetant aplinka nenukenčia. Produktams, kuriems dėl jų dydžio, pavyzdžiui, šaldytuvams, reikia daug pakuotės, naudojame medžiagą, kurią galima panaudoti daugiau kaip 40 kartų – tokiu būdu smarkiai sumažiname išteklių sąnaudas. Be to, 2016-aisiais naudojome perdirbtą plastmasę, kuri buvo surinkta iš elektronikos atliekų, – ši plastmasė sudarė 5 % visos plastmasės, reikalingos naujiems produktams pagaminti.

Ekologiškų medžiagų naudojimas
PCM plastmasės nuotrauka

VPP plastikas
* VPP: vartotojų panaudotas ir perdirbtas

· Taikoma visiems išmaniųjų įrenginių krovikliams nuo „Galaxy Note 4“ (20 %)

Bioplastiko plėvelės su cukranendrių ekstraktais nuotrauka

Bioplastiko plėvelė su cukranendrės ekstraktais

· ŠESD emisijos sumažėjo 25 %, palyginti su anksčiau naudotomis naftos produktų pagrindo plastiko plėvelėmis
· Naudojama kaip televizorių priedų pakavimo medžiaga

Plastiko, kuriame yra akmens miltų, nuotrauka

Plastikas, kuriame yra akmens miltų

· Polipropilenas (PP) iš dalies pakeistas natūralaus akmens užpildu – sutaupoma 40 % naftos pagrindo išteklių
· Sutaupoma apie 500 naftos pagrindo išteklių per metus
· Prognozuojamas 15 % CO2 taršos sumažėjimas

Pakartotinai panaudojamo šaldytuvo pakuotės nuotrauka

Pakartotinai panaudojama šaldytuvo pakuotė

· Ekologiška pakuotės medžiaga, pagaminta naudojant išsipūtusį polipropileną, kurią galima naudoti daugiau kaip 40 kartų
· Nebenaudojama juostelė ir polistirolas, todėl bendrai 99,7 % sumažėjo lakių organinių junginių (TVOC) – šis efektas prilygsta 63 000 medžių pasodinimui

Produkto eksploatacijos trukmės ilginimas

Produkto eksploatacijos trukmės ilginimas dėl paslaugų klientams ir pagerinto patvarumo.

„Samsung Electronics“ siekia gerinti savo gaminių patvarumą, atlikdama įvairius bandymus, pvz., stiprumo, kritimo ir eksploatacijos trukmės bandymus dar gaminių kūrimo etape, kad mūsų klientai galėtų ilgiau mėgautis gaminių darbu. Viršydami tarptautinius standartus, taip pat atliekame ribų bandymus, pvz., laisvo kritimo bandymus įvairiais kampais ir ant skirtingos grindų dangos, taip pat apsaugos nuo vandens bandymus įvairiomis sąlygomis.
„Samsung“ taip pat siekia iki minimumo sumažinti dalių keitimą ir remontą, gaminiui sugedus. Dar daugiau, mes dedame daug pastangų mūsų gaminių eksploatacijos trukmei prailginti, suteikdami greitą gaminio diagnostiką ir taisymo sprendimus iš mūsų remonto ekspertų. Šiuo tikslu mes suteikiame patogius gaminių pridavimo ir remonto atėjus paslaugų variantus bei nuolat plečiame įgaliotųjų „Samsung“ priežiūros ir remonto centrų tinklą, kad suteiktume tikslesnes ir greitesnes diagnostikos ir remonto paslaugas.

Mobiliųjų telefonų patvarumo bandymo paveikslėlis
„Galaxy Upcycling“
– Senų mobiliųjų telefonų pavertimas naujais DI įrenginiais

Projektas „Galaxy Upcycling“ gimė iš darbuotojų idėjos naudoti senus „Galaxy“ telefonus kaip daiktų interneto (DI) įrenginius su naujomis funkcijomis. 2017 m. buvo pasiūlytos įvairios DI koncepcijos, pvz., išmaniųjų CCTV kamerų, augintinių maitinimo įrenginių ir durų skambučių; buvo sukurta virš 50 prototipų. Senų mobiliųjų telefonų panaudojimas kaip DI įrenginių ne tik pailgina paties išmaniojo telefono eksploatacijos trukmę, tačiau sumažina poreikį ieškoti resursų naujiems DI įrenginiams gaminti – tokiu būdu taupomi esami gamtiniai ištekliai. Ši paprasta, tačiau išradinga „Galaxy Upcycling“ koncepcija turi potencialo išspręsti ateities atliekų problemas; todėl 2018 m. pradžioje gavo JAV aplinkos apsaugos agentūros apdovanojimą „Sustainable Materials Management Cutting Edge Champion“.

Seno mobiliojo telefono naudojimo kaip naujo daiktų interneto (DI) įrenginio paveikslėlis

Vertingų vandens išteklių tausojimas, pakartotinis panaudojimas ir perdirbimas

Reaguodama į sunkėjančią pasaulinę vandens išteklių krizę ir dėdama pastangas saugoti aplinką, bendrovė „Samsung Electronics“ sukūrė 3R (angl. „Reduce, Reuse, Recycle“, t. y. sumažinti, pakartotinai naudoti, perdirbti) strategiją vandens ištekliams. Mes sutaupėme vandens išteklių, pakeisdami senus vandens čiaupus naujais, kad nebūtų pratekėjimų, ir sukurdami pažangius valdymo įrenginius, kad būtų naudojamas tik būtinas kiekis. Be to, pakeitėme savo procesus, kad būtų galima pakartotinai naudoti vandenį, ir vandens suvartojimas sumažėjo. Anksčiau viename procese panaudoto vandens nebuvo galima panaudoti kitame, nes kiekvienam procesui reikėjo vandens, atitinkančio skirtingus standartus. Vis dėlto, standartizavę vandenį, dabar galime pakartotinai naudoti vandenį daugelyje procesų. Dėl šių pastangų mes galėjome pakartotinai panaudoti 56 154 tonų vandens 2017 m., t. y. 16 % daugiau nei ankstesniais metais, o pakartotinai panaudotas vanduo sudarė 46,6 % sunaudoto vandens kiekio.
Mes ir toliau siekiame įvairiais būdais sumažinti nuo intensyvumo priklausomą vandens suvartojimą (tonos/KRW 100 mln.) nuo dabartinių 60 t iki 50 t iki 2020 m.

Šiame informaciniame grafike pavaizduota vandens išteklių politika. Viršuje yra bazinė filosofija, o apačioje – veiksmų gairės. Bazinės filosofijos pagrindu „Samsung Electronics“ pripažįsta, kad vandens ištekliai yra svarbus dalykas užtikrinant tvarią visuomenę ir verslą, taip pat ši filosofija padeda mums įgyvendinti savo, kaip pasaulinės įmonės, socialinį įsipareigojimą apsaugoti tokius išteklius. Veiksmų gairės: 1) siekiame sumažinti pavojų vandens ištekliams įmonės valdyme; 2) pripažįstame vandens išteklių svarbą – šis pripažinimas yra mūsų įmonės kultūros dalis; 3) aktyviai bendradarbiaujame laikydamiesi viešųjų vandens išteklių politikos nuostatų; 4) pateikiame informaciją apie savo vandens išteklių politikos nuostatas ir veiklą.
Mūsų ekologinės darbo aikštelės puikiai koegzistuoja su gamta
Puslapi „Ekologiškos darbo aikštelės“ fono vaizdas