Išteklių naudojimo efektyvumas

Taupykite, naudokite ilgiau ir pakartotinai naudokite

Svarbus išteklių naudojimo efektyvumo puslapio vizualinis elementas

Nuo pramonės revoliucijos laikų ekonominį augimą lydėjo beatodairiškas gamtinių išteklių kasimas ir naudojimas. Ekspertai įspėja, kad dėl tokio kasimo kils aplinkosaugos problemų, o ištekliai išseks. „Samsung Electronics“ žino apie šiuos įspėjimus ir diegia daug įvairių priemonių.
Produkto kūrimo ir gamybos metu mes efektyviai naudojame išteklius, naudodamiesi inovatyviomis technologijomis, ir randame būdų, kaip vėl panaudoti atliekas ir pasenusius gaminius. Mes ir toliau sieksime gaminti geresnius produktus su mažesniais ištekliais ir perdirbti elektronines atliekas į vertingus išteklius.

Išteklių efektyvumo KPI

Šiuose vaizduose matomi 2019 m. rezultatai. Suminis grąžintų perdirbti elektroninių atliekų kiekis: 403 mln. tonų Perdirbto plastiko naudojimas: 24,5 mln. tonų Atliekų perdirbimo rodiklis „Samsung“ padaliniuose: 95 % Vandens naudojimo intensyvumas: 67 tonos / 100 mln. KRW
Rezultatai nuo 2019 m. Suminis grąžintų perdirbti elektroninių atliekų kiekis: 403 mln. tonų Perdirbto plastiko naudojimas: 24,5 mln. tonų Atliekų perdirbimo rodiklis „Samsung“ padaliniuose: 95 % Vandens naudojimo intensyvumas: 67 tonos / 100 mln. KRW

Mes siekiame realizuoti žiedinę ekonomiką, kai ištekliai būtų nuolat pakartotinai panaudojami.

Kad apsaugotų aplinką krizės metu ir efektyviau naudotų išteklius, „Samsung Electronics“ stengiasi daug dėmesio skirti žiedinei ekonomikai. Keisdama nusistovėjusią išteklių vienkartinio panaudojimo ir išmetimo praktiką, „Samsung“ siekia užtikrinti, kad ištekliai galėtų būti pakartotinai naudojami atkuriant, pakartotinai naudojant ir perdirbant pasenusius gaminius. Sumažindami naudojamų medžiagų įvairovę ir optimizuodami surinkimo būdus, mes sukūrėme gamybos būdus, kad iki minimumo sumažintume išteklių sunaudojimą. Surinkdami pasenusius gaminius, mes atkuriame vertingas medžiagas. Pasinaudodama šia žiedine ekonomika, „Samsung“ sumažina gamybai reikalingų išteklių kiekį, šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir teršalų emisijas dėl atliekų deginimo ir apsaugo dirvą bei požeminį vandenį nuo užteršimo, kurį sukelia sąvartynai.
Svarbiausia, geriausias išteklių taupymo būdas yra kokybiškų ir ilgaamžių produktų gamyba. Didindama savo produktų patvarumą prieš juos išleisdama ir atlikdama griežtų patikimumo bandymų seriją, teikdama patogias remonto paslaugas pasaulinėse priežiūros vietose, įskaitant nuolatinius programinės įrangos atnaujinimus,
„Samsung“ didina produktų eksploatacijos laiką, kad prisidėtų prie žiedinės ekonomikos ir išteklių tausojimo.

Taikoma žiedinės ekonomikos struktūra
pagal „Samsung Electronics“

Vaizduojami „Samsung“ veiksmai kiekvienos sistemos atžvilgiu ir matoma, kaip prisidedama prie žiedinės ekonomikos kuriant, gaminant, platinant, naudojant produktus, remontuojant ir (arba) pakartotinai naudojant atliekas bei jas perdirbant.
Vartotojas Naudojimas Norėdami sumažinti netiesiogines ŠESD emisijas, naudokite energiją taupančius produktus Padidinkite produkto našumą, atnaujinkite programinę aparatinę įrangą ir pratęskite produkto garantiją Remontas ir pakartotinis naudojimas Nuolat plečiamas paslaugų centras visame pasaulyje Pratęskite produkto naudojimo trukmę teikdami nuotolines ir profesionalias diagnostikos paslaugas „Samsung Electronics“ Kūrimas Planuokite naudoti produktus, kurie sunaudoja mažiau energijos ir išteklių Kurkite lengvai remontuojamus, ardomus ir perdirbamus produktus Produkto galiojimo pratęsimas Pirkite medžiagas ir dalis, kuriose nėra pavojingų medžiagų Išplėskite tvarių išteklių, pvz., perdirbamų medžiagų naudojimą Užsiimkite verslu su sertifikuotais „Eco-Partners“ Gamyba Plėskite atsinaujinančiosios energijos suvartojimą gamybos vietose Mažinkite vandens sunaudojimą ir didinkite pakartotinį naudojimą Perdirbkite darbo vietos atliekas į išteklius Gamybos vietose naudokite chemines alternatyvas Platinimas Naudokite tvarias pakavimo medžiagas ir tvariai gaminamą popierių Kompaktiška ir lengva pakuotė Optimizuokite logistiką, sumažindami ŠESD emisijas ir degalų sąnaudas Perdirbimo įmonė Priėmimas atgal ir perdirbimas Valdykite atliekų priėmimo programas visose šalyse Išgaukite ir pakartotinai naudokite iš atliekų pagamintas medžiagas Valdykite uždarą perdirbimo sistemą, skirtą resursams iš atliekų gaminti

Mes suteikiame naują gyvenimą pasenusiems gaminiams

Žiedinės ekonomikos sistemos sukūrimas yra svarbus ir esminis veiksnys, siekiant sumažinti atliekų kiekį ir veiksmingai naudoti išteklius.
Todėl „Samsung Electronics“ vykdo pasaulinę elektroninių atliekų surinkimo programą „Re+“. Nebenaudojami produktai surenkami per mūsų remonto centrus arba perdirbimo kooperatyvus, o vėliau perdirbami aplinką tausojančiu būdu ir panaudojami kaip vertingos žaliavos. 2009–2019 m. sugebėjome iš viso surinkti 4,03 mln. tonų atliekų.

Tai yra „Samsung Electronics“ programos „Re+“ vaizdas. „Re+“ yra reprezentatyviausia „Samsung Electronics“ išteklių taupymo programa.
Tai yra „Samsung Electronics“ programos „Re+“ vaizdas. „Re+“ yra reprezentatyviausia „Samsung Electronics“ išteklių taupymo programa.
  • Priėmimo atgal ir perdirbimo įstaigų sąrašas pagal šalis 92 KB ATSISIUNTIMAS
  • Pakuočių ir baterijų perdirbimo institucijų sąrašas Europos šalyse 166 KB ATSISIUNTIMAS

Kai išteklius panaudojamas, jis atgaunamas, perdirbamas ir pakartotinai panaudojamas.

„Samsung Electronics“ atsisako ankstesnio žaliavai imlaus verslo modelio, kuriame ištekliai buvo išmetami po pirmo naudojimo, ir vykdo įvairią veiklą, pagrįstą uždaru ciklu, kurio esmė – perdirbti ir vėl naudoti panaudotus išteklius. Kurdami daugkartinio išteklių naudojimo socialinį modelį, iš pradžių išanalizuojame pagrindinių produktų sandarą ir įvairiais aspektais nustatome sudedamųjų medžiagų poveikį tiekimo grandinės saugumui, aplinkai, visuomenei ir ekonomikai.

Šiame paveikslėlyje pateikta įprasta mobiliųjų telefonų sudėtis: 35,1 % plastiko, 20,2 % aliuminio, 10,6 % plieno, 10,0 % vario, 8,6 % kobalto ir 15,5 % kitų medžiagų.
Šiame paveikslėlyje pateikta įprasta mobiliųjų telefonų sudėtis: 35,1 % plastiko, 20,2 % aliuminio, 10,6 % plieno, 10,0 % vario, 8,6 % kobalto ir 15,5 % kitų medžiagų.

Vienas iš „Samsung“ sprendinių perdirbimo srityje yra „Asan“ perdirbimo centras, kurį įsteigė ir valdo „Samsung“. Visi pagrindiniai metalai ir plastikas, kuriuos tiekia šis perdirbimo centras, pakartotinai naudojami elektronikos gamyboje. „Asan“ perdirbimo centras perdirba elektronikos atliekas nuo pat įkūrimo 1998 m. Vien 2019 m. jame perdirbta 338 000 šaldytuvų, skalbyklių, oro kondicionierių bei IT įrenginių ir išgautos 24 524 tonos pagrindinių metalų (plieno, vario, aliuminio ir kt.) ir plastiko, kurie bus perdirbti. Plastikas iš elektronikos atliekų, išrūšiuotas „Asan“ perdirbimo centre, tiekiamas plastiko gamintojams, o šie pritaiko jį, kad būtų galima naudoti pakartotinai. Naudodamas bendradarbiaujant sukurtą technologiją, „Asan“ perdirbimo centras įrengė uždaro ciklo perdirbimo sistemą, kuri suteikia galimybę „Samsung“ gaminiuose naudoti atnaujintą plastiką. 2019 m. buvo pagaminta 1882 tonų atnaujinto plastiko šioje uždaro ciklo perdirbimo sistemoje ir panaudota „Samsung“ šaldytuvuose, oro kondicionieriuose ir skalbyklėse. Įvertinus atnaujinto plastiko kiekį, gaunamą iš kitų šaltinių, apie 30753 tonų panaudota buitinės technikos, televizorių, monitorių ir telefonų įkroviklių gamyboje. Varis atskiriamas nuo pagrindinių komponentų (laidų, kompresorių ir kt.), perdirbamas ir naudojamas naujos elektronikos gamybai. Vienas iš pagrindinių mobiliųjų telefonų akumuliatorių gamybos išteklių yra kobaltas.

Šiame vaizdinyje matomas uždaras plastiko atliekų perdirbimo procesas „Asan“ perdirbimo centre
Uždaras plastiko atliekų perdirbimo procesas „Asan“ perdirbimo centre

Mes esame prieš sąvartynus ir skatiname pakartotinį atliekų naudojimą

Siekdami pagerinti pakartotinį atliekų naudojimą, „Samsung Electronics“ dirba ties perdirbimo technologijomis ir plėtoja atliekų atskyrimo galimybes, siekiant užtikrinti, kad į sąvartynus nepatektų jokios atliekos. 2019 m. padidinome atliekų perdirbimo lygį, pradėdami perdirbti vario medžiagas, naudojome technologijas neapdoroto vario gaminimui, kuris yra išgaunamas iš dumblo atliekų (97 % varis), ir atskyrėme sintetines, anksčiau deginamas dervos atliekas. Mūsų pastangos buvo įvertintos, Hvasongo gamybos vietoje 2019 m. rugsėjį Korėjos aplinkos ministerija paskelbė „Pirmaujančia, pakartotinai medžiagas taikančia įmone“. Papildomai, šiuo metu Korėjos gamybos vietose siekiame įgyti sertifikatą „Nemetamos atliekos į sąvartynus“, mūsų pastangos netrukus bus plečiamos ir į kitas gamybos vietas, esančias už Korėjos ribų.

Šiame informaciniame grafike vaizduojamas atliekų apdorojimo procesas. Žaliavos ir pagalbinės medžiagos yra paverčiamos į produktus ir vėliau šie produktai yra utilizuojami, jie yra nusiunčiami į perdirbimo centrą, atitinkamai atliekos yra atrenkamos, vienos perdirbamos, kitos sudeginamos.
Šiame informaciniame grafike vaizduojamas atliekų apdorojimo procesas. Žaliavos ir pagalbinės medžiagos yra paverčiamos į produktus ir vėliau šie produktai yra utilizuojami, jie yra nusiunčiami į perdirbimo centrą, atitinkamai atliekos yra atrenkamos, vienos perdirbamos, kitos sudeginamos.

Vienkartinį plastiką pakuotėje pakeitėme aplinką tausojančiu plastiku.

Nuo 2018 m. vadovaudamasi aplinką tausojančių pakavimo medžiagų politika, „Samsung Electronics“ pakeitė vienkartines plastikines pakavimo medžiagas ekologiškomis, tokiomis kaip popierius ir bioplastikinės medžiagos. Planuojama visą pakuotėse ir naudotojo vadovuose naudojamą popierių 100 % pakeisti kitu popieriumi, kuris 2020 m. įgijo tvarių miškų sertifikatą. Papildomai, mūsų televizoriaus produktams „The Frame“, „The Serif“ ir „The Sero“ sukūrėme ekologiškas pakuotes, taikydami pakartotinio perdirbimo principą. Televizoriaus pakuotėse paprastai naudojamas gofruotas kartonas, jis padeda apsaugoti produktą nuo pažeidimų. „Samsung Electronics“ sukūrė inovatyvų gofruotą kartoną, pritaikant taškuotos matricos dizainą. Tokiu būdu klientai gali medžiagą lengvai pritaikyti kitoms reikmėms, naudotojo vadove pateikiama informacija, kaip iš šio gofruoto kartono galima sukurti įvairius daiktus, pavyzdžiui, naminiams gyvūnams skirtus daiktus arba nedidelius baldus.

Ekologiškų pakuotės medžiagų naudojimas
Tai yra ekologiškų pakuotės medžiagų naudojimo vaizdas

Produkto eksploatacijos trukmės ilginimas

Produkto eksploatacijos trukmės ilginimas dėl paslaugų klientams ir pagerinto patvarumo.

„Samsung Electronics“ siekia gerinti savo gaminių patvarumą, atlikdama įvairius bandymus, pvz., stiprumo, kritimo ir eksploatacijos trukmės bandymus dar gaminių kūrimo etape, kad mūsų klientai galėtų ilgiau mėgautis gaminių darbu. Viršydami tarptautinius standartus, taip pat atliekame ribų bandymus, pvz., laisvo kritimo bandymus įvairiais kampais ir ant skirtingos grindų dangos, taip pat apsaugos nuo vandens bandymus įvairiomis sąlygomis.
„Samsung“ taip pat siekia iki minimumo sumažinti dalių keitimą ir remontą, gaminiui sugedus. Dar daugiau, mes dedame daug pastangų mūsų gaminių eksploatacijos trukmei prailginti, suteikdami greitą gaminio diagnostiką ir taisymo sprendimus iš mūsų remonto ekspertų. Šiuo tikslu mes suteikiame patogius gaminių atidavimo ir remonto atėjus paslaugų variantus bei nuolat plečiame įgaliotųjų „Samsung“ priežiūros ir remonto centrų tinklą, kad suteiktume tikslesnes ir greitesnes diagnostikos bei remonto paslaugas.

Mobiliojo telefono patvarumo bandymo paveikslėlis

Sumažinkite, pakartotinai naudokite ir perdirbkite vertingus vandens išteklius

Siekdami išlaikyti tvarų verslą, „Samsung Electronics“ sutelkia dėmesį į 3 aspektus (sumažinimą, pakartotinį panaudojimą ir perdirbimą), tai apima ir vandens išteklius bei jų valdymą. Mes stengiamės kuo daugiau pakartotinai naudoti vandenį, atlikdami įprastus tausojimo metodus, pvz., optimizuodami darbo vietos eksploatavimą, pakeisdami sugedusius įrenginius, gerindami eksploatavimo gaires ir struktūrinius tobulinimo veiksmus, pvz., tobulindami gamybos procesus ir kurdami perdirbimo sistemas. Dėl šios priežasties 2019 m. bendras pakartotinai panaudoto vandens kiekis padidėjo 10 %, lyginant su praeitais. Jis siekia 68555000 tonų. Puslaidininkių gamybos vietose yra naudojami dideli vandens kiekiai, tačiau atitinkamai pakeitus procesų valdymo kintamuosius, pakeitus nuotekų apdorojimo metodus ir optimizavus veikimą, pavyko įgyvendinti vandens taupymo tikslą. Taip pat Pjongteko gamybos vietoje, kurioje per pastaruosius kelerius metus buvo naujai įrengti dideli vandens įrenginiai, buvo nustatyti vidutinės trukmės ir ilgalaikiai vandens išsaugojimo tikslai, atitinkantys esamus taupymo tikslus ir efektyvų įrenginio eksploatavimą. „Samsung Electronics“ pirmą kartą puslaidininkių pramonėje gavo akredituoto JK „Carbon Trust“ sertifikatą „Water Footprint“, tokiu būdu buvo įvertintos mūsų darnaus vandens valdymo ir išsaugojimo pastangos.

Šiame informaciniame grafike pavaizduota vandens išteklių politika. Viršuje yra bazinė filosofija, o apačioje – veiksmų gairės. Bazinės filosofijos pagrindu „Samsung Electronics“ pripažįsta, kad vandens ištekliai yra svarbus dalykas užtikrinant tvarią visuomenę ir verslą, taip pat ši filosofija padeda mums įgyvendinti savo, kaip pasaulinės įmonės, socialinį įsipareigojimą apsaugoti tokius išteklius. Mūsų veiksmų gairės yra šios: 1) bandyti sumažinti vandens išteklių riziką verslo valdyme, 2) atpažinti ir įvertinti vandens išteklių svarbą, 3) aktyviai bendradarbiauti laikantis viešųjų vandens išteklių politikos, 4) atskleisti mūsų vandens išteklių politiką ir veiklą.
Šiame informaciniame grafike pavaizduota vandens išteklių politika. Viršuje yra bazinė filosofija, o apačioje – veiksmų gairės. Bazinės filosofijos pagrindu „Samsung Electronics“ pripažįsta, kad vandens ištekliai yra svarbus dalykas užtikrinant tvarią visuomenę ir verslą, taip pat ši filosofija padeda mums įgyvendinti savo, kaip pasaulinės įmonės, socialinį įsipareigojimą apsaugoti tokius išteklius. Mūsų veiksmų gairės yra šios: 1) bandyti sumažinti vandens išteklių riziką verslo valdyme, 2) atpažinti ir įvertinti vandens išteklių svarbą, 3) aktyviai bendradarbiauti laikantis viešųjų vandens išteklių politikos, 4) atskleisti mūsų vandens išteklių politiką ir veiklą.
Mūsų aplinką tausojančios gamybos vietos sugyvena su gamta
Foninė aplinką tausojančios gamybos vietų puslapio iliustracija