Tvari tiekimo grandinė

Bendras ateities kūrimas: siekiame suformuoti tvarią tiekimo grandinę

Bazinės vaizdinės medžiagos puslapio „Tvari tiekimo grandinė“ vaizdas

Geresnį pasaulį galime sukurti turėdami bendras vertybes ir bendradarbiaudami pasitikėjimo pagrindu. Tas pats principas tinka ekologiškam valdymui. Kad sinergija būtų labiau visapusė, „Samsung Electronics“ ekologiško valdymo srityje dirbame ir su savo tiekėjais – mūsų strateginiais partneriais. Mes pateikiame biudžetą ir darbo jėgos, kurios mūsų tiekėjams reikia, kad galėtų laikytis tarptautinių ekologiško valdymo standartų reikalavimų, taip pat užsiimame švietimo veikla, kad padėtume jų darbuotojams suprasti aplinkosaugos problemų svarbą. Šį darbą dirbame todėl, kad visas ekologiško valdymo potencialas gali būti realizuotas tik dalyvaujant visiems.

Tvarios tiekimo grandinės valdymo strategijos

„Samsung Electronics“ tiekimo grandinė yra milžiniška – ją sudaro maždaug 2 500 tiekėjų visame pasaulyje. Kai kurie iš jų tiekia žaliavas ar komponentus, kiti – įrangą, tačiau visi jie yra būtini. Suvokiame, kad tuo atveju, jei visi šie tiekėjai dalyvautų ekologiškame valdyme, poveikio efektas būtų labiau visaapimantis, todėl savo tiekėjams teikiame techninę ir ekonominę paramą bei siunčiame jiems konsultantų. Tokia savo veikla skatiname juos aktyviai pereiti prie ekologiško valdymo ir tokiu būdu kuriame tvarią tiekimo grandinę. Be to, atrinkdami naujus tiekėjus atliekame aplinkosaugos valdymo vertinimą – tam naudojame vidinę sertifikavimo programą „Eco-Partner“. Galutinis sprendimas priimamas po šio vertinimo, kurio metu apžvelgiamos kandidato aplinkosaugos vertybės, jų noras dalyvauti ekologiškoje gamyboje ir kokiu lygiu potencialus partneris šias vertybes taiko praktikoje.

Šiame informaciniame grafike pateikiamas aplinkos skyrius, kuris yra „tvarios tiekimo grandinės valdymo strategija ir sistema“. Atliekant „Eco-Partner“ vertinimą, žiūrima į produktų aplinkosaugos politiką, švietimą bei mokymą ir pavojingas medžiagas. Partneriams privaloma laikytis „Eco-Partner“ sertifikavimo reikalavimų. Atliekant EHS vertinimą, tikrinami standartai 22 srityse, pavyzdžiui, profesinės saugos, priešgaisrinių priemonių, profesinės sveikatos, pavojingų medžiagų tvarkymo ir aplinkosaugos priemonių. Privaloma tenkinti reikalavimus 8 privalomose atitikties srityse, susijusiose su priešgaisrinėmis priemonėmis, pavojingų medžiagų bei atliekų tvarkymu ir nuotėkų bei kanalizacijos įrenginiais.

„Eco-Partner“ sertifikavimo sistemą įgyvendiname tam, kad galėtume kokybiškai valdyti tiekimo grandinę

„Eco-Partner“ sertifikavimas taikomas visiems tiekėjams, kurie pateikia produktų ar komponentų, kuriuos parduoda „Samsung Electronics“. Mes sertifikatą suteikiame įvertindami jų atitiktį mūsų produktuose naudojamų medžiagų valdymo standartams ir tiekėjo aplinkos kokybės valdymo sistemą. Tiekėjai pateikia produktų aplinkosaugos ataskaitą, kurioje pateikiamas jų pavojingų medžiagų informacijos įrodymas bei duomenys iš žaliavų įmonės. Tada „Samsung Electronics“ nuodugnų vertinimą atlieka įmonės darbuotojams lankantis tiekėjo gamybos darbo aikštelėje, kad būtų patikrinta atitiktis pateiktiems dokumentams. Kad tiekėjai išlaikytų „Eco-Partner“ sertifikatą, jie kas dvejus metus turi vykdyti auditą, o tie, kurių audito rezultatai yra neigiami, pašalinami iš tiekimo grandinės. Tokiais būdais siekiame savo tiekėjus įtraukti į dalyvavimą mūsų ekologiško valdymo iniciatyvose. Užuot atlikę vienkartinį vertinimą, kontrolę bei vertinimą vykdome nuolat – taip užtikriname tvarios tiekimo grandinės valdymą.

Šiame informaciniame grafike pavaizduotas „Eco-Partner“ sertifikavimo procesas. Kai žaliavos nugabenamos pas tiekėjus, privaloma pateikti išsamius analizės duomenis ir žaliavos sudėties lentelę. Kai tiekėjas šią informaciją pateikia „Samsung Electronics“, taip pat būtina pateikti garantijos laišką, tikslios analizės ataskaitą (ICP / GCMS duomenis), MSDS ir dalių pavyzdžius, kad visa tai būtų galima patvirtinti. Pagal „Eco-partner“ sertifikavimo procesą pateikti dokumentai ir pavyzdžiai nuodugniai išnagrinėjami ir rūpestingai įvertinama aplinkosaugos kokybės sistema.
Konkurencingumo aplinka: visapusis tiekėjo vertinimas

Kad būtų padidintas mūsų tiekėjų konkurencingumas, visapusis tiekėjų vertinimas atliekamas kas metus. Šis vertinimas suskirstytas į dvi sritis – verslo konkurencingumo ir tvarumo rizikos. Pagal tvarumo rizikos sritį, kuri apima aplinkosaugos sektorių, vertinamos partnerio pastangos ekologiško valdymo srityje ir jo sertifikavimo statusas, palyginti su tarptautiniais aplinkosaugos standartais. Tiekėjams, kurių vertinimo rezultatai geresni, bus suteikta daugiau galimybių ir privalumų, o prastai įvertintiems tiekėjams teks prisiimti atsakomybę už savo trūkumus. Tai reiškia, kad tiekėjai, kurie nori dirbti su „Samsung Electronics“, turi galvoti ne tik apie savo verslą, bet ir apie aplinką. Jei nustatoma, kad tiekėjas dėl prastų rodiklių aplinkosaugos srityje yra didelės rizikos, tokį tiekėją valdome atskirai ir jį nuolat stebime, ar jis daro pažangą vykdydamas sudarytą ištaisomųjų veiksmų planą. Verta paminėti, kad nuo 2016-ųjų pagrindiniams klientams rengiamos aplinkosaugos konsultantų paramos programos buvo pradėtos taikyti antriniams ir tretiniams tiekėjams – tuo siekiama užtikrinti didesnį tiekimo grandinės vientisumą ir tvarumą.

Tiekėjams siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršą, sukuriamas efektas, prilygstantis vieno milijono medžių pasodinimui

Kartą per metus „Samsung Electronics“ apžvelgia visų mūsų tiekėjų energijos sąnaudas, įskaitant elektros bei iškastinio kurio, ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršą. Šio proceso metu tiekėjams, kurie energiją valdo neefektyviai, jų įmonėse teikiame konsultavimo paslaugas. Tokios konsultacijos padeda jiems energiją naudoti efektyviau arba jie gali ją tausoti patobulindami savo procesus ir naudodami pateiktą būtiną įrangą. 2016-aisiais 10 tiekėjų davėme 62 užduotis, susijusias su energijos sąnaudų mažinimu bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų tarša, ir pateikėme jiems išteklių, būtinų šioms problemoms spręsti. Dėl tokios veiklos CO2 tarša buvo sumažinta 4 920 tonų. Turint omenyje, kad viena pušis per metus sunaudoja 5 kg CO2, tai prilygsta vieno milijono pušų pasodinimui.

Pušų miško nuotrauka iš oro

„Chemtronics“ atvejis įrodo, kad tai, kas naudinga aplinkai, naudinga ir verslui
„Chemtronics“ yra cheminių medžiagų tiekėja. Kai vykdydami savo energijos naudojimo efektyvumo vertinimą patikrinome šios įmonės energijos sąnaudas, nustatėme, kad „Chemtronics“ labai priklauso nuo elektros energijos: 95 % elektros energija ir 5 % SND. „Samsung Electronics“ ištyrė įmonės įrangos būklę. Nustatėme, kad oro kompresoriuje yra energijos nuostolių ir kad oro džiovintuvas naudoja daug elektros. Savo darbą pradėjome nuo paprastų užduočių, tokių kaip efektyvių LED lempučių įrengimo, atlikimo, taip pat patobulinome sudėtingą įrangą, kurioje reiškėsi energijos nuostolis. Be to, kad nebūtų švaistoma energija, oro džiovintuve įrengėme valdymo sistemą, kuri nuolat stebi drėgmę ir temperatūrą, – taip sumažinome elektros energijos sąnaudas. Atlikę šiuos patobulinimus, atlikome ekonominę investicijų į penkis aspektus – energijos sąnaudų sumažinimo kiekio ir spartos, sutaupytų kaštų kiekio, investicijos dydžio ir atsipirkimo laikotarpio – analizę. Taip pat išmatavome šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo apimtis, kad patikrintume įmonės indėlį į aplinkosaugą. Šie tyrimai parodė, kad „Chemtronics“ ne tik smarkiai padidinto savo energijos naudojimo efektyvumą ir tokiu būdu sumažino kaštus, bet ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršą sumažino iš viso 432.9TOE.

Daugiau informacijos apie tiekėjų valdymo strategiją / paramą ir iškasenas iš konflikto regionų
Puslapio „Tvarus valdymas – tiekimo grandinė“ balto fono vaizdas
Siekiame skaidraus ir atviro bendravimo
Puslapio „Tvari tiekimo grandinė“ fono vaizdas