Faktai ir skaičiai

Pagrindinė statistika, duomenys ir daugiau

Didžiuodamiesi pristatome savo pasiekimus užtikrinant tvarumo valdymo pažangą įmonėje „Samsung Electronics“.

 
Product innovation information
Produktų naujovės 2015 2016 2017
Ekologiškų produktų kūrimas1) (%) 74 86 94
Apskaičiuotas šiltnamio efektą sukeliančių dujų taršos sumažinimas
produkte2) naudojimo fazė3) (milijonai tCO2e)
156 188 217
Apskaičiuotas sumažinimas4)
energijos sąnaudos produktams2) (%)
47 49 36
Sukauptasis pasibaigusio gyvavimo laikotarpio produktų atgavimas3) (10000 tonų) 226 271 312
Produktų perdirbimas5) (tonos) 73,678 82,8676) 92,195
Pavertimas ištekliais5)5) (tonos) 63,595 71,528 79,579
 • 1) Produktų kūrimo projektai įvertinti kaip „Good Eco-Product“ arba geresniu įvertinimu
 • 2) Duomenų rinkimo aprėptis: Aštuonios pagrindinės produktų kategorijos (mobilieji telefonai, nešiojamieji kompiuteriai, televizoriai, monitoriai, šaldytuvai, skabyklės, oro kondicionieriai ir spausdintuvai)
 • 3) Sukaupimas nuo 2009-ųjų
 • 4) Vidutinės metinės energijos sąnaudos, palyginti su vidutinėmis metinėmis energijos sąnaudomis 2008-aisiais
 • 5) Duomenų rinkimo aprėptis: Korėja
Eco-friendly and safe workplace information
Ekologiška ir saugi darbo vieta 2015 2016 2017
Investicija į aplinkos apsaugą ir saugą1)
(100 milijonų KRW)
6,590 9,334 9,513
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų tarša, generuota darbo vietoje2)
(1 000 tCO2e)
10,192 11,600 13,585
Energijos sąnaudos darbo vietoje3) (GWh) 19,478 21,073 23,419
Vandens sąnaudos (1000 tonų) 92,414 104,253 120,619
Vandens pakartotinio naudojimo rodiklis (%) 50 46.6 46.6
Ypač švaraus vandens atgavimo rodiklis (%) 42.5 41.1 36.7
Atliekų sudarymas (tonos) 937,341 1,078,309 1,146,812
Atliekų pavertimas ištekliais (%) 93 95 95
Consumption of chemicals4) (1,000 ton) 588 577 696
Šis grafikas yra šiltnamio efektą sukeliančių dujų tarša, generuota darbo vietoje.

GHE emissions generated in the workplace

 • 2014 :Scope1 2,620,000tCO2e, Scope2 6,670,000tCO2e
 • 2015 :Scope1 2,445,000tCO2e, Scope2 7,747,000tCO2e
 • 2016 :Scope1 2,554,000tCO2e, Scope2 9,046,000tCO2e
 • 1) Pagrįsta apskaičiavimo kriterijais, kurie naudojami atitinkamų darbo aikštelių šalyje
 • 2) Pranešta papildomai surinkus 2014 ir 2015 m. duomenis
 • 3) Pagrįsta darbo aikštelėmis visame pasaulyje, 2014 ir 2015 m. skaičiai pakoreguoti dėl duomenis teikiančio vieneto TJ pakeitimo į GWh
 • 4) Bendros sąnaudos ÷ konsoliduotasis pasaulinis pardavimas, neskaitant ekranų verslo padalinio pardavimo

Ataskaitos atsisiuntimas