Ataskaitos ir politika

Atskaitingumo informacijos paskelbimas ir aiški komunikacija.

Kasmet publikuojame tvarumo ataskaitą ir paskelbiame atitinkamas politikos nuostatas, kad akcininkus informuotume apie mūsų tvarumo valdymo rezultatus.

 

Mūsų pagrindiniai tvarumo principai

<h3>Mūsų pagrindiniai tvarumo principai.</h3> <dl> <li>NGO: sėkmingų partnerysčių kūrimas. Sąrašas.</li> <li>Darbuotojai: vertės didinimas pasitelkus švietimą ir naujoves.</li> <li>Klientai: ekologiškų produktų kūrimas ir klientų pasitenkinimo didinimas.</li> <li>Valdžios institucijos: įmonės vertės didinimas vykdant efektyvią ekonominę veiklą.</li> <li>Akcininkai: sąžininga prekyba ir atitiktis.</li> <li>Verslo partneriai: konkurencingumo didinimas užmezgant abipusiai naudingas partnerystes.</li> <li>Vietos bendruomenės: efektyvus socialinis indėlis siekiant valdyti reputaciją ir užtikrinti verslo tęstinumą.</li> <li>Pasaulinė visuomenė: dalyvavimas sprendžiant pasaulines problemas (pvz., klimato kaitos).</li> </dl>

Pasaulinė visuomenė

Prisidėti sprendžiant pasaulines problemas (pvz., klimato kaitos)

Vietos bendruomenės

Efektyvus socialinis indėlis siekiant valdyti reputaciją ir užtikrinti verslo tęstinumą

Verslo partneriai

Konkurencingumo didinimas užmezgant abipusiai naudingas partnerystes

Akcininkai

Sąžininga prekyba ir atitiktis

Valdžios institucijos

Įmonės vertės didinimas vykdant efektyvią ekonominę veiklą

Klientai

Ekologiškų produktų kūrimas ir klientų pasitenkinimo didinimas

Darbuotojai

Vertės didinimas pasitelkus švietimą ir naujoves

NVO

Sėkmingų partnerysčių kūrimas

Nuoseklios plėtros ataskaita

Kadangi didėja su socialiniu gyvenimu ir aplinka susiję lūkesčiai, verslo pasaulyje korporacijos valdymo ir tvarios plėtros dermė tampa vis svarbesniu dalyku. Todėl mes tobulinome šį procesą pasinaudodami akcininkų idėjomis ir kurdami korporacijos viziją bei strategijas siekdami užtikrinti plėtros tvarumą. Kaip pagrindinius tvaraus valdymo elementus suformulavome ekonominės, aplinkos apsaugos ir socialinės atsakomybės apibrėžimus. Mes ir toliau gilinsimės į savo akcininkų poreikius, kursime su jais gerus santykius ir veiksime naudingai ir įmonei, ir akcininkams.

Žr. daugiau Uždaryti

Elgesio vykdant verslo veiklą gairės

2005-aisiasi „Samsung Electronics“ pristatė „Pasaulinį elgesio kodeksą“ – informacinį vadovą, kuriame išdėstyti mūsų principai, susiję su atskaitinga ir atsakinga verslo veiklos praktika. Metams bėgant didėjo įvairių subjektų – įskaitant NVO, valdžios institucijas, klientus, akcininkus, tiekėjus ir darbuotojus – lūkesčiai, taip pat didėjo ir mūsų, kaip pasaulinio korporacinio piliečio, atsakomybė. Todėl „Samsung Electronics“ atnaujini ir pataisė Elgesio vykdant verslo veiklą gaires, kuriose nurodoma konkreti tvaraus valdymo kryptis, pirmą kartą paskelbta praėjusių metų tvarumo ataskaitoje.

Tiekėjo elgesio kodeksas

Be to, „Samsung“ sieks užmegzti partnerystės ryšius su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais, tokiais kaip NVO, valdžios institucijos ir vietos bendruomenės, kad galėtų nuolat tobulinti šias gaires bei užtikrinti, kad jos atitiktų vietos darbo įstatymus ir „Samsung“ Elgesio vykdant verslo veiklą gaires.

Tiekėjo elgesio kodeksas

„Samsung Electronics“ atsakingos naudingųjų iškasenų gavybos ataskaita

Pastaraisiais metais nuolat susiduriama su problemomis, susijusiomis su naudingųjų iškasenų gavyba konfliktų paveiktose ir didelės rizikos teritorijose. Atsižvelgdamos į tai, suinteresuotos šalys reikalauja kompanijų pirkti atsakingai.
„Samsung“ savo gaminiuose naudoja įvairias elektronikos charakteristikas užtikrinančias detales, kurioms yra reikalingos tokios medžiagos kaip tantalas, alavas, volframas, auksas ir kobaltas.
Todėl siekiame sumažinti tokį neigiamą poveikį visuomenei ir aplinkai kaip žmogaus teisių pažeidimai ir aplinkos būklės blogėjimas iškasenų gavybos metu. Šioje ataskaitoje norime pasidalyti priemonėmis, kurių imamės siekdami šių tikslų.

  • „Samsung Electronics“ atsakingos naudingųjų iškasenų gavybos ataskaita 1.2 MB PDF ATSISIUNTIMAS

Vietinė praktika