Atsakinga darbo praktika

Pastangos kuriant tvarią tiekimo grandinę

„Samsung Electronics“ siekia įgyvendinti socialinius ir etinius įsipareigojimus, kurių tikisi įvairios suinteresuotosios šalys tarptautinėje bendruomenėje.

Vaikai šypsodamiesi pučia muilo burbulus.

Vaikų darbo draudimo politika

Pagal mūsų politiką vaikų darbas neturi būti naudojamas jokioje gamybos grandyje, aptikus vaikų darbo atvejų, dėmesį tekiame į geriausius vaiko interesus. „Samsung Electronics“ ir jos tiekėjai laikosi visiško vaikų darbo netoleravimo politikos, kaip kad draudžiama pagal tarptautinius standartus, galiojančius vietos įstatymus ir reglamentus.
„Samsung Electronics“ priėmė Vaikų darbo draudimo politiką, kurioje išreikštas tvirtas mūsų pasiryžimas užkirsti kelią vaikų darbui bendradarbiaujant su Vaikų teisių ir įmonių socialinės atsakomybės centru (angl. santrumpa – CCR CSR), socialinė įmonė, įsteigta Švedijos organizacijos „Gelbėkit vaikus“. Vaikų darbo draudimo politika pagrįsta JT Vaiko teisių konvencija, UNICEF Vaiko teisių ir įmonių principais bei TDO konvencija.

Du berniukai žaidžia kaladėlėmis.

Migrantų darbuotojų politika

„Samsung Electronics“ bendrovėje Malaizijoje darbuotojai iš įvairių šalių, tokių kaip Indonezija, Nepalas ar Pakistanas ir pan. darniai dirba kartu. Todėl pagarba kultūrinei įvairovei ir darnus darbuotojų bendravimas yra itin svarbūs.
Be to, siekiant skatinti ir remti skirtingų kultūrų tarpusavio supratimą, organizuojamos įvairios veiklos ir renginiai, tokie kaip „Skirtinga kultūrinė patirtis“, „Puiki darbo vieta“, renginys „Grįžti namo“ migrantams darbuotojams ir pan. 2016 m. parengėme ir paskelbėme Migrantų darbuotojų gaires, bendradarbiaudami su institucija Verslas už socialinę atsakomybę (angl. santrumpa – BSR), kuriose išreikštas įsipareigojimas kovoti su priverčiamuoju darbu, perteklinėmis įdarbinimo komisijomis ir bet diskriminacinį elgesį, kuris gali pasireikšti, kai migrantai darbuotojai dirba užsienio šalyse.

Trys poros rankų dirvoje laiko sodinuką.

Pameistrystės mokymo gairės

2016 „Samsung Electronics“ parengė Pameistrystės mokymo Indijoje gaires bendradarbiaudama su institucija Verslas už socialinę atsakomybę (angl. santrumpa – BSR) ir Indijos nevyriausybine organizacija „Partners in Change“ (PIC), siekdama užtikrinti skaidrumą ir atitiktį dalyvaujant pameistrystės projektuose ir mokymuose.
Gairėse numatytas darbuotojų amžiaus standartas, minimalus darbo užmokestis ir pameistrystės laikotarpis, nustatytas Indijos 1961 m. Pameistrių įstatyme bei kituose įstatymuose bei taisyklėse, susijusiose su pameistriais. Jose taip pat pateikiama informacija, kaip tvarkyti pameistrių skundus, suteikti darbo mokymus, ir teikti įdarbinimo pirmenybę tiems darbuotojams, kurie bendrovės darbo vietoje buvo mokomi kaip pameistriai. Gaires sustiprina įsipareigojimai laikytis nediskriminavimo principo ir kitų žmogaus teisių. Svarbiausia gairių savybė – jos taikomos ne tik „Samsung Electronics“ Indijoje, bet ir jos tiekėjams.

Du vyrai diskutuoja ir žiūri į popieriaus lapą ant stalo.

Skundų sprendimo gairės

Siekdama ginti žmogaus teises ir kurti teigiamą darbo aplinką, „Samsung“ nustatė komunikacijos kanalus, kad vadovybė galėtų išklausyti savo darbuotojų nuomonę. Be to, parengėme ir internetinius, ir neinternetinius skundų teikimo kanalus kiekvienoje darbo vietoje, kad būtų išgirstas darbuotojų balsas ir kad greitai būtų išspręsti visi iškilę klausimai.

Parengėme Skundų sprendimo gaires, kad sąžiningai ir laiku išspręstume visus darbo metu kilusius ginčus. Jose numatyti žingsniai: pasinaudoti skundų pateikimo kanalu, pateikti skundą, išspręsti skundą, gauti atgalinį ryšį. Numatyti keturi veikiantys kanalai; internetinis, neinternetinis, pagalbos linija ir per darbuotojų komitetą, kurie būtų tinkamai pagal patronuojamosios bendrovės charakteristikas.

Skundų pateikimo kanalas
  • Bendras pameistrių skaičius (’16~’17) 87KB PDF DOWNLOAD

„HERhealth“ mokymo programa

Siekdami įgalinti gamybos darbuotojus gerinti savo sveikatą, organizuojame projektą, vadinamą „Būti sveikam naudinga“ (angl. santrumpa – HERheath), kurioje teikiama sveikatos informacija darbuotojoms moterims ir skatinamas sveikatos gerinimo sąmoningumas; programa veikia Vietname.
Specializuota konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų įgyvendinimo institucija, Verslas už socialinę atsakomybę (angl. santrumpa – BSR), nuo 2007 metų įgyvendino šį projektą 10 šalių, jame dalyvavo 250 000 moterų, siekdama suteikti pagrindinių sveikatos žinių darbuotojoms moterims, pvz., informaciją apie sveiką mitybą ir tokių ligų kaip ŽIV / AIDS, hepatitas, tuberkuliozė prevenciją bei didindama moterų sveikatos sąmoningumą.

2016–2017 metais „Samsung“ surengė mokymus darbuotojoms moterims visoje šalyje, bendradarbiaudama su „Life Centre“, vietine nevyriausybine organizacija, įsteigta 2005 metais, kuri specializuojasi sveikatos švietimo srityje. Be to, planuojame tęsti šią programą ir pasiekti puikių rezultatų.

Svarbiausi rezultatai
Ugdytojų tarpusavio mokymai

„HERfinance“ mokymo programa

Nuo 2015 metų „Samsung“ kartu su BSR ir „Sanchayan“ (Indija) organizuoja darbuotojų finansinės kompetencijos stiprinimo projektą. Pradėję nuo Indijos, tais pačiais metais surengėme finansų mokymus nevyriausybinėse organizacijose Brazilijoje („Positive Planet“) ir Meksikoje („Yo quiero Yo puedo“).

Projektu siekiama ne tik suteikti bazinę informaciją apie santaupas, palūkanų normas, paskolas ir bankininkystę, bet ir išmokyti finansų planavimo technikų darbuotojų šeimos narius pagal jų pajamas, kad jie įgytų pasitikėjimo realizuodami savo finansinį savarankiškumą. 2018 metais planuojame organizuoti kitą finansinių kompetencijų programos lygį pasirinktose šalyse.

Mokymų atgalinis ryšys

Arti Sharma dalydamasi savo mokymų patirtimi sakė: „HERfinance“ mokymai mums labai svarbūs. Šio tipo mokymai labai padeda suprasti biudžeto planavimo svarbą ir gerinti taupymo įpročius.

Seema dalydamasi savo mokymų patirtimi sakė: Prieš „HERfinance“ mokymus nesuvokiau, koks svarbus trumpalaikis, vidutinės trukmės ir ilgalaikis taupymo planas, bet sudalyvavusi šiuose mokymuose jau suprantu, koks svarbus taupymas mūsų gyvenime. Žinau, kaip visiems mums svarbu pasiekti savo pajamų tikslo.

Nuotrauka iš „HERfinance“ mokymų.
  • Svarbiausi „HERfinance“ mokymų rezultatai 63KB PDF DOWNLOAD

RBA darbo ir etikos auditoriai

* Anksčiau EICC („Electronics Industry Coalition Citizenship“)

„Samsung“ yra Atsakingų įmonių aljanso (angl. santrumpa – RBA) narė ir mes laikomės RBA elgesio kodekso bei jo įgyvendinimo metodų visoje bendrovėje ir tarp jos tiekėjų. RBA kodeksas laikosi tarptautiniu lygiu pripažintų standartų, kad stiprintų socialinę ir aplinkosauginę atsakomybę bei verslo etiką.
Siekiame nuolat gerinti savo valdymo sistemas ir taikyti geriausias praktikas įmonės viduje. Norėdami turėti kvalifikuotus vidaus auditorius, kurie visą laiką galėtų prižiūrėti darbo aplinką, kviečiame ir vietos, ir užsienio darbuotojus į RBA „Labor & Ethics“ mokymų programą įgyti reikalingos kvalifikacijos.
Kvalifikuoti auditoriai vietoje atlieka patikros užduotis, pvz., tikrina bendrovės valdymo sistemą ir tiekėjus, aplinkosaugą ir pan., pagal RBA standartus.

Žmonės klausosi pranešėjo.
RBA darbo ir etikos auditorių būsena